En vanlig Svensson

Jobbar för en bättre miljö, fler företag och ett ökat engagemang i det civila samhället. Jag vill gärna vara din röst i stort som smått – Så hör gärna av dig!

onsdag 9 juni 2010

Morötter och ny teknik visar vägen ut ur fossilsamhället

Vänsteroppositionen vill ställa om den svenska tranportsektorn genom att kraftigt höja bensinskatten, införa en skatt på avstånd (kilometerskatt) och satsa pengar på konvertering av gamla bilar till etanoldrift.

I mitten av maj presenterade Centerpartiet vårt alternativ för hur vi vill nå målet att den svenska fordonsflottan ska vara fossiloberoende år 2030. Det alternativet är inriktat på morötter istället för piskor och ny teknik istället för teknik som var modern för några år sedan.

Om Centerpartiet får bestämma kommer: - Nedsättningen i förmånsbeskattningen för miljöbilar att fortsätta - En ny grön bilpremie på 30 000-50 000 kr för konsumenter som köper en bil som släpper ut mindre än 50 gram koldioxid per km att introduceras - Satsningarna på den nya generationens effektiva biodrivmedel övergå till nästa fas, d.v.s. att fullskaliga utvecklingsanläggningar byggs.

Centerpartiet räds varken bilar eller utveckling. Under den gångna mandatperioden har vi medverkat till att drastiskt öka andelen miljöbilar på våra vägar. Tidigare har utsläppen från transportsektorn bara ökat och ökat. Men förra året inträffade ett trendbrott: Utsläppen minskade – trots att trafiken, särskilt personbilstrafiken, ökade på våra vägar.
Centerpartiet är Alliansen gröna röst. Vi är garanten för en politik som jagar utsläpp istället för bilar!

Den 19 maj hade även Maud Olofsson och Andreas Carlgren en väldigt bra artikel om detta på DN debatt ” Inför en hög miljöpremie till alla som köper elbilar
Den artikeln går att läsa HÄR

För oss som bor i Söderhamn, Gävleborgslän eller i någon del som tillhör landsbygd i Sverige så är Centerpartiet det alternativ som är grönt, ser bilen som en frihet. Det som måste ske är att den miljöfarliga fosilbränslet försvinner och att nya smarta gröna tekniker som driver bilen framåt får ta plats på marknaden.

Inga kommentarer: