En vanlig Svensson

Jobbar för en bättre miljö, fler företag och ett ökat engagemang i det civila samhället. Jag vill gärna vara din röst i stort som smått – Så hör gärna av dig!

fredag 17 februari 2012

Uttalande från C forum i Gävleborg Ang. Hemsjukvården

Uttalande från C forum i Gävleborg Ang. Hemsjukvården

Låsningen i förhandlingarna mellan länets kommuner och landsting om hemsjukvården drabbar de mest sjuka äldre. Det konstaterade Centerpartiets ledanden kommun och landstingspolitiker som var samlade i Torsåker på fredagen.


I stora delar av Sverige har hemsjukvården förts över från landsting till kommuner. Socialstyrelsen har konstaterat att det leder till en betydligt bättre vård för de mest sjuka äldre.

I Gävleborg har förhandlingar pågått under flera år. De har tyvärr låst sig i ett mycket olyckligt skyttegravskrig mellan å ena sidan de tio kommunerna och å andra sidan Landstinget Gävleborg.

Att inte hemsjukvården i Gävleborg har förts över till kommunerna drabbar de mest sjuka äldre.

Låsningen har sitt ursprung i olika bedömningar av hur stora kostnaderna är. För att komma vidare föreslår Centerpartiets ledande kommun och landstingspolitiker att en extern konsult får i uppdrag att ta fram en beräkning av kostnaderna.

För de mest sjuka äldre måste frågan lösas.

För ytterligare information kontakta kommunalrådet Stig Eng eller
landstingsfullmäktiges ordförande Björn Brink

måndag 13 februari 2012

Vilken kärnkraftslinje har Socialdemokratin ??

I en intervju i ekot idag öppnar Socialdemokraternas nya partiledare Stefan Löfven för överläggningar med regeringen om energipolitiken, men kräver att dessa skall vara förutsättningslösa och ske utifrån ”ett vitt papper”.
För min del ser jag den energiöverenskommelse som Alliansen fattade beslut om som den Klimat- och energipolitik som ( S ) och gärna också ( Mp ) får ansluta till. Den Klimat- och energiöverenskommelsen innebär stabila spelregler, möjliggör nyinvesteringar och stärker Sveriges konkurrenskraft, genom förutsägbara villkor för den förnybara energin, för kärnkraften, liksom för energiforskning och energieffektivisering och övriga delar av energipolitiken. Detta var både ( S ) och ( Mp ) inbjudna till för två år sedan

Det värde det innebär med denna stabilitet och förutsägbarhet kan inte överskattas. Även om folkpartiet gärna vill subventionera kärnkraft och att man bygger ut denna förlegade energikälla så är det en liggande energiöverenskommelse som bör och skall ligga som beslut för en lång tid. Detta har även tydligt deklarerats av energiministern Anna-Karin Hatt ( C ) och av statsministern Fredrik Reinfeldt ( M )

De förutsättningen som finns för ett blocköverskridande samtal borde rimligen innebära att socialdemokraterna förhåller sig till den energiöverenskommelse de så tydligt tidigare kritiserat. Frågan för dagen och som Stefan Löfven hittills lämnat obesvarad är hur han ser på innehållet i klimat- och energipolitiken. Att han har varit för kärnkraft och agerat lobbyist för mer kärnkraft i Sverige är känt. Att den Socialdemokratiska kongressen sagt nej till Kärnkraft är också tydligt. Vart befinner sig partiledare och ( S ) partiet idag, pratar de samma språk?

Stefan Löfven säger att han vill sätta sig ned vid ett ”rent bord” och förhandla. Men innan man kan bedöma om det finns förutsättningar för sådana samtal måste socialdemokraterna och Stefan Löfven precisera vad de vill i sak med energipolitiken. För socialdemokraterna finns minst fyra viktiga frågor som de behöver besvara:

.1. Hur vill socialdemokraterna att framtidens behov av elenergi skall fyllas?
.2. Ställer socialdemokraterna upp på dagens mål för förnybar energi och den snabba utveckling vi nu ser med regeringens energipolitik?
.3. Vill socialdemokraterna avveckla eller bygga ut kärnkraften, och håller de med regeringen om att det inte ska gå ut några statliga subventioner till ny kärnkraft?
.4. Hur ställer sig socialdemokraterna till regeringens vision om en fossiloberoende fordonsflotta som ingår i regeringens energiöverenskommelse?

För egen del tycker jag att kärnkraften är en ond energikälla som vi byggt fast oss i ( i tider då vi ej viste bättre) och som vi snarast behöver fasa ut. Jag tror starkt på den Klimat- och energiöverenskommelse som Alliansen fattade beslut om. Det innebär att vi ställer om till ett samhälle där de förnyelsebara energikällorna får växa. Det innebär att vi ställer om vår jord till att bli ekologisk hållbar.

söndag 12 februari 2012

INSÄNDARE// Restaurangsmoms sänkningen – ger jobb.

Den av vänsterpartierna hårt kritiserade reformen av Restaurangs momssänkningen ger jobb till framförallt unga och invandrare.I Januari 2012 annonserades 3 867 restaurangjobb ut på Arbetsförmedlingens platsbank. Det är 36 procent fler än under januari 2011 då restaurangerna sökte 2 833 personer, visar statistik som Arbetsförmedlingen tagit fram på uppdrag av ¬Dagens Nyheter. Detta bara under den första månaden efter att reformen genomförts.
Jag tycker att det är roligt att se att det händer saker så snabbt i den här branschen där många unga och människor från andra länder får ta sina första steg in på arbetsmarknaden. Nu hoppas jag och Centerpartiet, som varit starkt drivande även för denna reform, att den positiva trenden håller i sig.

Magnus Svensson ( c ) Söderhamn

måndag 6 februari 2012

Möte om Vågenergi med Centerpartiet i Söderhamn

Öppet möte med Centerpartiet i Söderhamn

Tema:
Olle Svensson, PhD student på Uppsala University, uppvuxen i Söderala, berättar om sin forskning om vågenergi vid Uppsala universitet.

Läs mer om det på följande länk HÄR

Centerpartiet fortsätter att bjuda in spännande föreläsare som jobbar med den förnyelsebar energi för att ställa om till ett hållbart samhälle.

Datum: 2012-02-07
Tid: Kl. 1900
Plats: Bygdegården Vargen i Centrala Söderhamn

Du är hjärtligt välkommen !!

Magnus Svensson ( C )
Gruppledare
magnus.svensson@centerpartiet.se