En vanlig Svensson

Jobbar för en bättre miljö, fler företag och ett ökat engagemang i det civila samhället. Jag vill gärna vara din röst i stort som smått – Så hör gärna av dig!

tisdag 22 juni 2010

Förnybar el konkurrerar ut kärnkraft

Tack vare Centerpartiet och Alliansregeringen har Sverige äntligen fått en energipolitik värd namnet. Trots den globala ekonomiska krisen installerades det under 2009 närmare 200 stycken nya vindkraftverk i landet, vilket innebar att elproduktionen från vindkraft ökade med över en fjärdedel på bara ett år.

Den svenska vindkraften står idag för drygt två procent av Sveriges totala elproduktion. De kommande tio åren har Alliansregeringen bestämt att utbyggnaden ska tiodubblas. Därtill ska det parallellt ske en utbyggnad av förnybar el från exempelvis kraftvärme, solkraft, vågkraft m.m.

Dessvärre försvinner alltför ofta Alliansregeringens satsningar på förnybar el i oppositionens larm om att Centerpartiet ”svikit” sina värderingar och öppnat för byggandet av en massa nya kärnkraftsreaktorer. Dessa påståenden är missvisande.

För det första är Centerpartiet fortsatt kritiskt till kärnkraft som energikälla och för det andra möjliggör inte Alliansregeringens energipolitik att det byggs en ”massa” nya kärnkraftsreaktorer.

Allianspartierna har kommit överens om att det ska bli möjligt att ersätta de tio nuvarande reaktorerna med nya reaktorer på befintliga platser när dessa reaktorer når sin ekonomiska livslängd. Ingenting annat!

Centerpartiet har snarare bidragit till att skärpa kraven på kärnkraften. Till exempel är det nu bestämt att det inte ska utgå något statligt stöd för kärnkraft och att reaktorägarna ska ta ansvar för kärnkraftens risker.

Till alla som ändå ogillar det faktum att kärnkraftsparentesen kan komma att förlängas, gäller följande: 1. Det finns inget exempel i världen där privata aktörer själva finansierat ett kärnkraftsbygge. 2. Det dröjer minst 10-15 år innan en ny reaktor är färdigbyggd.

Frågan varje privat kärnkraftsinvesterare måste ställa sig är om den mångmiljardinvestering ett kärnkraftsbygge innebär går att räkna hem? Enligt de flesta bedömare kommer Sverige att ha ett betydande elöverskott om 10-15 år och en betydligt större andel producerad förnybar el. Tacka Centerpartiet och Alliansregeringen för det!

onsdag 16 juni 2010

Mp det nya vänsterpartiets havererade energipolitik

Det nya vänsterpartiet som brukar kalla sig själv för miljöpartiet har totalt misslyckats i att få ihop en energipolitik med den sittande och splittrade oppositionen. För att dölja nuvarande misslyckande i energipolitiken slår de mot alla håll. Peter Eriksson och Maria Wetterstrand hade en artikel i DN den 16/6 som var helt obegriplig och som Maud Olofsson Idag på Dn ger klara besked på ”Regeringen har en stark och fungerande Energipolitik”.

En annan sak där miljöpartister slår vilt omkring sig är frågan om kärnkraftens vara eller icke vara. Där de går hårt åt Centerpartiet i Gävleborgs Riksdagsledamot Sven Bergström. Sven har klarat sig bra i denna debatt, men i och med att mp ej har någon politik på energiområden så slår de hårt mot Sven B för att just dölja sin egen oförmåga på detta politikerområde.

Jag tror inte på kärnkraft, jag tror att det kommer att vara en parantes i vår energihistoria. Maud skriver i den artikel jag här ovan hänvisade till ” Man kan till sist fråga sig vad som egentligen är problemet? Om språkrören tror på vad de själva skriver, att kärnkraften inte kan stå på egna ben, så kommer det ju inte att byggas någon ny reaktor i Sverige. Desto viktigare i så fall att alliansregeringens politik kan fortsätta så att det finns tillräckligt med annan elproduktion den dagen de gamla reaktorerna måste stängas. Då duger det inte med önsketänkande.”

Med alla slag som mp under de gångna veckorna levererat torde man någonstans att moralen i ett parti och skulle få dem att leverera en politik för framtiden och för hur vi löser energifrågan. Men Icke. Gnäll och illasinnade kampanjer det kan det nya vänsterpartiet – att leverera lösningar kan dom inte!

Till sist vill jag ändå Ge Sven Bergström stöd för sin mångåriga kamp för att få in fler alternativa energikällor i energidebatten. Det har du fått och Sven har på ett politiskt klokt sätt levererat politik som skapar en Hållbar energilösning. Det vill säga mindre snack och mer Verkstad.

Anders W Jonsson i Fokus

Centerpartiet i Gävleborgs 1:a namn Anders W Jonsson intervjuades häromdagen i P4 Fokus. Anders var som vanligt otroligt rapp och tydlig i sina svar.
Ni kan lyssna på AWJ, HÄR

fredag 11 juni 2010

Se till att digitalisera biograferna

(INSÄNDARE)
Se till å digitalisera biograferna

För att bevara och utveckla biografer runtom i landet så anser vi att staten bör medverka i en satsning på digitalisering av biografer.

Digitalisering kommer inom kort att vara en förutsättning för filmvisning, men också för distribution av annan kultur och för att skapa mötesplatser i hela landet. En satsning bör därför göras för att biografer på mindre orter och komplementbiografer på större orter ska kunna digitaliseras. Filmutredningens uppskattning är att det rör sig om maximalt ca 500 biografsalonger som skulle kunna omfattas av en sådan satsning. Ett eventuellt statligt stöd ska kräva en medfinansiering från kommuner, biografägare, näringsliv och andra intressenter. Det är även något som alliansarbetsgruppen för kultur och idrott föreslår.

Detta är något som vi och Centerpartiet är mycket nöjt med. Frågan är av stor betydelse för ett tillgängligt kulturliv över hela landet. Med digital teknik öppnas för andra aktiviteter än bara filmvisning. Det blir möjligt att exempelvis visa en teaterföreställning som går på annan ort i direktsändning eller en operaföreställning från Metropolitan. En annan sak är att man kan delta digitalt på seminarier. Sammantaget bidrar detta till ett bredare kulturutbud i hela landet och nya förbättrade möjligheter till demokratisk dialog.

För Gävleborgs del skulle 3D biografer skapa en attraktivitet som är otroligt viktig. Vi hoppas nu att Alliansen med ett starkt Centerparti får driva dessa frågor under nästa mandatperiod. Vi vill att Kulturen säkerställs för alla medborgare i Sverige, vart man än bor!

Kenneth Nilshem (C), Arbrå, ordförande i Landstingets TRU-nämnd
Magnus Svensson ( c ) Söderhamn, Gruppledare

onsdag 9 juni 2010

Sociala medier – i Gävleborg

I P4 Gävleborg går det nu en radiointervju med bland annat mig om synen på sociala medier. Ni hittar text och ljud HÄR

Det handlar då framförallt om blogg och facebook. Jag tror dessa medier är otroligt viktiga. Både ur perspektivet att få skriva obehindrat och få filosofera öppet, men även för att få en öppnare och ärligare kommunikation med medborgaren.

Morötter och ny teknik visar vägen ut ur fossilsamhället

Vänsteroppositionen vill ställa om den svenska tranportsektorn genom att kraftigt höja bensinskatten, införa en skatt på avstånd (kilometerskatt) och satsa pengar på konvertering av gamla bilar till etanoldrift.

I mitten av maj presenterade Centerpartiet vårt alternativ för hur vi vill nå målet att den svenska fordonsflottan ska vara fossiloberoende år 2030. Det alternativet är inriktat på morötter istället för piskor och ny teknik istället för teknik som var modern för några år sedan.

Om Centerpartiet får bestämma kommer: - Nedsättningen i förmånsbeskattningen för miljöbilar att fortsätta - En ny grön bilpremie på 30 000-50 000 kr för konsumenter som köper en bil som släpper ut mindre än 50 gram koldioxid per km att introduceras - Satsningarna på den nya generationens effektiva biodrivmedel övergå till nästa fas, d.v.s. att fullskaliga utvecklingsanläggningar byggs.

Centerpartiet räds varken bilar eller utveckling. Under den gångna mandatperioden har vi medverkat till att drastiskt öka andelen miljöbilar på våra vägar. Tidigare har utsläppen från transportsektorn bara ökat och ökat. Men förra året inträffade ett trendbrott: Utsläppen minskade – trots att trafiken, särskilt personbilstrafiken, ökade på våra vägar.
Centerpartiet är Alliansen gröna röst. Vi är garanten för en politik som jagar utsläpp istället för bilar!

Den 19 maj hade även Maud Olofsson och Andreas Carlgren en väldigt bra artikel om detta på DN debatt ” Inför en hög miljöpremie till alla som köper elbilar
Den artikeln går att läsa HÄR

För oss som bor i Söderhamn, Gävleborgslän eller i någon del som tillhör landsbygd i Sverige så är Centerpartiet det alternativ som är grönt, ser bilen som en frihet. Det som måste ske är att den miljöfarliga fosilbränslet försvinner och att nya smarta gröna tekniker som driver bilen framåt får ta plats på marknaden.

fredag 4 juni 2010

Centerpartiets i Söderhamns milöpris 2010 tilldelas Jan Lundstedt

Centerpartiet i Söderhamn har sedan 1998 delat ut ett miljöpris kopplat till världsmiljödagen den 5 juni. Detta för att uppmärksamma personer, företag eller föreningar som gör viktiga insatser för vår gemensamma och lokala miljö.

----

Centerpartiet i Söderhamns Miljöpris 2010 tilldelas Jan Lundstedt, Fiskeplansansvarig vid Söderhamns kommun

Motivering
Jan Lundstedt har under många år arbetat med att förbättra fisket i Söderhamns kommun. Han har säkerställt den biologiska mångfalden i vattendrag och skapat vandringsvägar för fisken i hela kommunen, något som är av stor betydelse för både fisken och Söderhamn. Hans arbete har även uppmärksammats utanför kommunens gränser, vilket gör oss stolta och glada.

Jan Lundstedt tilldelas Centerpartiets i Söderhamn miljöpris 2010 för sitt genuina engagemang och sitt stora intresse för fisken och den biologiska mångfalden i de kommunala vattendragen.

--

Det Känns otroligt bra å ha fått ge Janne detta pris. Då jag vid ett flertal tillfällen följt med honom ut på diverse aktiviteter. Det är också otroligt roligt att få ge honom detta pris och synliggöra en kommunal tjänsteman.