En vanlig Svensson

Jobbar för en bättre miljö, fler företag och ett ökat engagemang i det civila samhället. Jag vill gärna vara din röst i stort som smått – Så hör gärna av dig!

fredag 25 september 2009

Nu har jag skrivit under 2grader.se

Gå in på www.2grader.se och skriv under 2 graders målet för att det skall nås en bra uppgörelse för miljön om 74 dagar. Viktigt att vi är många som visar vårt stöd i denna fråga. Lokal förankring är det viktigaste i miljöfrågan.
--
Om kampanjen
Målet med 2-graderskampanjen är att öka opinionstrycket inför klimatförhandlingarna i Köpenhamn i december. Förhoppningarna är stora att det ska bli en global klimatöverenskommelse, men svårigheterna att få med alla länder i en överenskommelse kvarstår.

Sverige har en tradition av aktivt miljö- och klimatarbete och i år är Sverige dessutom ordförande i EU. Genom att visa upp en bred svensk uppslutning i klimatarbetet kan vi bidra till att de globala klimatförhandlingarna får en skjuts i rätt riktning. Det svenska exemplet där näringslivet, miljörörelsen, fredsrörelsen, kyrkor, frivilligorganisationer, partier med flera gör en bred gemensam insats för klimatet kan visa sig få stor betydelse under slutförhandlingarna.
På 2-graderskampanjens hemsida kan du tillsammans med människor från hela världen ansluta dig till ett enkelt, men kraftfullt upprop som hjälper Sverige och EU att agera med tyngd i slutförhandlingarna i Köpenhamn. Du kan också hjälpa till genom att beställa 2-graderskampanjens kampanjkit och använda det när du bildar opinion på egen hand.

Om 2-gradersmålet
För att världen inte ska förlora kontrollen över klimatförändringarna krävs det att utsläppen minskar med 50-85 procent till 2050. Enligt FN:s Klimatpanel skulle det begränsa ökningen av jordens medeltemperatur till 2-2,4°C och havsvattennivåns höjning till mellan 0,4-1,4 meter, jämfört med förindustriell nivå.

Under G8-mötet i L’Aquila, Italien, i juli ställde sig ledarna i åtta av världens största ekonomier för första gången enhälligt bakom 2-gradersmålet. Nu gäller det att fler länder ansluter till samma linje och att samsynen resulterar till motsvarande klimatåtaganden under klimatmötet i Köpenhamn i december.
Läs mer om FN:s Klimatpanel: www.ipcc.ch

Om FN:s klimatarbete
FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC) antogs år 1992 med målet att »förhindra farlig mänsklig påverkan på klimatsystemet«. Totalt 191 av världens 244 länder har ratificerat konventionen. År 1997 fattades beslut om åtaganden under konventionen genom Kyotoprotokollet som trädde i kraft år 2005. Kyotoprotokollet har hittills ratificerats av ca 180 länder.

Kyotoprotokollet är det första rättsligt bindande avtalet under FN:s klimatkonvention och har för avsikt att minska utsläppen av växthusgaser från industriländerna med drygt fem procent mellan åren 2008-2012, jämfört med 1990 års utsläppsnivå. Vid FN:s klimatkonferens i Köpenhamn den 7-18 december 2009 ska en ny global klimatöverenskommelse nås.
Läs mer om FN:s klimatkonvention: www.unfccc.int

Om EU:s och Sveriges klimatarbete
Sveriges nationella klimatpolitik bygger i hög grad på samarbetet inom EU. Till 2020 har EU beslutat att minska sina utsläpp med 20 procent jämfört med 1990. Vid ett internationellt avtal där andra industrialiserade länder gör liknande åtaganden skärps målet till 30 procent.

Ett enat EU är en förutsättning för att unionen ska kunna vara pådrivande i klimatförhandlingarna. Som ordförandeland i EU:s ministerråd är det Sveriges uppgift att leda unionen så att den på bästa sätt kan agera för att en överenskommelse nås. Mötet i Köpenhamn och förhandlingarna inför mötet är ett av två prioriterade områden under det svenska ordförandeskapet.

I Sverige finns en tradition av ett aktivt miljöarbete, som också väckt uppmärksamhet internationellt. Detta kan visa sig få en avgörande betydelse när klimatförhandlingarna går in i ett slutskede.

1 kommentar:

Björn sa...

"För att världen inte ska förlora kontrollen över klimatförändringarna krävs det att utsläppen minskar med 50-85 procent till 2050. Enligt FN:s Klimatpanel skulle det begränsa ökningen av jordens medeltemperatur till 2-2,4°C och havsvattennivåns höjning till mellan 0,4-1,4 meter, jämfört med förindustriell nivå."

Detta är komplett nonsens!

under 150 år har CO2 ökat 60%, temperaturen har ökat 0,7%, plus/minus 0,15%.

Om det finns ett linjärt förhållande mellan CO2 och temperaturhöjning, skulle en yerligare ökning md 60% ge en ökning av temperaturen om 0,7 grader.

Emellertid råder det ett logaritmsikt förhållande mellan CO2 och temperaturen, vilket ger en betydligt mindre temperaturökning.

Civilingenjören