En vanlig Svensson

Jobbar för en bättre miljö, fler företag och ett ökat engagemang i det civila samhället. Jag vill gärna vara din röst i stort som smått – Så hör gärna av dig!

onsdag 13 april 2011

Världens modigaste politiker

Region Gävleborg har en rolig tävling ”Världens modigaste politiker”. Det innebär att 5 politiker i Gävleborgs län skall modighetstränas och ges verktyg för att ge unga med inflyttande. Läs mer om projektet HÄR

Jag har fått chansen att vara en av de 5 förtroendevalda. Det känns så himla roligt. Jag har jobbat med ungdomspolitik och delaktighet i snart hela mitt liv, känns det som.. Det som alltid slår mig är att man alltid lär sig så mycket nytt när man jobbar med ungdomar. Det är som en vitamininjektion i massa viktiga frågor. För även om det delaktighet och demokrati alltid kommer upp och skall alltid komma upp på agendan för att det är viktigt – så är ju alltid dessa begrepp fyllda av att man vill förändra något.

Jag hoppas också med detta projekt att vi hittar modeller för att unga människor skall känna att de FAKTISKT kan påverka det samhälle de lever och verkar i. Så skicka gärna på mig frågor om allt möjligt.

Detta kommer att bli en liten återkommande del i min blogg.

söndag 3 april 2011

Uttalande//Centerpartiet vill påskynda regionomvandlingen för en stark lokal och regional tillväxt!

UTTALANDE,2011-04-02
Centerpartiet i Gävleborg Distriktsstämman

Centerpartiet vill påskynda regionomvandlingen för en stark lokal och regional tillväxt!

Centerpartiets i Gävleborgs distriktsstämma uttalar sitt stöd för en påskyndad regionalisering i vårt län och i Sverige. Vår utgångspunkt för länssamarbete är den liggande Svealandsansökan, det vill säga Gävleborg, Dalarna och Uppland. Centerpartiet ser gärna att den ansökan även utökas med Västmanland, Sörmland och Örebro. (((Centerpartiet vill även att vi håller öppet för att gå uppåt till angränsande kommuner)))

Det är för Centerpartiet av stor vikt att det finns direktvalda regionkommuner med beskattningsrätt, ansvar för regional utveckling och hälso- och sjukvård från den 1 januari 2015. Det är icke acceptabelt att det inte finns folkvalda församlingar i en demokrati på 2000-talet. Den demokratiska aspekten och legitimiteten för den nya regionen får ej föregås av ännu ett indirekt val av de politiska församlingarna.

Centerpartiet ser stora fördelar med att vi bildar en Svealandsregion;
- Tillräcklig skattekraft för att tillgodose medborgarnas krav och behov av välfärdstjänster.
- Möjligheten för stora infrastruktursatsningar gynnar tillväxten, en stark aktör gentemot staten och andra europeiska regioner
- Tydliggöra ansvaret för regionala utvecklingsfrågor
- Direktvalda regionkommuner med beskattningsrätt och ansvar för regional utveckling liksom för hälso- och sjukvård
- Tydlig maktfördelning, där Regionerna tar över statliga ansvarsområden, makten närmare befolkningen!!

Värnar det regionala självstyret!
De statliga ansvarsområden som Region Gävleborg fått tagit över är ett bra sätt att knyta makten närmare folket. Vi vill inte ge tillbaka dessa frågor till staten. På samma sätt vill vi se om det finns frågor som de regionala aktörerna jobbar med som kommunerna kan ta över. Allt för att medborgarmakten och demokratin skall stärkas.

Centerpartiet i Gävleborg är övertygad om att regionaliseringen ger alla delar av Sverige möjligheter till stärkt konkurrenskraft, entreprenörskap och sysselsättning. På samma sätt som vi tillvaratar landsbygdens möjligheter för hållbar utveckling genom bland annat ökad efterfrågan av förnybar energi, hållbar turism och närproducerade livsmedel.

Vi vill ha en stark Region och vi kommer att göra

lördag 2 april 2011

Uttalande// Förbättra förutsättningarna för mera vindkraft!!

UTTALANDE 2011-04-02 Centerpartiet i Gävleborg Distriktsstämman Förbättra förutsättningarna för mera vindkraft!!

Gävleborgs län är ett blåsigt län, enligt beräkningar skulle vi kunna producera 11 Terrawattimmar (Twh)el vilket motsvarar elförsörjning för ca 4 miljoner människor eller 2,2 miljoner hushåll. Idag finns på länsstyrelsen i Gävleborg ansökningar för 1200 vindkraftverk med 44 sökande företag. Detta ser vi i Centerpartiet som bevis på det stora intresset för att ställa om till ett hållbart samhälle.

Den omfattande kärnkraftsolyckan i Fukushima i Japan, efter den stora Tsunamin som drabbade landet, har tydliggjort de fruktansvärda följder av vad kärnkraften kan medföra.. Tidigare olyckor av den här omfattningen är Tjernobyl och Harrisburg. Centerpartiet har sedan 1960-talet alltid påpekat riskerna med kärnkraft både vad det gäller uranbrytning, transporterna, klyvning av atomer i kärnkraftverken till den slutgiltiga förvaringen av kärnavfallet. För Centerpartiet i Gävleborg är det viktigt att vi bygger bort Kärnkraften med alternativa Energikällor. En av många sådana energikällor är Vindkraft.

Sverige har satt upp nationella mål om att 2020 skall 50% av vår energi vara förnyelsebar. Utöver det så har Centerpartiet och Alliansen har satt upp planerings mål om en produktionskapacitet på 30Twh år 2020 (20 Twh på land och 10 Twh till havs) för Vindkraften.

Det finns dock några hinder i vägen för att vi skall få ännu mer vindkraft i Gävleborg och i Sverige. Ett är att stamnätet inte är bygd fullt ut för att ta emot den vindkraftsel som produceras. Ett annat är att den kommunala planeringen inte riktigt hunnit med. Ett tredje hinder är den uttagsskatt för kooperativ vindkraft som skatteverket vill ta ut.

Centerpartiet i Gävleborg uppmanar regering och riksdag att se över de regelverk och skatter som riskerar att bromsa fortsatt utbyggnad av vindkraften. Vi uppmanar också länets kommuner att i sitt planeringsarbete, i dialog med kommunmedborgarna, skapa goda förutsättningar för vindraftsetableringar.

Karin Ånöstam Distriktsordförande för C Gävleborg

Karin Ånöstam Distriktsordförande för C GävleborgSå har distriktsstämman valt Distriktsstyrelse för det kommande år. Några är vi kvar och några är nya. Det som dock är klart är att vi som sitter i DS vill förnya Centerpartiet och vi vill jobba för en valvinst 2014. Det är ett tufft jobb, men vi kommer även att jobba hårt för att de Centerpartistiska idéerna skall växa.

Så här ser styrelsen ut..
Karin Ånöstam omvaldes till Distriktsordförande i Gävleborg

Övriga styrelsen blev
Hans Jonsson, Edsbyn, Vice ordförande
Helena Wiström, Torsåker, Ordförande i Centerkvinnorna
Stig Eng, Harmånger
Sören Görgård, Järvsö
Magnus Svensson, Söderhamn
Ann-Cathrin Bryngelsdotter, Delsbo
Bengt-Åke Nilsson, Hudiksvall
Ayser Bayraktar, Valbo

Skall bli skoj att jobba med det gänget och med alla kretsarna :-)

C distriktsstäma Gävleborg (kort rapport)

Lite bilder + Text

Just nu pågår Centerpartiets distriktsstämma i Gävleborg. Det är bra fart, Karin Ånöstam vår distriktsordförande höll ett bra ideologiskt tal om Centerpartiets kamp för att Frihet för individer. Individens rätt att göra självständiga val. Det är över 150 centerpolitiker på plats i Söderhamn, så himla trevligt :-)
Efter Karin så talade Annika Qarlsson, Centerkvinnornas förbundsordförande. Jämställdhet var temat och uppdraget var tydligt. Centerpartiet måste jobba ännu hårdare för att nå en värld där män och kvinnor värderas likvärdigt. Hon pratade om LOV:en och den valfrihetsreform som det innebär för brukarna, men även för de som jobbar inom våden.. det vill säga kvinnorna. Vi behöver öppna för företagande ännu mer på välfärdssektorn. Hon tog även upp CEMR-deklarationen, den har jag beskrivit i ett blogg inlägg denna vecka. För Maria Leander lämnade in den till Kommunfullmäktige i Söderhamn i måndags. Annika talade otroligt inspirerande och det känns väldigt självklart att fortsätta jobba med denna sektorsövergripande fråga för alla människors lika rätt och värden. Annika gav mig bra verktyg för att jobba vidare med denna fråga.
Anders W Jonsson, vår riksdagsledamot i länet äntrade talarstolen efter Annika. Han höll ett briljant tal om vad som händer i Riksdagen och visade även upp exempel på hur Centerpartiet gör skillnad. Hur Centerpartiet jobbar för att sätta människan i Centrum. Han berättade även en hel del om hur det är att sitta i en Allians och hur man förhandlar i en sådan. Anders är förmodligen en av Sveriges bästa politier på välfärdsfrågor och det undgick ingen om hur hårt Anders jobbar för täppa till luckor i sjukförsäkringen, att människan är utgångspunkten. Den som inte hört Anders tala någon gång, så tipsar jag om att gå och lyssna på honom
Sist ut bland talarna efter att en del formalia som ett årsmöte ändå behöver göra. Så klev Hannah-Karin Linck (H-K) Centerpartiets landstingsråd upp och berättade vad som händer i landstinget. H-K är en otroligt påläst och lugn person som man känner en otroligt förtroende för och jag är stolt över att vi har henne i vårt parti och på den post hon besitter. Rätt kvinna på rätt plats!! Informerade vad som hänt i landstinget efter valet 2010, hur C gruppen formerat sig och aktuella frågor i landstinget. Patienten i Centrum är den vitigast utgångspunkten för Centerpartiet i landstinget och att politiken skall formas efter det. Informerades om Hemsjukvården. Jag känner mig någorlunda trygg med Landstinget Gävleborg när jag vet att vi har en sådan kompetent politiker som Hannah-Karin sitter i den yttersta ledningen.
Jag återkommer med mer….

fredag 1 april 2011

Förnyelsearbetet i Centerrörelsen Gävleborg

Under den sena eftermiddagen och den tidiga kvällen har Centerpartiet i Gävleborg jobbat med politisk förnyelse på ett gäng politiska områden


1. Välfärd – som letts av vår riksdagsledamot Anders W Jonsson

2. Jämställdhet – Helena Wikström

3. Regional Tillväxt – Carl-Ewert Ohlsson

4. Integration – Per-Ewert Ohlsson

5. Miljö – som jag ledde


Under den 1 ½ timme som dessa diskussioner pågått så har det varit full kreativitet och vi förstår att de olika förnyelsegrupperna i Centerpartiet centralt kommer att få ett tufft jobb med att sammanställa dessa åsikter och budskap för hur vi i Centerpartiet Gävleborg vill vara med och förnya Sverige.


I det område som jag behandlade så kom det fram över 30st olika förslag, åsikter på hur vi skall jobba med en omställning av Sverige. Men även individuellt, kommunalt och globalt. Spändvidden var otroligt stor. Men vår ambition var ej heller liten, vi vill att våra kommande generationer skall kunna leva på vår jord i framtiden och att de globala nationella skillanderna solidariskt måste utjämnas.


Centerpartiet vill att många skall vara med i detta förnyelsearbete både du som individ men även organisationer och företag.


Mer om Centerpartiets förnyelse av Sverige kan du läsa HÄR Nu skall Riksdagsledamoten


Anders W Jonsson prata lite om vad som händer i Riksdagen. Anders har även han en blogg, den hittar du HÄR

C-kraft i Gävleborg

Idag träffas många Centerpartister i Gävleborg under beteckning Centerparti kraft i Söderhamn för att diskutera politiska frågor och hur vi möter samhällets problem och formulerar lösningar på dem. Det som är väldigt befriande med denna träff är att det kommer underifrån, många lokala Centerpolitiker runt om i länet.


Vi kommer även att diskutera det förnyelsearbete som Centerpartiet har påbörjat. De fem grupperna som vi idag kommer att jobba med är 1. Välfärd, 2. Regional Tillväxt, 3. Jämställdhet, 4. Miljö och 5. Integration. Detta arbete som vi jobbar med kommer att skickas till partiet centralt med de tankar och idéer som vi får fram.


Makten utgår på det utifrån medlemmarna. Vilket jag personligen vill att så många beslut som möjligt skall göras.


Jag har fått den äran att vara process ledare för gruppen MILJÖ. Det är även den grupp som jag känner att jag har ett av mina största politiska intresseområden. Jag kommer att dela av mig med resultatet så fort vi har fått ner något på pappret.


Just nu under den första timmer så håller Björn Brink ett anförande om Regionalisering, dess historik, dess framtid. Vilka problem finns det MEN framförallt vilka möjligheter finns det med att vi blir en ännu större region.


Jag hoppas med teknikens hjälp kunna dela med av det som händer under dagarna hör på bloggen. Just nu är vi ca 50 Centerparti medlemmar i länet som är på plats, men det fylls på och stämningen känns väldigt bra!

PM// Ledande Centerpartister i Gävleborg besöker UF-mässan i Söderhamn:

PRESSMEDDELANDE

Centerpartiet i Gävleborg 2011-04-01


Ledande Centerpartister i Gävleborg besöker UF-mässan i Söderhamn:

Under fredagen den 1 april så samlas många ledande Centerpartister i Gävleborgs län för att gå på UF-mässan som i år är i Söderhamn.

För Centerpartiet är det av oerhörd vikt att vi fortsätter vara BÄST på Ung Företagsamhet och för Centerpartiet i Gävleborg är det viktigt att kommuner och Regionen fortsätter att satsa på denna viktiga fråga för vårt län!

Att stimulera unga människor till drivkrafter, företagsamhet och entreprenörskap är den väg som Gävleborg behöver gå för att nå ökad kommunal och regional tillväxt. Vi tror på unga människor initiativ att vara ledande aktörer för att forma det framtida Gävleborg.

För oss som Centerpartister är det därför självklart att vi kraftsamlar i länet och besöker denna mässa. Dels för att ta del av alla goda idéer och den kreativitet som finns bland UF-Företagandet, för att känna av den optimism som unga människor sprider. Men även för att förhoppningsvis i god marknadsekonomisk anda göra av med lite pengar i de olika montrarna.

För Centerpartiet är det också en självklarhet att det borde finnas UF-Företag på varje gymnasieskola/gymnasieklass i länet och att det finns kommunala handlingsplaner i varje kommun. Vi skall fortsätta vara Bäst i Sverige när det gäller UF, men vi vill bli ännu Bättre – vi vill trygga Gävleborgs framtid!!!

UF-mässan i Söderhamn pågår den 2011-04-01 kl. 12.00-1800, på tenishallen. För att komma i kontakt med lokala Centerpartister från kommunerna, landstinget