En vanlig Svensson

Jobbar för en bättre miljö, fler företag och ett ökat engagemang i det civila samhället. Jag vill gärna vara din röst i stort som smått – Så hör gärna av dig!

onsdag 18 april 2012

Debattartikel // Fler jobb med studentmedarbetare

Fler jobb med studentmedarbetare

Svenskt Näringsliv visar att var femte akademiker inte får ett arbete efter utbildningen och att de efter ett år fortfarande inte har tagit plats på arbetsmarknaden. Centerpartiet kan aldrig acceptera sådana siffror. Det visar tydligt behovet av fler och bättre länkar mellan akademi och näringsliv.

Den typiska studenten går ut ur högskolan utan att ha haft någon kontakt med relevanta arbetsgivare under sin utbildningstid. Den som saknar koppling till den bransch man har utbildat sig att arbeta i har självklart svårare att få jobb än någon som redan är känd på ett företag. På en arbetsmarknad med allt hårdare konkurrens är kontakter, erfarenhet och en konkret arbetsrutin ovärderligt.

Dock finns positiva undantag när det gäller kontakterna mellan studier och arbetsliv. Region Skåne och Falkenbergs kommun har idag system med studentmedarbetare likt den danska framgångsrika modellen. Det innebär att studenter får söka studentjobb efter ett vanligt sökförfarande, med utannonserade jobb, fria för vilken student som helst att söka. Kravet som ställs är att den sökande studenten har gått någon av de utbildningar som knutits till tjänsten under minst ett års tid.

Avtalen mellan arbetsgivare och studenter är självklart individuellt utformade men utgångspunkten är alltid att arbetet inte får störa studierna. Som systemet ser ut idag arbetar man i projektform under längst ett år och ersätter ingen annans arbete. I överenskommelsen ingår att den erbjudna lönen är den lägsta ingångslönen för yrkeskategorin.

Genom ett system med studentmedarbetare får studenten möjlighet att arbeta inom det som utbildningen handlar om och får så viktig erfarenhet och en värdefull referens till dess man är klar och söker arbete. Arbetsgivarnas vinst i systemet är att man får in ny kompetens och nya idéer, samtidigt som man får en tillfällig värdefull arbetsinsats. Baserat på de goda erfarenheter som finns skulle detta även kunna vara en fungerande modell för oss i Gävleborg

Ungdomsarbetslösheten är ett av våra största samhällsproblem. Vi måste vända på alla stenar för att hitta lösningar som gör skillnad. Centerpartiets förhoppning är att fler aktörer inom akademin och näringslivet ska hitta lösningar på hur fler studenter ska få ta del av erfarenheter och kunskap

Ska vi klara av att skapa ett välfungerande studiesystem och en långsiktigt hållbar arbetsmarknad måste vi bli bättre på att länka studier till arbete. Vi rekommenderar näringsliv och det offentliga att tänka nytt för att få in ny kompetens och samtidigt ge studenterna ett intressant extra arbete under studietiden som göra det lättare att snabbare komma in på arbetsmarknaden.

Anders W Jonsson (C) Riksdagsledamot
Magnus Svensson (C) Distriktsordförande
Caroline Schmidt (C) Kommunalråd Hudiksvall
Carl-Ewert Ohlsson ( C ) Oppositionsråd Sandviken

PM // Magnus Svensson Invald i Kriminalvårdens insynsråd

Pressinformation

Centerpartiet i Gävleborg

Magnus Svensson Invald i Kriminalvårdens insynsråd

Magnus Svensson, Söderhamn, Distriktsordförande för Centerpartiet i Gävleborg har valts in i kriminalvårdens insynsråd. Förordnadet är mellan den 4 april 2012 – 31 december 2015.

Det är Regeringen och Justitiedepartementet som utser ledamöterna och det är Justitieminister Beatrice Ask som är ansvarig minister. Regeringsbeslutet är Ju2011/8925/KRIM
Jag tycker att detta uppdrag skall bli väldigt spännande och lärorik. Att jobba med frågor som kriminalvård berör så många humanitära aspekter. Från Klienter, Häkte, Fängelse, Frivård och hur man arbetar för att få människor som avtjänat sitt straff att kunna komma tillbaka till en fungerande vardag.

Läs mer om Kriminalvården; http://www.kriminalvarden.se/

Ledamöterna i kriminalvårdens insynsråd
Ewa Wendel Rosberg, Lagman vid Malmö tingsrätt
Lena Liljebäck, Uppföljningschef vid Arbetsförmedlingen
Carola Gunnarsson, 3:e vice ordförande i SKL
Ewa Thalén, Riksdagsledamot ( M
Torkild Strandberg, Fd. Riksdagsledamot (Fp)
Magnus Svensson, 2:e vice kommunstyrelseordförande Söderhamn
Lennart Sacredus, Fd Riksdagsledamot (Kd)
Christer Adelsbo, Riksdagsledamot (S)

Insändare C gör skillnad

Nu har möjligheterna skapats. Genom att acceptera mångfald och anammat att hälso- och sjukvården är ett utvecklingsområde - så har sjukvården kompletterats med en ny aktör i Södra Hälsingland. Landstingsledningen har tagt ett stort steg framåt och förstått att utveckling sker i samverkan och positiv konkurrens. Många ser den verksamhetsövergång som skett per den 2 april som en enkel sak att hantera. I verkligheten fordras det väldigt många frågeställningar att hantera. Det är det fullt möjligt om man närmar sig uppdraget på ett positivt och ansvarstagande sätt.

Vi från Centerpartiet hälsar Aleris välkommen till Gävleborg. Till sitt entreprenörskapsuppdrag i det landsting som tagit många kliv framåt. I många mätningar har vårt landsting gått framåt. Samtidigt finns det många utvecklingsområden att sätta tänderna i. Med korta beslutsvägar, tydligt ledarskap och tillgång till oerhört kompetenta medarbetare får denna nya aktör ett tydligt ansvar. Att aktivt bidra för en trygg och ledande position inom ett av samhällets viktigaste ansvarsområden.

Jag också rikta ett uppskattande tack till Centerpartiets landstingsgrupp och, Hannah-Karin Linck. Att Aleris valt att ta över verksamheten eller om någon annan aktör fått chansen är en stor politisk seger för Centerpartiet, det är en seger för medborgarna framförallt i Södra Hälsingland och för den personal som nu kan fortsätta att jobba med att ge vård till de som är i behov! Jag konstaterar att det gör skillnad med Centerpartiet!

Magnus Svensson
Distriktsordförande
Centerpartiet Gävleborg

söndag 1 april 2012

PM// Magnus Svensson vald till ny distriktsordförande för Centerpartiet i Gävleborg

PRESSMEDDELANDE

Centerpartiet i Gävleborgs distriktsstämma 2012
2012-03-31, Söderhamn

Magnus Svensson vald till ny distriktsordförande för Centerpartiet i Gävleborg

Centerpartiets i Gävleborg har idag vid distriktsstämma i Söderhamn valt Centerpartiets nya distriktsstyrelse.

Vi är övertygade om att personerna i vår distriktsstyrelse tillsammans kan leda Centerpartiet i Gävleborg mot ett framgångsval 2014, i kommuner, landsting och riksdag.

Det är en helt enig distriktsstämma som valt att ge Magnus Svensson, 36 år från Söderhamn, förtroendet att leda Centerpartiet som ny distriktsordförande.

Kommentar från Magnus Svensson:
”Jag är förstås väldigt hedrad över att få detta förtroende, och det är med glädje som jag har valt att tacka ja. Det viktigaste uppdraget som jag ser framför oss är att tillsammans med nuvarande och tillkommande medlemmar bygga en starkare Centerrörelse i Gävleborg.”

”Jag ser tre delar som Centerpartiet i Gävleborg behöver jobba med.
1. Stärka vår politiska profil. Vi är det öppna, gröna och företagsvänliga partiet i Gävleborg. Men vi är så mycket mer.
2. Genomföra ’Framtidsresan’ i Gävleborg och träffa medborgare i alla dess skepnader, organisationer och träffar med Centerpartister för att lyfta in idéerna i den process som partiet jobbar med för att ta fram vårt nya idéprogram.
3. Stärka Centerpartiets organisation i alla tio kommuner och i landstinget. Min starka målsättning är att Centerpartiet efter valet 2014 skall vara starkare i Gävleborg än vad vi var innan valet 2010.”

Centerpartiet i Gävleborgs distriktsstyrelse Styrelsen består av 10 ledamöter, Följande ingå i styrelsen:

Distriktsordförande Magnus Svensson, Söderala (nyval)
Vice ordförande Hans Jonsson, Edsbyn (omval)
Ledamöter:
Stig Eng, Harmånger (omval)
Sören Görgård, Järvsö (omval)
Helena Wikström, Torsåker, Ordförande Centerkvinnorna, (omval)
Caroline Schmidt, Hudiksvall (nyval)
Bengt-Åke Nilsson, Hudiksvall (omval)
Ayser Bayraktar, Valbo (omval)
Lena Schenström, Ockelbo (nyval)
Therese Hedberg Lundblad, Gävle, Ordförande CUF, (nyval)