En vanlig Svensson

Jobbar för en bättre miljö, fler företag och ett ökat engagemang i det civila samhället. Jag vill gärna vara din röst i stort som smått – Så hör gärna av dig!

torsdag 11 november 2010

S, V och Mp maktkoncentrerar – säger nej till O-råd

Idag har då samtliga gruppledare i Söderhamn åter träffats för att diskutera frågan om O-råd i Söderhamn. Majoriteten (S, V och Mp) sade nej till detta, mycket förvånande.. de har tidigare sagt sig vara demokrater. Här nedan så redovisas Tjänstgöringsgrad och arvoderingar till majoriteten samt oppositionen.

Det kom även ett förslag på fördelning av gruppledararvodet.. det pappret ligger kvar på mötesbordet. Återkommer om det förslaget senare.

ARVODEN OCH TJÄNSTGÖRINGSGRAD

Riksdagsledamot 56000
Riksdagsledamot 90% 50400
Riksdagsledamot 80% 44800
---
UPPDRAG Uppdragets storlek Arvode i Kr
KS ordföranden 100% 50400
KS 1:e vice ordf 20% 8960
KS 2:e vice ordf 5% 2240

Revisionens ordf. 20% 8960 (oppositionen)
Revisorer envar 7%

BUN ordf. 70% 31360
BUN Vice ordf. 5% 2240

ON ordf. 70% 31360
ON Vice ordf. 5% 2240

KUS ordf. 50% 22400
KUS vice ordf. 5% 2240

SOC ordf. 50% 22400
SOC vice ordf. 5% 2240

BMN 20% 8960
BMN vice ordf. 5% 2240

KF ordf. 20% 8960
KF 1:e vice ordf. 3% 1344
KF 2:e vice ordf. 2% 896 (oppositionen)

Gruppledare... Återkommer med det

Söderhamm Nära
Ordf. 25% 11200
Ledamot envar 5% 2240

Faxeholmen ordf. 25% 11200

TOTALT majoriteten Ca 5 tjänster Ca 224 000kr i månaden

TOTALT oppositionen ca 0.22 tjänster ca 9 856 kr i månaden (Ordföranden i Revisionen. 20 % (8960) samt KF 2:e vice ordföranden 2% (896)

Totalt Majoriteten i 48 månader 10.752.000
Totalt oppositionen i 48 månader 473.100 (4.4% av majoritetens medel)

Totalt Oppositionen med 0-råd 100% (44800) 54 656
Totalt Oppositionen med O-råd i 48 månader 2.623.488 (24.4 av majoritetens medel)

Från oppositionen så trodde vi inte vi vår vildaste mardröm att inte majoriteten skulle gå oss ens ett steg till möte i detta. Vi trodde nog att det skulle komma med ett skambud på ett O-råd på 50% eller liknande.. Men Noll! Suck!

På Kommunfullmäktige den 29 november så kommer vi att redovisa våra argument på varför ett Oppositionsråd är så viktigt ur en demokratisk synvinkel då det gäller granskande av makten, insynen i vilka ärenden som är på gång, samlandet av den organiserade oppositionen för att lyfta frågor och därvid kunna ha samtal men majoriteten med mer, med mera.

torsdag 4 november 2010

Gruppledarmöte ang. O-råd och Gruppledararvoden

Idag (4/2) så träffades samtliga gruppledare för alla partier i Söderhamn för att åter diskutera frågan om oppositionsråd och gruppledararvoden för att försöka hitta en lösning och kanske också en kompromiss. Problemet med dagens möte var att alla gruppledare utom (s) kom till mötet och hade ett förhandlingsutrymme. Vi frågade också majoriteten hur det här nya sättet att styra kommunen skulle fungera och hur det skulle bli mer maktdelning via det sättet. Tyvärr fick vi bara flummiga svar och att det inte var riktigt klara med tankarna hur det skulle fungera. Vår känsla efter mötet var att det nya sättet som (s) vill styra kommunen vi är att majoriteten får allt mer makt och att det blir en tydligare maktkoncentration samt att det är ett sätt att spela bort oppositionens demokratiska rättighet till insyn och chans att medverka till beslut som är bäst för Söderhamn.

Efter mötet träffades den organiserade oppositionen och diskuterade, vi hade ett bra möte med många reflektioner. Den 11:e november skall åter Gruppledarna träffas för att försöka komma överens. Vi är redo att förhandla, men vi är inte redo att ge vika på viktiga demokratiska instrument om insyn och chansen till delaktighet. Vi vill nu att majoriteten tar den organiserade oppositionen på alvar och går oss till mötes på de blygsamma krav vi har. Vi förstår inte rädslan för att ge en opposition chansen till insyn.