En vanlig Svensson

Jobbar för en bättre miljö, fler företag och ett ökat engagemang i det civila samhället. Jag vill gärna vara din röst i stort som smått – Så hör gärna av dig!

söndag 23 oktober 2011

Centerpartiet är drivande för en hållbar värld

Under partistämman i Åre så antog Centerpartiet ett förnyelseprogram för miljön. I en av huvudprinciperna slår Centerpartiet fast ”Att utveckla ett hållbart Sverige där en levande landsbygd driver den gröna utvecklingen i samklang med städer och småorter”. Jag satt i den kommitté som jobbade med miljöprogrammet och jag tycker personligen att Centerpartiet kom väldigt lång i sina miljövision.
”Vi väljer att åka till månen detta årtionde och göra andra saker — inte för att de är lätta utan för att de är svåra. Detta mål kommer att tjäna till att mäta det bästa av våra krafter och skickligheter. Den utmaningen är vi är villiga att anta och vi avser att vinna.”

Så sa John F Kennedy, och ställde därmed en fråga till oss efterkommande. Vilken är vår generations månfärd?

För Centerpartiet är svaret enkelt: Matchen om miljön! Vi måste sätta upp målet att leda kampen för en grönare värld och att lämna över en bättre värld till våra barn. Sverige måste bli bäst i världen på hållbar utveckling. Vi kan inte sikta lägre!

Redskapen kan vara elbil till hemtjänsten, solceller till uppvärmningen, gröna jobb i glesbygd och i stan, avfallskvarn i köket, gröna tåg som går i tid, odlingslotter i innerstan, närproducerad mat i skolan och i min egen matkasse.

Centerpartiet vet att det finns initiativ och skaparkraft hos den enskilde. Ta vara på det, utveckla det och låt människor tjäna pengar på att utveckla en miljöteknik och miljöpolitik värd namnet! Farten måste öka och ribban måste höjas!

Det kommer inte att vara lätt alla gånger. Vi vet att det finns motstånd mot både vindkraft och nya bränslen. Det finns de som säger att det inte kommer att fungera med ett helt förnybart Sverige. Men i Kennedys anda ska vi anta denna utmaningen. Inte för att det är lätt – utan för att det är svårt!

Centerpartiets partistämma i Åre tog nyligen ett antal viktiga beslut (kommitté 13) för att skapa ett grönare Sverige. Här kommer ett axplock av dessa beslut:

Centerpartiet vill:
• Att Sverige tar fram en strategi med åtgärder för hur en fossilfri fordonspark ska uppnås till år 2030. Strategin ska visa på vägen för hur en fossiloberoende fordonspark ska uppnås och peka på vilka styrmedel som kommer att behövas.

• Att det ska skapas bättre förutsättningar för ökad svensk livsmedelsproduktion som möjliggör mer närproducerad mat. Det sker inom ramen för visionen om Matlandet Sverige. En aktionsplan för ekologisk konsumtion och produktion ska dessutom utarbetas.

• Att kommunerna får större frihet att ställa miljökrav i detaljplaner och vid exploateringsavtal. Kommunerna eller regionerna ska också kunna få större frihet att besluta om utvecklingen av stadskärnor samt lokalt införa trängselavgifter och använda dess intäkter.

• Att förbättra städernas miljö med bättre tillgång till grönområden, minskade utsläpp och buller, samt utbyggda cykelvägar och pendlarstråk.

• Att Sverige ska ställa om till en grön marknadsekonomi som bygger på principen om att förorenaren betalar för sin miljöpåverkan och att det görs lätt och lönsamt att agera miljövänligt.

• Att skatten höjs på miljöförstörande utsläpp, samtidigt som skatten sänks på arbete och företagande. En sådan grön skatteväxling ska genomföras stegvis. En inledande fas ska genomföras under de närmaste åren.

• Att två tredjedelar av Sveriges energi bör vara förnybar år 2030 och Sveriges energiförsörjning år 2050 bör vara helt förnybar. Därmed fasas användningen av både fossil energi och kärnkraft ut helt.

Vad vill (s) med kärnkraften ??

Igår så hade ett gäng ledande Centerpolitiker i länet en insändare publicerad i hälsingemedia. Där man ställer sig den viktiga frågan VAD vill Socialdemokraterna med kärnkraften? Frågan är befogad då man hör olika från olika läger inom socialdemokratin hur dom ser på Sveriges framtida energimarknad.

Insändaren hittar ni HÄR

Svaret på frågan är jag rädd att vi inte kommer att få något entydigt, för det tycks som sagt spreta rätt rejält inom S-leden…

Abraham Bäck, motionen i media

Häromdagen så lade jag och Jan-Eric Berger in motionen om att sätta upp en Abraham Bäck staty i någon av våra parker i Söderhamn. Det blev en liten publicering i helahalsingland.se. Men jag har fått ta emot en massa beröm för förslaget och det känns roligt. Roligare ändå vore om motionen något tag i en nära framtid gick igenom.

Artikeln hittar ni HÄR

torsdag 20 oktober 2011

Ola Andersson ( c ) och skolmaten

Ola Andersson är Centerpartist och sitter i BUN. En av hans hjärtefrågor när han gick med i politiken var skolmaten. I ett par artiklar har Söderhamns Kuriren nu skrivit om skolmaten och idag så fick de politiska företrädarna svara på 7 olika frågor om maten. Dessa finns tyvärr ej att länka till så jag har lagt in frågorna och svaren från Ola. Ola ger tydliga svar och för Centerpartiet som hade skolmaten som en viktig fråga i valrörelsen 2010, så kommer vi att fortsätta jobba med denna fråga.

Tycker personligen att Ola gav väldigt bra svar på frågorna!

1 Vad tycker du om dagens skolmat?
1) Skolmaten är viktig och något som jag brinner för. I dag tycker jag inte att maten håller. Den är vattnig, utspädd och utan kärlek. Av det jag testat som är lagat i storkök är jag inte imponerad.

2Hur vill du förbättra skolmaten?
2) Att öka andelen ekologisk mat och fortsätta laga så mycket som möjligt från grunden.

3Storkök eller småkök?
3) Jag tror absolut inte på storköksmodellen. Den storköksmat jag ätit har varit en besvikelse. Däremot tyckte jag att maten som tillagades på Bergviksskolan, som har ett eget kök, var fantastisk . Det var väldigt smakfull och god mat med härlig salladsbuffé.

4Hur stor del av maten ska vara ekologisk och närproducerad?
4) Jag har sneglat lite mot Ockelbo och deras skola Perstorpskolan som har testat att servera nästan bara ekologisk och närproducerad mat. Jag vill att även vi testar detta. I Söderhamn borde vi ligga på minst 25 procent. Lägre än så är helt oacceptabelt.

5Hur mycket får skolmaten kosta?
5) Jag tycker att det är viktigt med bra mat. Då ska det också få kosta. Om vi kan höja matkvaliteten avsevärt genom att varje portion får kosta några kronor mera tycker jag att det är väl värt pengarna.

6Vad ser du som den största utmaningen?
6) Det är att höja statusen på ”mattants-yrket”. Ut med de gamla städrockarna som de har nu och på med riktiga kockkläder. Det är viktigt att de får en riktig yrkesstolthet.

7Hur ofta äter du skolmaten?
7) I år har jag ätit skolmat fyra gånger, och jag har för avsikt att äta mera

onsdag 19 oktober 2011

Motion // INFÖR LAGEN OM VALFRIHETSSYSTEM

Idag lämnade Allians Söderhamn in en motion om att införa LOV Lagen om valfrihetssystem i Söderhamn. LOV:en har genomförts i massor av kommuner i Sverige och resultatet bedöms som väldigt bra både ur kvalitet, Pris men framförallt att de som är behov av vård för välja och välja bort. Om Loven införs i Söderhamn skulle det vara en värdegrundsändring på hur kommunen väljer att se på människors rätt att bestämma över sina egna liv – Det är viktigt.
Läs mer om LOV:en på
SKL………. .HÄR
Regeringens.. HÄR

Motion
INFÖR LAGEN OM VALFRIHETSSYSTEM
På Alliansregeringens initiativ stiftade riksdagen år 2008 Lagen om  Valfrihetssystem. Lagen är avsedd att fungera som ett frivilligt verktyg för de kommuner och landsting som vill konkurrenspröva verksamhet genom att överlåta valet av utförare till invånaren som nyttjar dem.

Söderhamns kommun har sedan en tid tillbaka infört en mindre del av LOV:en. Nu tycker vi i Alliansen Söderhamn att det är dags att ta nästa steg. Alla invånare i vår kommun ska ha full rätt att själva välja utförare av handikapp- och äldreomsorg samt hälso- och sjukvårdstjänster i de situationer man blir beroende av något eller flera av dessa. När fler aktörer, inklusive Söderhamns kommun, konkurrerar om att bli attraktivast för innevånaren ökar självklart valfriheten men också kvaliteten. En sund konkurrens kommer till syvende  och sist Söderhamns kommuns innevånare till del.

Genom Alliansen Söderhamns förslag överlåtes makt och inflytande över innevånarnas egna liv till dem själva och bort från klåfingriga politiker.

Vi yrkar därför gemensamt, som Alliansen Söderhamn:
att Söderhamn kommun överlåter valet av utförare till innevånarna i alla delar som det finns möjlighet till i Lagen om Valfrihetssystem.

ALLIANSEN SÖDERHAMN

genom
Magnus Svensson (C) Hans Sundgren (M) Annika Persson (FP) Pär-Olof Stål (C) Viktor Wärnick (M) Olle Persson (KD)

Stugsundsudden invigs idag!!

Ett av de arbeten som påbörjades under förra mandatperioden när jag satt som ordförande i KUS var saneringen av Stugsundsudden. En vacker udde i porten i Söderhamn som var fylld med miljögifter som arsenik och kreosot plus ett gäng fler miljögifter som hade förorenat marken och delar av vattnet som strömmar ut i havet.
Idag är det invigning av denna udde som numer är renad och det är Söderhamns största miljöprojekt genom tiderna när det gäller rening av mark. Kommunen har fått nästan 100% täckning av staten för att kunna genomföra detta projekt som uppgår till över 100 miljoner kronor.

I kommunen så finns två Eldsjälar på KUS förvaltningen som jobbat extra mycket med detta projekt. Det är Margareta Örn-Liljedahl och Per Dahlstrand, så mycket tid, kraft och engagemang de har lagt ner på denna udde och att den skall vara ren från gifter, dessa tvås arbete är helt ovärderligt.

Bakgrund;
Arvet från träimpregneringen på Stugsundsudden bestod i många hälsovådliga gifter. I marken och bottensedimenten i vattnet fanns höga halter kreosot, arsenik, kisaska. Sedan hösten 2009 till sensommar 2011 har marken och vattnet sanerats från gifterna. Saneringen har omfattat en fem hektar stor industritomt i Stugsund. Söderhamns kommun har via finansieringsstöd från Naturvårdsverket skapat ett attraktivt rekreationsområde. På sikt kan det komma att byggas bostäder på det havsnära området intill Söderhamnsfjärden, inlopp till centrala Söderhamn

Jag är stolt som politiker att jag fått vara med om denna resa och jag har lärt mig oerhört mycket. Nu återstår en resa för den Nya Stugsundsudden, vad skall vi göra med denna rena vackra udde som är en port in till Söderhamn från havet och en viktig del av Stugsund…

Programmet för dagen är;

15.00 Minimässa öppnar, träffa bl a entreprenörer som genomfört saneringen
Se Fotoutställning över ”förvandlingen” från miljöbomb till ett attraktivt havsnära område för friluftsliv och bostäder.

Från 15.00 Fika och korvgrillning.

KULT finns på plats och informerar om ”Sågverkstrampet”, där gång/cykelstråket utefter Stugsundsudden är den senaste delen som tas i bruk.

15.15 Söderhamns kommun (Margareta Örn‐Liljedahl och Per Dahlstrand) leder pressvisning.

Miljöprojektet visas på rundvandring och genom fotoutställning.

16.00 Miljöprojektet visas på rundvandring och genom fotoutställning, (Margareta Örn‐Liljedahl och Per Dahlstrand).

16.30 Invigningsceremoni inleds med musikunderhållning

17.00 Invigningstal av kommunfullmäktigs ordförande John Staffas

17.05 Invigningstal av länsrådet Anna Lena Österborg

17.10 Margareta‐ Örn‐Liljedahl informerar om återställningen och återplanterar humlelusern

17.20 Trädplantering av Anna‐Lena Österborg och John Staffas

17.30 Överlämnande från DEC till Söderhamns kommun

17.35 Musikunderhållning

17.45 Avslutande överraskning

Läs mer på Söderhamns kommuns hemsida HÄR

( S ) budgetmotion är underfinansierad med 30 miljarder

I en debattartikel i dagens DN som Alliansens partiledare har skrivit under har man granskat Socialdemokratins budgetmotion. De har där identifierat att den är underfinansierad med 30 miljarder kronor. De som kommer att få stå för notan av denna budget blir hushållen, företagarna och de som bor utanför en storstad.. det vill säg oss som bor på landsbygden.

Det är tur att det är Alliansen som styr detta land!!
Läs DN artikeln HÄR

tisdag 18 oktober 2011

Motion // Angående resning av staty till minne av Abraham Bäck

Idag har undertecknad tillsammans med en av Söderhamns tunga kulturföreträdare och Centerpartisten, Jan-Eric Berger, lämnat in en motion till Kommunfullmäktige i Söderhamn. Det handlar om att resa en staty för att hedra Söderhamns bördige Abraham Bäck (1713-1795). Denne gigant i Sverige och i världen när det gäller Medicin, vetenskap och det är inte för intet som han kallas för folkhälsans fader.

I Söderhamn har Abraham Bäck hedrats med bl.a. en egen gata. Dessutom har ett träd planterats i stadsparken bakom scenen. Det gjordes 2008. Det är en s.k. strimlönn. På samma plats har också Carl von Linne hedrats med ett träd, kattfura.

Det är snart 300 år sedan Abraham Bäck föddes i Söderhamn, till det borde staden inte bara planera något storslaget tillsammans med sjukvården och vetenskapen. Vi borde även hedra honom med en Staty!!

Läs gärna mer om Abraham Bäck HÄR
--

Centerpartiet i Söderhamn


MOTION
Angående resning av staty till minne av Abraham Bäck


Abraham Bäck, (15 mars 1713 - 1795), är i dagarna mer aktuell än
någonsin. Det är snart 300 år sedan han föddes i Söderhamn. Söderhamn
har en framträdande plats i vetenskapshistorien genom den initiativrike
och visionäre läkaren Abraham Bäck. Han utvecklade den svenska
sjukvården och byggde bl.a. upp verksamheten med provinsialläkare. Han
valdes in som ledamot nr 73 i Kungl. Vetenskapsakademien redan 1742.

Han var en av Serafimerlasarettets grundare, chef för Collegium Medicum
(Medicinalstyrelsen) uinder 40 år och hade stor del i veterinärväsendets
tillkomst. Abraham Bäck var också Kunglig livmedikus och professor samt
känd som Carl von LInnnés bäste vän och kollegra. Han betecknas som
folkhälsans fader.

Vi tycker att Söderhamns kommun borde hedra denne initiativrike och visionäre person med att resa en staty i någon av stadens vackra parker.

Trönö och Söderhamn den 10 oktober 2011

CENTERPARTIET i Söderhamn

Jan-Eric Berger
Magnus Svensson

Region Gävleborg måste bli bäst på Biogas

Har idag en insändare i Hälsingetidningarna om Biogasutveckling i länet, detta är för mig en viktig fråga när vi ställer om vårt energisamhälle. Vi har en värld som vi som jag hoppas att det flesta av oss ändå känner att vi skall kunna bruka utan att förbruka. Att vi skall kunna lämna en minst lika god jord till de kommande generationerna. I Gävleborg har vi mycket vind, mycket sol och mycket Bioenergi. Vi måste helt enkelt bli bäst på att förvalta och utveckla detta. Det är bra för Miljön och det är bra för tillväxt och jobb i Regionen.

Inäsndare

Region Gävleborg måste bli bäst på Biogas

Region Gävleborg, länets tio kommuner och landstinget
måste medvetet satsa på att Gävleborg blir bäst i landet på biogas.
Ett län som Gävleborg med mycket skog och råvara som är basen i
biogasproduktionen så finns också en enorm potential att få till en innovativ
och långsiktig arbetsmarknad som bidrar till en hållbar utveckling.


En del i att bli bäst på biogas är att länets aktörer gemensamt gör
upphandlingar som stödjer en biogasutveckling i landskapen, till exempel
biogasbilar/bussar och uppvärmning. Det handlar även om att Region Gävleborg
och kommunerna tillsammans med näringslivet använder de statliga medel och
strukturfonder som finns för att göra en kraftfull satsning på biogasen, både
inom den innovativa delen och inom produktionsleden.


Centerpartiet i Gävleborg anser att en av de utvecklingsframgångar som nu
ligger och väntar på att få en vidare och stor förädling i länet är just
produktion och utveckling av biogas. En fullt utvecklad kedja på detta område
medför att vi får en levande landsbygd, det skapar arbetsmarknadstillfällen och
varaktig jobb. Detta samtidigt som vi bidrar till att skapa ett hållbart län
och bidrar till att skapa en hållbar värld.


Magnus Svensson (C) distriktsstyrelseledamot

måndag 17 oktober 2011

En budget som stärker landsbygden

Centerpartiet är det parti som tar Landsbygdsfrågan på största alvar. Vi ser värden i att Hela landet skall leva och i den Budgetproposition för 2012, så finns det en hel del Centerpolitik som kommer att underlätta för att landsbygden skall kunna bli starkare. Här nedan beskrivs, delar av det som landsbygdsdepartementet lyckades få igenom i budgeten. Sedan har vi också de frågor som Centerpartiet segrade i när det gäller företagande och tillväxt i övrigt.. men det får bli ett annat blogginlägg :-)

Bruka utan att förbruka
””Den övergripande visionen för Landsbygdsdepartementet är att skapa förutsättningar för
att bruka utan att förbruka. ””

” Regeringens övergripande mål är att skapa förutsättningar för fler arbetstillfällen och
växande företag i Sverige för att därigenom bryta utanförskapet. Landsbygdsdepartementet
bidrar genom att arbeta för bättre förutsättningar för företagande inom de näringar som faller inom departementets ansvarsområden för att skapa jobb och tillväxt i hela landet.”I budgetpropositionen för 2012 föreslår regeringen flera satsningar som stärker landsbygden och de gröna näringarna. Regeringen vill öka böndernas konkurrenskraft genom att satsa 90 miljoner kronor på en sänkning av kontrollavgiften för slakterier. Dessutom går 80 miljoner kronor till att skapa fler jobb i skogen och bredbandsutbyggnaden får ett kraftigt tillskott
med nära en halv miljard kronor under de kommande tre åren.


Stärkt konkurrenskraft för bonden
Regeringen vill satsa 90 miljoner kronor årligen för att sänka kontrollavgiften för slakterier och på så sätt stärka den svenska bondens konkurrenskraft. I dag betalar svenska bönder mer pengar för kontroll av köttet vid slakt än vad många av kollegorna i Europa gör. Satsningen på sänkta kontrollavgifter ökar förutsättningarna för att mer av det kött som konsumeras i landet är producerat med stor miljöhänsyn och ett starkt djurskydd. Den svenska Livsmedelsproduktionen ger dessutom öppna landskap, biologisk mångfald och livsmedel med hög kvalitet och ett gott smittskydd. En stärkt köttproduktion ökar också förutsättningarna för offentliga kök att erbjuda mat som producerats med gott djurskydd,
låg klimatpåverkan och med hög kvalitet. Köttproducenter, slakterier, handeln och restauranger, men även offentliga kök och alla konsumenter, berörs av förslaget som föreslås
träda i kraft vid årsskiftet.

Fler jobb i skogen
Regeringen vill satsa 80 miljoner kronor för fler jobb med skogen och skogsråvaran som bas. Pengarna ska användas till kompetenshöjning och stärkt innovationskraft i skogsrelaterat företagande samt till ökad rådgivning för ett hållbart brukande. 20 miljoner kronor per år satsas under perioden 2012-2015 och läggs på Skogsstyrelsen. Hälften av pengarna går
till att ge små och medelstora företag inom skogssektorn möjlighet att
söka finansiering till projekt med inriktning på kompetensutveckling,
stimulans för kreativt företagande och entreprenörskap samt innovation
och förädling. Den andra hälften satsas på rådgivning om miljöhänsyn
och förbättrad skogsskötsel. Regeringen ser en stor potential i skogen. Mer än halva Sveriges yta täcks av skog och skogsnäringen sysselsätter cirka 100 000 personer.

Skogen ger produkter som bränsle, papper, möbler, bostäder, förpackningar och mycket mer. Den är Sveriges största exportnäring med 128 miljarder kronor i årligt exportvärde. I skogen ryms också värden i form av rekreation, upplevelser och livsnödvändiga ekosystemtjänster. Här finns dessutom ingredienser till vår matlagning i form av vilt, bär och svamp. Genom att satsa på skogssektorns alla grenar kan förutsättningar för många nya jobb skapas.

Bredbanden byggs ut
Tillgången på bredband är en viktig förutsättning för företagande och boende i hela landet. Bredbandsutbyggnaden får nu ett kraftigt tillskott genom att regeringen vill satsa 495 miljoner kronor över tre år. 375 miljoner kronor kommer att användas för att finansiera bredbandsutbyggnadsprojekt via Landsbygdsprogrammet, dessutom går 120 miljoner kronor
över en treårsperiod till fortsatt kanalisationsstöd.

Djurskyddet stärks
Fler anmälningar, långa handläggningstider och färre inspektioner ledde till att regeringen 2010 gav länsstyrelserna en förstärkning till djurskyddsarbetet med 25 miljoner kronor. Regeringen vill nu fortsätta denna satsning under åren 2012-2015. Också Jordbruksverkets tillskott på 5 miljoner kronor för samordning och effektivisering av djurskyddet fortsätter
under samma period.

Ett tryggare friluftsliv
Dvärgbandmasken upptäcktes i Sverige våren 2011 för första gången. Parasiten har orsakat oro hos bärplockare, hundägare, jägare och andra som vistas i skog och mark. För att få en tydligare bild av hur utbredd parasiten är och för att öka kunskaperna om hur det går att minimera smittriskerna satsar regeringen 3 miljoner kronor för utökad övervakning av dvärgbandmask och information till den berörda allmänheten.

söndag 16 oktober 2011

Några reflektioner efter LAN-partyt

Några reflektioner efter LAN-partyt

I Fredags så var det LAN-party dag. Förmiddagen startade med att Radio Gävleborg hörde av sig och ville prata om projektet, vi träffades på eftermiddagen på verkstäderna. Utanför rummet där jag blev intervjuad så höll ungdomarna på att duka fram bord och drog sladdar. Radiokillen tog en intervju med två av dem också. Jag stannade kvar en stund och pratade med dem om hur många som skulle komma och om allt gick bra. Dom viste inte riktigt hur många som skulle komma, men allt gick bra. Så runt tre snåret åkte jag hem. Då var allt under kontroll.

Jag kom tillbaka runt 17.30, då hade det vällt in massor av ungdomar och ALLA höll på att koppla datorer och det surrades som i en bikupa :-) Även politikerna börjad att ramla in. Målet med att vi skulle vara många ungdomar nåddes med råge, målet om 10 politiker nådde jag ej, vi blev 6 st, vilket jag är jättenöjd med! Totalt antal ungdomar är svårare, kan har rört sig om 50-60 stycken under kvällen.

Till en början var det bara skumt, men vi fick en duktig coach i att lära oss lite olika spel, dels där vi fick vara zombier som spydde och dödade motståndarna till CS… vilket spel som än spelades så var jag glad om jag och min gubbe på skärmen levde längre än 2 minuter. Ungdomarna var som väntat överlägsna oss andra..

Men jag tog även tillfället i akt att sitta ner med rätt många av ungdomarna och prata om allt möjligt, från fritidssysselsättning, drömmar om deras framtid, att vara ung i Söderhamn, Verkstäderna och ungdomslyfte till Vargfrågan och HBT-frågor. Detta var väldigt givande och många av de samtal vi snuddade vid kommer jag att fundera över deras svar under en längre tid.

En av de förutbestämda frågorna som jag hade med mig och ville väva in i samtalet med ungdomarna handlade om Verkstäderna och Ungdomslyftet. Det jag kan konstatera är att dom inte vill att vi som politiker skall röra den verksamheten, dom känner sig trygga där och dom litar på den personal som jobbar där. Att bara få vara där och ”hänga” men samtidigt finns det möjligheter att hitta på saker när den andan faller in. En av killarna jag pratade med sa ”Om inte verkstäderna funnits, då hade det gått väldigt illa för mig, dom som jobbar här såg till att det inte blev så”. Det och en del andra livs-samtal ger en som sitter på beslutande position att tänka efter en hel del, skall man verkligen röra i sån verksamhet. Något dom är stolta över och som ger unga människor chansen att växa!

Vi pratade även om att detta med LAN-party Unga Vs Politiker är något som borde göras minst en gång per år. Det finns många poänger med det. Det var en väldigt avslappnat och bra sätt att mötas på.

Vem som vinner världens modigaste politiker nu på Torsdag den 20:e har jag inte en aning om. Men jag vet att under denna tävling så har jag fått många bra insikter som jag kommer att bära med mig in i framtiden och med mig i det politiska arbeta jag gör. Jag kommer även att mer kontunerligt att besöka Verkstäderna, de 7 timmar jag lade i fredags får ses som en grund att bygga upp ungdomarnas förtroende och tillit till dels mig men även mot politiken.

Jag anser mig klarat projektet Isbrytaren och inbjudningarna gick enbart ut via social medier. Ett bra sätt att kommunicera med ungdomarna på :-)

torsdag 13 oktober 2011

Med sikte mot världens modernaste välfärd

Idag har Centerpartiets kretsordförande i Söderhamn Lena Dufva och Riksdagsledamoten och vice partiordföranden Anders W Jonsson en bra insändare i Hälsingetidningarna som handlar om hur vi ställer om till att få Världens modernaste Välfärd. Man gör det utifrån den dialog som Centerpartisterna i hela Sverige inför stämman haft och utifrån den debatt som var på stämman i Åre. Jag tycker att det är en väldigt bra insändare och den ansats om 50% av all vård ska produceras av privata och ideella utförare sätter en enorm höjd.

Går jag till lokalsamhället Söderhamn så har vi otroligt mycket kvar för att nå det målet. Men det är något som vi bör sträva mot. Det ger individen en större frihet och säkerställer den människan som är i behov av vård att välja och att Välja bort. Det är en viktig frihetsreform !

Med sikte mot världens modernaste välfärd

Med förnyelseprogrammet "Världens modernaste välfärd 2022" slog Centerstämman fast att 50 procent av all vård ska produceras av privata och ideella utförare.

Anledningen är att mångfald ökar innovationsgraden, vilket i slutändan gynnar patienterna, Mångfald skapar innovationskraft vilket ökar vårdkvaliteten och därigenom gynnar patienterna. Poängen med ett konkret procentmål är därför att öka drivkraften för att få fram andra driftsformer. Det är också viktigt att ha ett konkret mål som går att följa upp.

När individen själv får välja och när småföretagare får bra villkor för att etablera sig ökar mångfalden inom vården. Då ökar också innovationsgraden, det vill säga det växer fram nya sätt att jobba på vilket också ökar kvaliteten på vården. Vår erfarenhet är att de privata vårdföretagarna är bättre på kontinuitet, bemötande och tillgänglighet jämfört med den vård som tillhandahålls av landstinget.

Genom en konkret målsättning vill Centerpartiet, förutom att öka konkurrensen, utveckla valfriheten och höja kvaliteten i välfärden, också skapa fler företag och därmed fler arbetstillfällen i sektorn. Partistämman tog även här beslutet om att tillsätta en parlamentarisk utredning för att se över framtidens finansiering av välfärden.

Centerpartiet slog även fast att det ska bli mer lönsamt att gå från långvarigt bidragsberoende till ett arbete. Genom att skapa möjligheten att kombinera försörjningsstöd med arbetsinkomster blir det mer lönsamt för föräldrar att gå in i arbetslivet – en viktig insats för att bekämpa barnfattigdomen. Utöver detta så beslöts att även de som aldrig kommer att vara aktuella för ett lönearbete på grund av mycket svårt fysiska och psykiska funktionsnedsättningar ska få samhällslön och därmed kunna leva på en rimlig standard. Centerpartiet har med detta tagit fram ett program för att få världens modernaste välfärd!

Anders W Jonsson (C) Hedesunda, riksdagsledamot, vice partiledare och ordförande i förnyelsegruppen för välfärd,

Lena Dufva (C), Söderhamn, kretsordförande och ombud på partistämman i Åre
--
Artikeln hittar ni HÄR

Stämmohandlingar och beslut hittar ni HÄR

Anders W Jonsson – Ny gruppledare för C Riksdagsgrupp
Anders W Jonsson, Centerpartiet i Gävleborgs Riksdagsledamot och Vice partiledare sedan stämman i Åre har valts till ny Gruppordförande för Centerpartiets riksdagsgrupp. Det är ett ypperligt val , Anders är känd i rörelsen och har sedan den öppna processen kring partiledarvalet blivit nationellt känd. Han har ett starkt mänskligt patos, duktig på att organisera och få saker att hända.

Som Centerpartist från Gävleborg och känt Anders från mitten av -90 talet när jag först kom in i partiets distriktsstyrelse på CUF mandat, så har Anders alltid och då menar jag alltid ställt upp. Man har kunnat ringa honom om allt och har han inte haft svaret så har han någon i sitt nättverk som kan hjälpa en med svaret. Fortsätter han på den lojala och stabila vägen (vilket det inte finns någon anledning till att tro att han inte skulle) så kommer Riksdagsgruppens ledamöter att ha en trygg och stabil ledare. Det kommer också förmodligen underlätta för Annie Lööv att hinna vara ute i landet och träffa partimedlemmar och möta nya Centerpartistiska väljare.

Själv känner jag bara glädje över den utnämningen, även om jag förstår att det inte kommer att vara lita enkelt att nå Anders i framtiden :-) Så från mitt Gröna Centerpartistiska hjärta Grattis Anders!!

Läs mer om utnämningen HÄR

Precis som Annie är Anders en flitig användare av det sociala mediet och hans blogg hittar ni HÄR

onsdag 12 oktober 2011

Gävleborg måste bli bäst på Biogas

På måndag kvällen så hade Centerpartiets distriktsstyrelse i Gävleborgs ett mycket bra möte på Kulturens Hus i Söderhamn. Vi diskuterade en del organisation och planerade inför framtiden, en framtid där centerpartiet just nu stärker sin politiska ställning lokalt i länet, men även hur vi på bästa sätt stödjer den utvecklingen från distriktet.

Vi hade även många bra politiska diskussioner, två av dessa diskussioner ledde till två uttalanden, det först lade jag ut igår som handlade om ett direktvalt regionparlament till valet 2014. idag lägger jag ut det andra som handlar om att Gävleborg måste bli bäst på Biogas. Jag har även fått förtroendet från partiet att vara den som svarar på dessa frågor och även hur vi skall jobba ihop en strategi för att få denna fråga högt upp på den politiska dagordningen i kommunerna men även i länet.

UTTALANDE
Distriktsstyrelsen för Centerpartiet i Gävleborg
2011-10-10


Gävleborg måste bli bäst på Biogas
Region Gävleborg, länets 10 kommuner och landstinget måste medvetet satsa på att Gävleborg blir bäst i landet på Biogas. Ett län som Gävleborg med mycket skog och råvara som är basen i biogas produktionen så finns också en enorm potential att få till en innovativ och långsiktig arbetsmarknad som bidrar till en hållbar utveckling.

En del i att bli bäst på Biogas är att länets aktörer gemensamt gör upphandlingar som stödjer en Biogasutveckling i landskapen, tex biogas bilar/bussar och uppvärmning. Det handlar även om att Region Gävleborg och kommunerna tillsammans med näringslivet använder de statliga medel och strukturfonder som finns för att göra en kraftfull satsning på Biogasen, både inom den innovativa delen och inom produktionsleden.

Centerpartiet i Gävleborg anser att en av de utvecklingsframgångar som nu ligger och väntar på att få en vidare och stor förädling i länet är just produktion och utveckling av Biogas. En fullt utvecklad kedja på detta område medför att vi får en levande landsbygd, det skapar arbetsmarknadstillfällen och varaktig jobb. Detta samtidigt som vi bidrar till att skapa ett hållbart län och bidrar till att skapa en hållbar värld.


För mer information
Magnus Svensson ( c ) Distriktsstyrelseledamot

tisdag 11 oktober 2011

Annie Lööf står för Frihet, Trygghet och hållbarhet

Centerpartiet har sedan den 23 september en partiledare som heter Annie Lööf. Jag har träffat ganska många gånger genom livet dels med CUF men även som Centerpartist. Min korta sammanfattning över henne är att hon är den sortens politiska ledare Sverige och världen behöver. Hon är Visionär men ändå jordnära, hon är en duktig retoriker men lyssnar gärna på andras kunskaper, Hon är modern i sitt ledarskap, där både unga som gamla kan förstå hennes och Centerpartiets politiska budskap. Annie Lööf är helt enkelt en förtroendevald politiker som behövs för formandet av vårt land!!

Hennes politiska agenda är Frihet, Trygghet och hållbarhet. Tre värdeord som kommer att göra Sverige starkt. Läs mer om det HÄR

Annie har även en blogg, där hon beskriver vad som händer i Centerpartiet men även vad som händer på näringsdepartementet. Det gör henne till den partiledare som är absolut mest öppen mot de svenska väljarna – Respekt!! Den bloggen kan ni följa HÄR

Jag är otroligt stolt Centerpartist över att vi har en sådant genuint duktig, ambitiös och trevlig partiledare.

Centerpartiet vill att vi till valet 2014 har skapat ett direktvalt regionparlament i Gävleborg

UTTALANDE
Distriktsstyrelsen för Centerpartiet i Gävleborg
2011-10-10

Centerpartiet vill att vi till valet 2014 har skapat ett direktvalt regionparlament i Gävleborg

Efter diverse turer fram och tillbaka vem som Region Gävleborg skall samarbeta med, utan några nämnvärda framgångar är det dags att titta på andra möjligheter. För Centerpartiet i Gävleborg är det ur demokratisk synpunkt högst angeläget att i valet 2014 kunna välja Regionpolitiker som kan avkrävas ansvar av medborgarna i länet.

Centerpartiet i Gävleborg förordar nu att Region Gävleborg och Landstinget Gävleborg slås samman och bildar ett nytt Regionparlament (Formellt riktiga beteckningen är Regionkommun) i Gävleborg. Ett folkvalt parlament med hälso- och sjukvårdsfrågor, infrastruktur, kultur, miljö och tillväxtfrågor för att nämna några ämnen som denna region bör behandla för en positiv utveckling av länet.

Vi ser att bildandet av detta Regionparlament kommer att ta bort en del av den överbyggnad som idag finns i administration på dessa två organisationer. Det innebär även att Gävleborg kommer att kunna vara en tydligare spjutspets i att nå framgångar för vårt län.

Det är inte på något sätt demokratiskt försvarbart att det finns ett indirekt valt regionfullmäktige med en regionstyrelse som fördelar skattemedel i vårt län.

Centerpartiet ser även bildandet av ett regionparlament som ett sätt att efter valet fortsätta förhandlingarna med andra närliggande regioner, för att på sikt få en större och attraktivare region i Sveriges mittpunkt.

--
För mer information

Karin Ånöstam ( c ) Distriktsordförande i Gävleborg

Stig Eng ( c ) Gruppledare för Centerpartiet Regionfullmäktigegrupp

måndag 10 oktober 2011

LAN Ungdom Vs Politiker :-)

Dagen har varit en dag med en massa möten i allt från träff med politiska företrädare från nästan samtliga politiska partiet i länet för att diskutera Region Gävleborgs framtid. Till att avsluta kvällen med ett ganska långt distriktsstyrelsemöte med Centerpartiet.

Men det möte jag skulle vilja slå ett slag för är det möte jag ikväll hade med ungdomarna på Verkstäderna som skall hjälpa mig att klara uppdraget jag fick i tävlingen ”världens modigaste politiker”. Vi har kommit framåt och det finns en förväntan hos ungdomarna och jag hoppas få med mig tillräckligt många politiker, tror det ordnar sig.

Men läs detta här nedan..

--- Detta meddelande finns på den grupp som startas på FB ikväll---

LAN!!! På fredag har vi LAN på Verkstäderna för 13-25 år. Det här LAN:et är ett samarbete mellan en grupp ungdomar och en grupp politiker. Så kom hit och utmana våra lokala politiker!

Vi kommer att spelar turneringar i allt från "CS" och "Left for dead" till "Fia med knuff" och "Schack".

Fika kommer att bakas och smakas tillsammans med Kicki i köket!

Vi kommer att LAN:a från fredag 18:00 till lördag 11:30.
Ta med egen dator och nätverkskabel.

Vi har 8 datorer som abonneras av våra politiker.

Datum: 2011-10-14
Tid: 1800 – 2400
Plats: Verkstäderna

Välkomna!
-----

Säger bara WOW – tillsammans klarar man mycket!!

onsdag 5 oktober 2011

Isbrytarprojektet

Skrev lite igår om ” Isbrytarprojektet” och om det problem jag hade haft med att klara utmaningen. Skrev också skam den som ger sig. Idag har det givit utdelning att ej ge sig för tidigt. Det kommer att bli ett LAN party på Verkstäderna (plats för ungdomar i Söderhamn) med ungdomar och politiker. Fredag den 14 oktober kl. 1800-2400, sen fortsätter ungdomarna ett gäng timmar till. Kommer att bli oerhört skoj. En av de spännande sakerna är att vi som förtroendevalda kommer att möta ungdomarna på deras hemma arena och förhoppningsvis så kommer det att bryta isen och bra samtal kommer att komma till,

Att få ungdomar till LAN partyt känns som den enklare delen, så ikväll skickade jag detta mail till kommunstyrelsen i Söderhamn. På mindre en 1 timme så är vi nu tre förtroendevalda, då känns det ännu bättre :-)
…..
Hej KS + Ks ersättar,
Skriver till er här för att höra ert intresse om en sak.

Som ni vet så är jag med i tävlingen ”världens modigaste politiker” jag har i den tävlingen fått ett uppdrag av ungdomarna att agera Isbrytare. Det vill säga skapa en mötesplats mellan politiker och unga, på ungas villkor. Skall erkänna att detta inte har varit så enkelt.

MEN nu har det lossnat, efter rätt många samtal med några ungdomar. Jag kommer att hålla i ett LAN party.
Datum; 14 oktober
Tid: 1800-2400
Plats verkstäderna

Ungdomarna kommer att fortsätta även på lördagen och söndagen. Det jag har lovat ungdomarna är att det finns många modiga politiker i kommunen som vill vara med på detta, så kolla i kalendrarna och se om ni har möjlighet.

Jag gjorde även en motprestation mot ungdomarna, det är att vi kommer att ha ett gäng traditionella ”brädspel” där man i lugn och ro kan sitta ner och prata med ungdomarna i deras säkra miljö om hur de ser på kommunen och framtiden. Jag ville skapa plats dör den informella dialogen.

Det jag vet är att det blir många ungdomar och JAG har satt upp det personliga målet att minst 10 förtroendevalda kommer att vara med. Så anmäl er till mig :-)
..

Måste bara återigen Tacka Dalia och Viktor som är de förändringsagenter som jag har bollat med. Men även personalen på verkstäderna har varit otroligt hjälpsam, de är väldigt måna om att hitta kontaktytor mellan unga och politiker. Ungdomslyftet är bra!!

tisdag 4 oktober 2011

Skam den som ger sig…

I tävlingen ”Världens modigaste politiker” fick jag ett uppdrag att genomföra ett arrangemna/ en aktivitet där unga och politiker ska skapa en kontaktyta mellan varandra. Mycket lovvärt uppdrag och till en början kändes inte detta som det skulle vara så svårt att fixa…. Men problemen hoppade sig. Jag testade två olika möjligheter tävlingar som bägge gick i sank. Känner en del stress, tycker ju inte om att misslyckas med saker som jag tagit på mig.

Nu är inte ett misslyckande det värsta som kan ske, man lär sig även av dem. Men man blir frustrerad och funderar i andra tankebanor och det var det som hände ikväll…

Skickade en lägesrapport till mina två underbara förändringsagenter ikväll och förklarade läget. Fick positivt gensvar, de kom med förslaget varför inte göra en LAN aktivitet. Så nu är jag taggad till 100% igen.

Då återstår det lite saker att göra. 1. Lära mig vad LAN är, 2. hitta en lämplig lokal, 3. Hitta ett bra datum och slutligen, 5. bjuda in ungdomar och förtroendevalda till denna aktivitet innan den 20:e oktober.

Men som i allt annat här i livet, vare sig det är politik, vardagsliv eller utmaningar skall man aldrig ge upp – skam den som ger sig. Finns det en tänkbar väg eller en nål i en höstack att hitta en lösning på utmaningen då skall man ta den.

När målet är så pass viktigt som att hitta en kontaktyta mellan unga och förtroendevalda så får man ge det där lite extra och ta tag i det ännu en gång. Denna gång skall det lyckas!!

Syns på LAN partyt :-)

Läs mer om tävlingen på bloggen HÄR