En vanlig Svensson

Jobbar för en bättre miljö, fler företag och ett ökat engagemang i det civila samhället. Jag vill gärna vara din röst i stort som smått – Så hör gärna av dig!

onsdag 7 juli 2010

Vindkraft ger nya jobb och Gävleborg har alla möjligheter att vara vinnare på det

Idag kom Anders W Jonsson 1:a namn på Centerpartiets Riksdagslista i Gävleborg på besök till Söderhamn och Bergvik. Anders cyklar just nu genom länet, Kårböle – Gysinge (28 mil), för att möta väljare, media och Centerpartister. Otroligt starkt jobbat!

När han idag kom till Bergvik ville vi prata om vindkraft och hur vi skall få mer vindkraft. Så här såg ingressen ut på den korta rapport vi pressenterade
” Som Alliansens gröna röst är det glädjande att se kurvorna som visar att det aldrig har byggts så mycket vindkraft i vårt avlånga land som nu. Vårt aktiva arbete för att få in mer förnybar energi i elproduktionen, och därmed minska beroendet av kärnkraft och vattenkraft, har gett resultat.
Gävleborgs län har 10 % av de bästa vindkraftslägena i landet. Och här planeras nu för över hundratalet vindkraftsverk. Söderhamns kommun är på god väg att etableras som ett vindkraftscentrum i regionen vilket vi ser som en viktig del att stödja både som riksdagspolitiker och kommunpolitiker”


Vi pressenterade några punkter som vi tror skulle ge ny fart för fler vindkraftverk i Söderhamn, Gävleborg och i Sverige. En viktig förutsättning för att vi skall få fler vindkraftverk har gagnats av att Regeringen har slopat den tidigare dubbelprövningen, vilket har gett Länsstyrelserna resurser för snabbare handläggning och förbättrat villkoren för anslutning av förnybar elproduktion till elnätet har varit betydelsefullt.

- Beslutet om nya kvoter i elcertifikatsystemet har förbättrat förutsättningarna ytterligare och vindkraftens fortsatta utbyggnad garanteras.
Fram till 2020 kommer 2 000 nya vindkraftverk att byggas och vi har många nya jobb att se fram emot.

- Vi ser därför ett behov av att hitta en smidig lösning på frågan om uttagsskatt, som idag upplevs som ett hinder för många vindkraftskooperativ.

- Vårt förslag går ut på att alla kooperativa företag ges möjlighet att välja om de vill göra schablonavdrag baserat på insatt kapital eller för omsättning innan kooperativets skatt räknas fram.

- Som steg två bör Skatteverket i samråd Energimyndigheten få i uppdrag att säkerställa en fortsatt positiv utveckling av andelsägandet.

Vi slår även fast Söderhamn som den kommun i länet som skall vara navet för vindkraftsutveckling och forskning. Söderhamn ligger idag väldigt långt fram och vi tror att länet och Söderhamn har allt att vinna på att jobba gemensamt i denna fråga.

För den som vill ha rapporten. Skicka ett mail till magnus.svensson@centerpartiet.se så skall jag ombesörja att Du/ni får ett ex.

fredag 2 juli 2010

"Vänsteroppositionens jämställdhetspolitik en boja för kvinnor"

Att kvinnor halkar efter beror i stor utsträckning på vänsteroppositionens jämställdhetspolitik där kvinnor låsts in i offentlig sektor och hämmats av höga marginalskatter. Annika Qarlsson och Annie Johansson ger Borgström och Schyman svar på tal. Läs artikeln på Svd Brännpunkt Här Läs även Annie Johansson blogg HÄR

I Söderhamn så stängs kvinnor ute framförallt då vi inte tillåter LOV (Lagen om valfrihet) De kvinnor (då det framförallt är kvinnor) som jobbar inom omsorg i Söderhamn har inte den möjligheten. Men ännu värre är att de som är brukare av omsorg inte har friheten att välja sin omsorsgivare. Om vi tittar runt i länet så ligger Ljusdals kommun väldigt långt framme när det gäller införandet av LOV:en vilket har lett till företag har skapats inom denna sektor av kvinnor. I samtal med politiker från Ljusdal så säger även dom att de äldre har blivit mer nöjd.

Finns mycket att göra för kvinnorna i samhället. Ett är att släppa den fri och ge dem friheten att starta företag inom den sektor de utbildat sig inom.