En vanlig Svensson

Jobbar för en bättre miljö, fler företag och ett ökat engagemang i det civila samhället. Jag vill gärna vara din röst i stort som smått – Så hör gärna av dig!

tisdag 26 oktober 2010

Demokratin behöver en organiserad opposition

Efter årets val så står det klart att Söderhamns kommun kommer att överge det blocköverskridande samarbetet som har präglat kommunen i 8 år där C+S har lett kommunen i samförstånd. Nu väljer S att samarbeta med V och Mp och på det sättet bildas en blockpolitik i Söderhamn. Det står då klart för oss oppositionspolitiker att det också måste ges utrymme för oppositionen att få verka på en demokratisk grund med både ekonomiska medel för ett oppositionsråd och med fulla insyns möjligheter i den kommunala organisationen.

På kommunfullmäktige igår kom frågan om den kommunala nämndsorganisationen upp för beslut. När det gällde frågan om oppositionsråd så bordlade man fråga till nästa KF i november, vilket också innebär att det är det nya KF som tar ställning till vilken sammarbetsgrad man vill ha i kommunen under de kommande fyra åren.

Jag vill här ge några argumenten varför det är så viktigt för mig, Centerpartiet och den organiserade oppositionen i Söderhamn med ett O-råd!

Det finns några självklarheter. S, V och Mp skall leda kommunen via ett majoritetstyre. När det finns en majoritet skall det också finnas en opposition.

Efter årets val så fick (s) strax under 40% av rösterna i Söderhamn. Tillsammans med V och Mp så får de 25 mandat av 49 i kommunfullmäktige, det vill säga en mycket bräcklig majoritet. C + M + Kd + Fp + Spi får 18 mandat av rösterna och tillsammans bildar vi en opposition mot majoriteten. En organiserad opposition är bra för att motverka maktmissbruk och maktkoncentration, det är bra för det stärker demokratin och det stärker det politiska samtalet. Det torde också stå klart för majoriteten att det är bra att ha en part som kommer in med andra åsikter. Det skapar ett bra samtalsklimat i kommunen, något jag tror att alla partier i KF vill.

När ärendet igår kommer upp så var det för oss självklart att KF skulle besluta om ett oppositionsråd. Det rådet skulle då tillfalla oppositionen och i förslaget är det en 100% tjänst. Det som skulle tillfalla majoriteten är förutom ett kommunalråd på 100 % ett på 0,5 också nämnds och bolagsarvoderingar på ordföranden 3,6 tjänster. Totalt skulle då de fasta arvoderingarna för majoriteten bli 5,1 tjänster. Så det är svårt att se att någon maktbalans skulle rubbas av att ett råd som representerar 5 partier på 18 mandat mot majoritetens 1,5 råd plus 3,6 ordföranden som representerar tre partier och 25 mandat Den ekonomiska makten och vart tjänsterna ligger är uppenbar för samtliga.

Jag har även ringt runt i landet och pratar med kollegor som sitter i både majoritet och i oppositions så blir dessa mycket förvånad över att det i huvudtaget finns en debatt om möjligheterna för oppositionen att stå fria mot majoriteten. När man tittar på statistiken över landet så visar det sig att de flesta kommuner har ett eller flera Kommunalråd och ett eller flera oppositionsråd. Detta för att säkerställa DEMOKRATIN!

Det intressant med gårdagen var att det blev ingen debatt. Av de som bordla frågan var ingen upp och sa varför man inte skulle vilja ha ett O-råd, Men jag kan också förstå det - för vilken förtroendevald politiker skulle vilja ställa sig i demokratins högborg, kommunfullmäktige och säga att man inte vill ge den organiserade opposition detta.

Lennart Olsson som är avgående kommunalråd för Centerpartiet ställde två mycket intressanta frågor, frågor han ej fick svar på.
1.Vad är ni rädda för, är ni rädda för insyn?
2.Hur ser V och Mp på detta? Ställer ni upp på att inte gå en organiserad opposition till mötes och är det demokrati.

Jag hoppas och tror att majoriteten inte ser O-råd som något negativt utan iställer ser att ett O-råd är bra för det politiska samtalet och för utvecklingen av Söderhamns kommun. Det är åtminstone så jag ser det.