En vanlig Svensson

Jobbar för en bättre miljö, fler företag och ett ökat engagemang i det civila samhället. Jag vill gärna vara din röst i stort som smått – Så hör gärna av dig!

fredag 19 februari 2010

Demokratin behöver eftertanke

Idag på helahalsingland.se så har jag med en insändare angående att de demokratiska processerna tar tid. Där jag beskriver hur man jobbar med detaljplaner från kommunen och hur dessa regleras i plan- och bygglagen. Som förtroendevald vill man ganska ofta att ärenden skall gå snabbt, risken med att saker går snabbt är att människor som berörs blir överkörda och tappar tilltron till de förtroendevalda och till demokratin.

När man jobbar för att vitalisera demokratiarbetet så är PLB ett verktyg i verktygslådan.

Insändaren hittar ni HÄR

torsdag 18 februari 2010

Ang. Kärnkraft, Sverige går längre än Paris-konventionens

Miljödepartementet kommer idag ut med ett PM där de beskriver regeringens ställningstagande för de ekonomiska ansvaret för reaktorägare vid en olycka i något av de svenska kärnkraftverken. Man går från dagens 3 miljarder till 12 miljarder. Den internationella Paris-konventionens krav är 7 miljarder. Mycket bra besked av Carlgren
PM:et kommer i löptext här nedan.

Förutom att det är bra att regeringen sätter högre ersättningskrav vid en olycka så finns det även i texten två viktiga förtydliganden ang. kärnkraften. 1. Enligt regeringens klimat och energiöverenskommelse ska kärnkraften och vattenkraftens andel av elförsörjningen minska till förmån för ökad andel förnybar el. 2. Kommunerna där ny kärnkraft kan komma att bli aktuell kan säga nej i enlighet med det kommunala vetot.

Med dessa tre tunga argument så har jag mycket svårt att se att det kommer att byggas någon ny kärnkraft i Sverige. Signalen från regeringen som jag tolkar den är att NU satsar vi/ni på förnyelsebar energi. (Sorry att det blir så långt. Men det är ju trots allt en mkt viktig fråga som inte går att göras någon popupplaga av)

Pressmeddelande
18 februari 2010
Miljödepartementet

Lagrådsremiss: Fyrdubblat ekonomiskt ansvar för reaktorägare vid olycka

Regeringen föreslår i en lagrådsremiss att det ekonomiska ansvaret för reaktorägare vid en olycka fyrdubblas från dagens tre miljarder kronor till 12 miljarder kronor. Reaktorägarna ska garantera denna summa. Vidare införs ett obegränsat ansvar, där reaktorägarnas alla tillgångar kan tas i anspråk. Förslagen är en följd av 2009 års klimat- och energipolitiska överenskommelse.

- Reaktorägarna ska ta det fulla ansvaret för säkerhet och försäkring vid kärnkraftverken. Hittills har reaktorägarna haft låga krav att garantera ersättning vid olyckor men genom den föreslagna lagstiftningen skärper vi nu kraven, säger miljöminister Andreas Carlgren.

- Sverige lägger sig därmed i internationell topp med långtgående skadeståndsansvar för ägarna. Därmed går vi nu längre än Paris-konventionen, där nivån är sju miljarder kronor, säger Andreas Carlgren.

Reaktorägarna ska enligt de nya reglerna garantera att de kan betala upp till 12 miljarder kronor (1200 miljoner euro), vid olyckshändelse. Garantin kan vara i form av försäkring eller borgensåtagande. Att garantin håller ska granskas av regeringen, med stöd av bl.a. Riksgälden. Ansvaret gäller per anläggning. Det uppfyller och går längre än den internationella Paris-konventionens krav om garantier på cirka sju miljarder kronor. Regeringen föreslår även att ett obegränsat ansvar införs som innebär att bolagets alls tillgångar kan tas i anspråk om det skulle behövas.

Ansvaret vid olycka är idag begränsat. Med den nya lagen ska tillståndshavarens samtliga resurser kunna användas vid en allvarlig olycka. Ytterligare förslag förtydligar det ökade ansvaret. Tillståndshavaren ska enligt lag ha tillräckliga finansiella resurser för att ta sitt fulla ansvar för verksamheten, till exempel att handla effektivt vid en olycka. För att säkerställa ytterligare medel får egendomsförsäkringen inte ha någon annan som förmånstagare, vilket gör att ersättningen från den försäkringen inte längre får betalas ut till ett ägarbolag.

Enligt lagrådsremissen upphävs förbudet mot nybyggnation av kärnreaktorer. Det kommer att vara möjligt att ansöka om tillstånd att bygga nya reaktorer där det idag finns reaktorer i drift, d.v.s. i Forsmark, Oskarshamn och Ringhals. En förutsättning är att en ny reaktor ersätter en gammal. Det får enligt lagförslaget inte finnas fler än tio reaktorer. Den s.k. avvecklingslagen upphävs och ändringarna i miljöbalken och kärntekniklagen, som innebär att förbudet att uppföra kärnkraftsreaktorer tas bort, träda föreslås i kraft den 1 augusti 2010.

Regeringen kommer i prövningen av nya reaktor att göra en allmän bedömning enligt Miljöbalken. Försörjningstrygghet, samt klimat- närings- och arbetsmarknadspolitiska faktorer ska vägas in. Bästa möjliga teknik ska användas. Enligt regeringens klimat och energiöverenskommelse ska kärnkraften och vattenkraftens andel av elförsörjningen minska till förmån för ökad andel förnybar el.

Kommunerna där ny kärnkraft kan komma att bli aktuell kan säga nej i enlighet med det kommunala vetot.

tisdag 16 februari 2010

A. Carlgren Vs P. Eriksson = 1 – 0

I en debattartikel i Göteborgsposten svarar Andreas Carlgren ( c ), Miljöminister upp mot den kritik som Peter Eriksson ( mp), opposition levererat mot regeringen. Artikeln ”Peter Eriksson snackar – vi genomför” talar sitt tydliga språk Ni hittar den HÄR,

Jag tar några korta stycken ur artikeln;
”Klimatet
Miljöpartiet lämnade efter sig ett utsläppsmål på fyra procent. Med alliansregeringen ska Sverige minska utsläppen med 40 procent till år 2020”

”Bilar och vägar.
När jag tillträdde ärvde jag, av vänsterkartellen med miljöpartiet, växande utsläpp från transportsektorn och Europas mest bensinslukande bilpark. Även huvuddelen av nya bilar drevs på bensin. Nu är Sverige i toppklungan när det gäller att minska utsläppen från nya bilar. Fyra av tio nya bilar som säljs är miljöbilar. Tio gånger så många miljöbilar rullar på våra vägar.”


”Sverige i internationell ranking
När German Watch och Can Europe sätter samman ett Climate Index är Sverige är bäst av OECD-länderna, bäst av EU-länderna och tvåa i hela rankingen. Peter Eriksson tvingas leta efter en av deltabellerna för att hitta någon kritik mot regeringen.

Det finns andra bedömare än Peter Eriksson av alliansens klimatpolitik. När Tony Blair gästade Stockholm sa han om alliansregeringens klimatmål: "Vad ska jag säga? Fantastiskt!". När Al Gore intervjuades i CNN var det Sverige han tog som förebild, och motiverade sitt val med alliansregeringens ekonomiska styrmedel som kol- dioxidskatt och utsläppshandel.”

Carlgren har naturligtvis rätt. Miljöpartiets ambitioner på miljöområdet är mycket större när man sitter i opposition än när man sitter vi makten. Att man dessutom är inkonsekvent i en del beslut är skrattretande. Tex senast så kritiserar man att vattenfall investerar i tysk kärnkraft, ett beslut som fattades av en förra socialdemokratiska regeringen. Mp var då stödparti åt (s) och hade kunnat stoppa affären, men icke. Ännu konstigare blir det när man ser att mp också var med som stödparti när Vattenfall gjorde stora investeringar i tyska kolkraft. Låt mig vara tydlig, jag tycker det var ett dåligt beslut då och tycker att det är ett dåligt beslut nu. Men att skylla det på nuvarande regering, skulle jag aldrig göra.

Att Sverige har en bra miljöminister råder det ingen tvekan om. I tider som varit kämpiga ekonomiskt så har ha lyckats baxa igenom det ena beslutet efter det andra på ett sådant sätt att Sverige återigen kan känna sig stolta på den internationella klimat och miljöarenan. Det krävs att man våga fatta beslut och inte bara snacka för att göra det.

A, Carlgren Vs P. Eriksson = 1 – 0 – jag gissar på utklassning innan denna match är färdig.

Höj statusen på Läraryrket

Idag har jag och min gode vän och en av Centerpartiet i Söderhamns ledamöter i BUN Jan-Eric Berger en insändare på helahalsingland.se. den handlar om Läraryrket ska vara ett statusyrke. Det förslag som nu läggs fram till en ny lärarutbildning stärker det pedagogiska uppdraget och tydliggör lärarnas profession genom införande av fyra nya lärarexamina. förskollärare, grundlärare, ämneslärare och yrkeslärare.

För Centerpartiets del så har vi alltid kämpat för de små barnen och de små barnens möjligheter att nå utveckling.

Insändaren hittar ni HÄR

måndag 15 februari 2010

ROT och RUT ger jobb!! Succé !

I valrörelsen 2006 stod jag och ett gäng Centerpartister från Söderhamn vid tribunen och förklarade alla möjligheter som vi såg med de hushållsnära tjänsterna. Mer tid för familjen, mer pengar till statskassan, svarta jobb blir vita mm. Det visar sig NU att vi hade rätt i våra antaganden. De svarta jobben har blivit vita. I en rapport från företagarna så skriver man att om man räknar försiktigt så har detta skapat 12 000 nya jobb, men att effekten kan vara så mycket som 35 000.

Jag har roat mig att prata en del med företag i Söderhamn som kan ha varit berörda av ROT och RUT som nu kallas HUS avdraget. De är entydiga och säger att detta har skapat arbeten för dem som i vissa fall varit avgörande för att de skall ha funnits kvar som företag. Otroligt bra.

Som Nicklas Carlsson skriver i Barometern:

"Om de rödgröna vinner valet i höst har de för avsikt att avskaffa avdraget för hushållsnära tjänster. Detta skulle alltså innebära tusentals förlorade arbetstillfällen, kraftigt minskade intäkter för statskassan, en försämrad livssituation för alla stressade människor som fått lite hjälp med städningen samt en återgång till ett system där du kan få avdrag för den (oftast) manlige snickaren som sätter in ett nytt fönster, men inte för den (oftast) kvinnlige städföretagaren som vill putsa fönstret. Vänsterpolitiken leder därmed till sämre jämställdhet."

Det är otroligt glädjande att Centerpartiet har varit så tydliga i denna jämställdhetsfråga och att den gett sådan effekt. Nu vill C även införa samma avdrag på IT tjänster. mycket lovande, då det förmodligen kommer att skapa jobb för unga människor i Sverige.

Några roliga länkar som är kopplade till det jag skriver om Hittar ni på…. SVD, Expressen , SVD

Pensionärer skall få sänkt skatt

Idag så har jag och Anders W Jonsson en insändare inne angående att Centerpartiet i de kommande budgetförhandlingarna vill sänka skatten för pensionärerna och då framförallt de som har det knaprast. Det är en politik som Centerpartiet under en mycket lång tid har drivit. Känns nu bra efter den globala och ekonomiska krisen som varit att när det vänder uppåt i ekonomin igen så kan man göra nödvändiga satsningar.

Insändaren hittar ni HÄR

tisdag 9 februari 2010

Vänsterpartierna och SAAB

Har tagit hela detta inlägg av Anders W Jonsson, då jag tycker det ät mkt bra (och dagen har gått till annat skriveri än till bloggen)… AWJ:s blogg hittar ni HÄR. .. Det handlar om en del olika turer kring SAAB

Rätt kul kan man tycka. Den ”samlade vänsteroppositionen” har under SAAB resans gång tyckt att:
1 Staten borde köpa SAAB (Sahlin nov 2009)
2 KU anmält Maud Olofsson för att det kunde bli för dyrt för skattebetalarna (Morgan J mars 2009)
3 Så fort SAAB resan tagit en ny vändning sagt att regeringen var för långsam och för passiv.
4 KU anmält Maud Olofsson för att inte de 28 miljarder som anslagits har använts. Bara ynka 4 miljarder har hittills gått åt!!!! Skäms Maud!

Den fråga som vän av ordning ställer sig är hur mycket hade skattebetalarna fått betala till GM om näringsministern hetat Peter Eriksson och finansminstern varit Lars Ohly och hade då SAAB överhuvudtaget funnits kvar idag.

Kanske klokast att se till att bockarna inte behöver bli trädgårdsmästare….
….
Igår kom det ett TT telegrammet:

"EU godkänner lånegaranti till Saab

EU-kommissionen godkänner den svenska regeringens lånegarantier till Saab Automobile, som ska möjliggöra lån från Europeiska investeringsbanken (EIB). Med godkännandet är ett formellt hinder för affären undanröjt. (TT)"

I min värld så har Maud och Näringsdepartementet gjort nästan alla rätt i den här frågan… Jag håller tummarna för att SAAB affären blir av. Politiken har skapt möjligheterna, nu är det upp till marknaden.

måndag 8 februari 2010

Ämne Dubbelmoral...

Idag har Annie Johansson ( c ) Sveriges yngste riksdagsledamot skrivit en otroligt läsvärd bloggartikel angående Dubbelmoralen om LAS är pinsam, (S)! jag rekommenderar den som kvälls/nattläsning. Ni hittar den HÄR

Om ni får tid över kan ni även läsa Magnus Andersson:s CUF ordförandes han har på sin läsvärda blogg ställt sig frågan hur fler ungdomar kommer att få jobb bara för att man gör det 2500 till 3500 kronor dyrare per månad att ha en ungdomar anställd. Det är nämligen vad vänsterpartierna föreslår. Ni hittar den HÄR

Fler och växande företag

””- Det ska vara enkelt, roligt och lönsamt att driva företag i Sverige. Därför vill regeringen att Sverige ska ha ett företagsklimat i världsklass. Jag är själv entreprenör och vet hur det är att vara företagare. Sverige behöver fler företagare, fler hjältar, som vågar starta eget eller satsa för att företaget ska växa.
Tillsammans gör vi Sverige till världens mest företagsvänliga land.
Maud Olofsson
Näringsminister””

Länk till de 172 insatser och områden som främjar jobb och företagsamhet i hela landet. HÄR

Även I Söderhamn ökar antalet nya företag I januari rör det sig om 10st. 138 nyregistrerade i länet. Känns som den värsta lågkonjunkturen har vänt nu och att den näringslivspolitik som Maud jobbat med kommer att ge fler företagare och fler jobb. I Söderhamn behöver vi verkligen den utvecklingen för att fler skall ha möjlighet att o kvar I vår kommun så behöver man ha ett arbete. Arbete skapas av företagande,

Snöskottningen på våra tak kostar ca 100 000 kr per dag

KUS nämnden ansvarar för cirka 110 fastigheter i Söderhamns kommun. Efter den enorma mängd snö som nu fallit över vår vackra kommun så behöver många tak skottas av. Detta för att inte medborgare skall skadas eller att det skall bli materiella skador i form av något går sönder. Den tekniska avdelningen som är ansvarig för detta har naturligtvis inte egen personal till detta, utan har vi har tagit in extern personer. Ca 40 personer är nu inhyrd extra för att hjälpa oss bort med all snö.

Varje dag lägger vi cirka 100 000kr på att ta bort snön, hur många dagar det blir innan vi fått bort all denna snö är nu svårt att säga., tyvärr säger prognosen att det skall komma mer snö över vår kommun under denna vecka.

Jag är ändå väldigt glad över att vår tekniska avdelning lyckats få tag på så många som är uppe på våra tak och skottar bort alla snö, för det är ett riktigt tungt jobb. Så Tack!

söndag 7 februari 2010

Svenskt Norsk samarbete inlett när det gäller el-bils laddningar

Jag har vid ett flertal tillfällen på denna blogg skrivit om att jag vill ha fler eldrivna bilar efter våra vägar. En viktig del för att det skall bli verklighet är att det finns tankställen i hela landet. Det är då tur att vi har en infrastrukturminister i detta land som är Centerpartist och förstår värdet av att hela Sverige skall leva. Hon går även längre i planerna på att utveckla tankställen för eldrivna bilar. Vid ett möte den 10 augusti 2009 med Norges dåvarande samferdselminister Liv Signe Navarsete så slog man fast att ett fördjupat samarbete mellan länderna för att främja elektrifiering av vägtrafiken. Läs pressmeddelandet HÄR

Måste bara slänga in ett citat från Åsa T;
- Jag vill se fler elbilar på våra vägar och det här är ett sätt att från svensk och norsk sida titta närmare på hur vi kan förenkla användandet av elbilar, säger infrastrukturminister Åsa Torstensson.

Jag har även varit frågvis i många år gentemot upphandlingen i kommunen när det gäller vår bilpool att jag vill ha elbilar i Söderhamn. Att det inte funnits tankställen är ett skäll till varför det varit svårt att säga ja till en el bil. Det verkar som det hindret är på väg bort. BRA! Vi vill leva i en värld utan en massa avgaser från bilarna, se även till att den el som bilarna går på kommer från någon alternativ energikälla som ej tär på jordens långsiktiga överlevnad.

lördag 6 februari 2010

Nominerad till Nr 3 på C:s Riksdagslista i Gävleborg

Centerpartiets nomineringskommitté i Gävleborg har lämnat ett förslag på riksdagslista för länet. Listan kommer sedan att diskuteras och antagas vid partiets nomineringsmöte i slutet av mars.

Personligen blev jag föreslagen på 3:e plats, vilket känns oerhört hedrande och roligt. Det utifrån att jag fått många poäng i den interna medlemsomröstningen.

På 1:a plats föreslås Anders W Jonsson, Hedesunda jobbande i statsrådsberedningen och på 2:a plats Karin Ånöstam, Vallsta distriktsordförande för C i Gävleborg … efter mig så kommer Helna Brink, Färila, distriktsordförande CK i Gävleborg på 4:e plats och på 5:e plats kommer Maria Leander, Söderhamn.

Jag konstaterar att vi har en mycket stark start 5.a och att det är roligt att få vara en av dessa fem.

Jag var långt ifrån förbered på att komma så högt på listan och hade således inte gjort någon plan, strategi eller politisk agenda som jag skulle driva i riksdagsvalet.
Nu börjar jag dock landa och de politiska frågor jag känner starkast för är naturligtvis Miljö, företagande, landsbygd och utvecklande av den ideella sektorn (då räknar jag in föreningsliv/kultur)

Återkommer mer i detta ärende. Men är det någon som känner att Ni vill jobba med mig i min ”(X) En vanlig Svensson till Riksdagen” Kampanj så skriv till magnus.svensson@centerpartiet.se
Nomineringskommitténs förslag till riksdagslista hittar ni HÄR

C föreslår Husshållsnära IT tjänster

Aftonbladet debatt kan man idag läsa en artikel av Maud Olofsson där hon vill fortsätta utveckla de Hushållsnära tjänsterna till att även röra IT. Det tycker jag är bra. Framförallt för att det kommer att ge jobb till framförallt unga människor. Men även för att de som inte kan med teknik skall kunna få hjälp. Det är en win-win situation

Jag hör även till de som tycker väldigt bra om de hushållsnära tjänsterna. Har aldrig nyttjat det själv men känner ett flertal som är i samma situation som mig själv. Där livspusslet och jobbsituationen och allt man vill göra hemma med sambo och barn inte alltid går hand i hand. Där de nyttjat tjänste till att skapa tid för varandra. Plus effekten av det blir att man skapar också en helt ny arbetsmarknad.

Magnus Andersson CUF:s Förbundsordförande har skrivit bra om det HÄR
Centerpartiet HÄR

fredag 5 februari 2010

Sänkt skatt för pensionärer och sänkt moms för bl. a Restauranger

Maud Olofsson sa idag på partiets kommundagar att Pensionärer skall få sänkt skatt, framförallt de som har det sämts ställt, ensamståendekvinnor skall prioriteras - Tack!
Även en sänkning av momsen för bl. a restauranger från 26% - 12% - Tack
mer finns att läsa på DN , Centerpartiet , GD , SR

Att Centerpartiet vill skapa bättre förutsättningar för de som är äldre i Sverige är i sig inte någon nyhet. Det är en fråga som Centerpartiet drivit länge. Jag är mest glad över att man sätter ner foten och markerar så tydligt. Att man sänker momsen för bl.a restauranger och frisörer är ett bra sätt att stimulera ekonomin och för att få fler i arbete. Det stimulerar även svensk Turism och det nya matlandet Sverige

Känns bra att Maud gör detta tydliga avstamp på kommundagarna i Göteborg.