En vanlig Svensson

Jobbar för en bättre miljö, fler företag och ett ökat engagemang i det civila samhället. Jag vill gärna vara din röst i stort som smått – Så hör gärna av dig!

fredag 26 augusti 2011

PM//Centerrörelsen i Gävleborg har beslutat att förorda Annie Lööf som ny partiledare.

Pressmeddelande
Centerrörelsen i Gävleborg har beslutat att förorda Annie Lööf som ny partiledare.

- Centerpartiet behöver en kreativ, inspirerande, kommunikativ, karismatisk och stark ledare som stärker Centerpartiet som organisation och vågar driva förnyad idépolitik utifrån vår värdegrund. Annie Lööf förmedlar ett engagemang som visar vilja att åstadkomma saker. Hon vågar också komma med spännande förslag som nydanar svensk politik. Centerpartiets ledare ska bidra till att medlemmarna känner framtidstro och engagemang så att vi tillsammans kan locka nya människor att vilja vara med och forma framtiden, säger distriktsordförande Karin Ånöstam.

När Annie Lööf ledde partiets valanalysgrupp efter valet 2010 lyssnade hon, på ett utmärkt sätt, in medlemmarnas viljor och önskemål inför framtiden. Hon har visat att hon har en tydlig bild om hur Centerpartiet kan återta rollen som Sveriges mest spännande parti. Det handlar om att hitta tillbaka till Centerpartiets grundläggande värderingar och samtidigt knyta an dessa till framtiden.

För vårt distrikt är det viktigt att en partiledare förstår den verklighet vi i kommuner och landsting har att brottas med varje dag. Det är viktigt att kunna förklara vad vi menar med decentralisering och kunna förena stad och land. Som kommun- och landstingspolitiker möts vi av människor på landsbygden som inte har en service som fungerar och tåg som inte går som de ska. Vi möts av äldre som inte får den hjälp de behöver när de är sjuka och företagare som fastnat i byråkratins krångliga nät. Med Annie Lööf som partiledare kommer vi tillsammans att kämpa för att ändra den verkligheten. Därför får hon vårt stöd.

Centerrörelsen i Gävleborg framhåller att man väljer en av tre mycket starka och duktiga kandidater till partiledarposten.

- Vi uppmanar valberedningen och stämman att bilda det bästa laget i svensk politik. I ledningen för det laget ser vi också Anders W Jonsson som självklar kandidat till posten som vice partiledare för Centerpartiet, säger Karin Ånöstam.

torsdag 25 augusti 2011

Centerpartiet i Söderhamn nominerar Annie Lööf som Partiledare

Till Centerpartiets valberedning, Till Press i Gävleborg och Till Centerpartiet i Gävleborg

Från Centerpartiet i Söderhamn

Centerpartiet i Söderhamn nominerar Annie Lööf som Partiledare

I den inspirerande, öppna och demokratiska processen som Centerpartiet gjort när vi skall välja vår nästa partiledare så har Centerpartiet (Söderhamn) i kväll haft ett medlemsmöte på CFL där vi har valt att nominera Annie Lööf som nästa partiledare.

Vi väljer Annie då vi anser att hennes politiska agenda med Miljöfrågor, Frihet och Välfärd är de värden som i sakpolitiken skall lyfta partiet.
Vi tycker även hennes sätt att inspirera och framföra partiets politik är det som vi behöver.

Vi ser henne som en varm person och en valvinnare! Vi ställer upp till 100% för att tillsammans med henne få vårt parti större och få mer inflytande i Svensk politik efter valet 2014.

Samtidigt nominerar vi Anders W Jonsson som vår näste vice partiledare.

måndag 8 augusti 2011

PM // Allianspartierna i Söderhamn presenterar Ranboöverenskommelsen

Under sommaren har vi som sitter i kommunstyrelsen för C, M, Fp och Kd jobbat aktivt med att ta fram en politik för framtiden och för Söderhamn. Idag presenterade vi detta vid en presskonferens på Ranbogården. Då det är vid den platsen som det mesta av arbetet har skett för att komma fram till den överenskommelse mellan oss partier. Här nedan får ni läsa vad en del av Ranboöverenskommelsen står för och vad vi delar för värderingar som vi tycker är viktiga för Söderhamn och framtiden.

Pressmeddelande:
Allianspartierna i Söderhamn presenterar Ranboöverenskommelsen
2011-08-08

Centerpartiet, Moderaterna, Folkpartiet och Kristdemokraterna presenterar sitt
gemensamma dokument för ett fördjupat samarbete i Söderhamns kommun.
Överenskommelsen har underrubriken ”Samverkan för maktskifte”, och syftar till
ambitionen mot ett majoritetsbyte nästa mandatperiod. I överenskommelsen läggs fast ett antal gemensamma och grundläggande principer som ska vägleda Alliansen i Söderhamns arbete från och med nu och i fortsättningen.


Söderhamns kommun har stora utmaningar framför sig. Som glesbygdskommun kommer vi
behöva ta flera avgörande vägval i framtiden. Det här kräver ett mer kompetent ledarskap än i dag. Det är Allianspartiernas övertygelse att denna fördjupade samverkan leder till just detta. Målet med överenskommelse är att, med respekt för varje partigrupps egna fokusområden och traditioner, visa för Söderhamnarna att det finns ett reellt alternativ till den nu sittande rödgröna majoriteten.Alliansen vill bidra med ny framtidstro för Söderhamn!

Våra utgångspunkter är att människor är kapabla att fatta sina egna beslut och att vi i än högre
grad är benägna att söka individuella lösningar som passar den livssituation människor befinner sig i. För att motsvara det tror vi att det måste finnas en differentierad och flexibel politik som är i takt med tiden. Alliansen i Söderhamn står fast beslutna att föra en sådan politik, och lägger i och med Ranboöverenskommelsen en stabil grund för att tillsammans kunna göra precis det!

Alliansens Ranboöverenskommelsen har sin symbolik med den valda platsen för framtagandet av det fördjupade samarbetet. Ranbo har stått och står fortfarande för nytänkande, företagande, utveckling och tillväxt. Med tron på landsbygden och att hela Söderhamn ska kunna leva har vi valt Ranbo som vår symboliska utgångspunkt. Tillsammans med den obändiga tron på den enskilda individens förmåga att fatta egna beslut, om hon ges förutsättningarna, och att som människa bli respekterad och sedd för den man är, tror vi att Alliansen kan skapa bättre förutsättningar för Söderhamn i morgon.

Med anledning av offentliggörandet av Ranboöverenskommelsen bjuder Alliansen i
Söderhamn in media för en pressinformation på Ranbogården i Mo, den 8 augusti kl. 18:00.

Med på presskonferensen var; Magnus Svensson (C), gruppledare, kommunstyrelsens 2:e vice ordf, Pär-Olof Stål (C), kommunstyrelseledamot, Hans Sundgren (M), gruppledare, kommunstyrelseledamot,,Viktor Wärnick (M), vice gruppledare, kommunstyrelseledamot, Annika Persson (FP), gruppledare, kommunstyrelseledamot, Olle Persson (KD), gruppledare, kommunstyrelseledamot,