En vanlig Svensson

Jobbar för en bättre miljö, fler företag och ett ökat engagemang i det civila samhället. Jag vill gärna vara din röst i stort som smått – Så hör gärna av dig!

fredag 11 juni 2010

Se till att digitalisera biograferna

(INSÄNDARE)
Se till å digitalisera biograferna

För att bevara och utveckla biografer runtom i landet så anser vi att staten bör medverka i en satsning på digitalisering av biografer.

Digitalisering kommer inom kort att vara en förutsättning för filmvisning, men också för distribution av annan kultur och för att skapa mötesplatser i hela landet. En satsning bör därför göras för att biografer på mindre orter och komplementbiografer på större orter ska kunna digitaliseras. Filmutredningens uppskattning är att det rör sig om maximalt ca 500 biografsalonger som skulle kunna omfattas av en sådan satsning. Ett eventuellt statligt stöd ska kräva en medfinansiering från kommuner, biografägare, näringsliv och andra intressenter. Det är även något som alliansarbetsgruppen för kultur och idrott föreslår.

Detta är något som vi och Centerpartiet är mycket nöjt med. Frågan är av stor betydelse för ett tillgängligt kulturliv över hela landet. Med digital teknik öppnas för andra aktiviteter än bara filmvisning. Det blir möjligt att exempelvis visa en teaterföreställning som går på annan ort i direktsändning eller en operaföreställning från Metropolitan. En annan sak är att man kan delta digitalt på seminarier. Sammantaget bidrar detta till ett bredare kulturutbud i hela landet och nya förbättrade möjligheter till demokratisk dialog.

För Gävleborgs del skulle 3D biografer skapa en attraktivitet som är otroligt viktig. Vi hoppas nu att Alliansen med ett starkt Centerparti får driva dessa frågor under nästa mandatperiod. Vi vill att Kulturen säkerställs för alla medborgare i Sverige, vart man än bor!

Kenneth Nilshem (C), Arbrå, ordförande i Landstingets TRU-nämnd
Magnus Svensson ( c ) Söderhamn, Gruppledare

Inga kommentarer: