En vanlig Svensson

Jobbar för en bättre miljö, fler företag och ett ökat engagemang i det civila samhället. Jag vill gärna vara din röst i stort som smått – Så hör gärna av dig!

torsdag 3 september 2009

Skatt på handelsgödsel försvinner

Skatten på handelsgödsel försvinner, vilket innebär att konkurrenskraften för svenskt jordbruk kraftfullt stärks. För jordbrukssektorn i sin helhet innebär detta 330 miljoner kronor i minskade kostnader per år.

- Det här hjälper till att lätta på det mycket pressade läge som jordbruket har, eftersom vi gör det här redan från den 1 januari 2010, säger jordbruksminister Eskil Erlandsson.
Jordbruksministern anser att de 330 miljonerna mer än väl kompenserar för de ökade kostnader som lantbruket kommer att få när klimatpropositionens åtgärder införs.

Läs mer på ATL:s hemsida HÄR

Inga kommentarer: