En vanlig Svensson

Jobbar för en bättre miljö, fler företag och ett ökat engagemang i det civila samhället. Jag vill gärna vara din röst i stort som smått – Så hör gärna av dig!

onsdag 7 oktober 2009

kampanjen 100 000 rosa hjältar I Söderhamn den 8/10

Imorgon kommer Cancerfonden till Söderhamn. Jag kommer att stå vid tribunen mellan kl. 12.00 – 13.00 och sälja rosa band. Tror även att flera ledamöter från kommunstyrelsen i Söderhamn kommer att göra mig sällskap. Så när du är och köper ett band kan du även prata lite med dina lokala politiker :-)

Så stöd forskningen och kom och köp ett rosa band.

En bra artikel om kampanjen hittar du HÄR

fredag 2 oktober 2009

Maud Olofsson tydlig i brytningen av uran.

Efter statsministerns ”klantiga” uttalande om uranbrytning i Sverige tidigare denna vecka, så var det oerhört glädjande att idag läsa Söderhamnskuriren.

Där har Maud Olofsson och Sven Bergström en artikel;
Kommunala vetot mot gruvbrytning ska vara kvar!
Uranbrytning sker inte någonstans i Sverige idag och någon brytning kommer heller inte ske utan lokalbefolkningens godkännande. Det säkerställs av nuvarande lagstiftning och det kommunala vetot.”
Artikeln hittar ni HÄR

Per Åsling riksdagsledamot C från Jämtland ställde frågan till statsministern. Om det kan ni läsa mer HÄR

Skönt att ingen vill röra den kommunala vetorätten. Nu hoppas jag att ingen vill bygga kärnkraft. Byggs inget nytt behöver ingen ta upp det farliga uranet ur marken. Inte i Sverige inte någon annanstans i världen. För den fattiga delen av vår världsbefolkning har inget veto att säga nej…

Men jag är glad och stolt över att Maud och Sven så tydligt markerat en för mig och Centerpartiet viktig fråga om uranet!

Även Per Ankersjö har skrivit ett bra blogginlägg om detta. Den bloggen hittar ni HÄR

torsdag 1 oktober 2009

Nu lägger jag min första Riksdagsmotion...

Den allmänna motionstiden i riksdagen pågår för fullt. Det innebär att riksdagsledamöterna under en period på året får lämna in motioner.

Jag har ju bestämt mig för att kandidera till riksdagen och skall då naturligtvis då också fundera på vad jag vill bedriva för politik på den nivån. Att jag vill jobba med miljöfrågor och med frågor som rör en utveckling av landet är självklart och det är ren Centerpolitik.

Så då tänkte jag, jag skall lämna in en motion till riksdagen. Jag gör det genom den riksdagsledamot som redan nu sitter där från Centerpartiet i Gävleborg, Sven Bergström

Jag pratade med Sven B om min tanke på motion om att skapa nationella riktlinjer för Vindkraftsåterbäring. Han köpte idén, jag skrev ner ett förslag som vi diskuterade och förbättrade gemensamt. Idag blev den klar och Sven har lovat att lämna in den till riksdagen. Tack Sven!

När jag kommer in i riksdagen någon gång i framtiden skall jag själv lämna in mina motioner, men med hjälp av den parlamentariska demokratin och riksdagsledamöter från Centerpartiet så kan man göra även på detta sätt.

Motioner kommer i löptext här nedan…

Motion till Riksdagen Av Sven Bergström (och Magnus Svensson)

Skapa nationella riktlinjer för Vindkraftsåterbäring

Förslag till riksdagsbeslut

Riksdagen tillkännager för regeringen som sin mening vad som anförs i motionen om att utreda hur bygder som berörs av vindkraftsutbyggnad kan tillförsäkras återföring av elintäkterna i form av stabil, förutsägbar och långsiktig ersättning.

Motivering

Sverige står inför en stor utbyggnad av grön el från förnybar energi där vindkraften står i centrum. Många platser i Sverige kommer att berikas med vindkraftverk som genererar el till våra hushåll och vårt näringsliv. I många länder i Europa som Danmark, Tyskland och Spanien har man kommit långt med vindkraft. Äntligen kommer denna satsning igång också i Sverige.

Gävleborgs län har 10 % av de bästa vindkraftslägena i landet. Och här planeras nu för över hundratalet vindkraftsverk. Söderhamns kommun är på god väg att etableras som ett vindkraftscentrum i regionen.

Vindkraft är liksom vågkraft, solenergi och biobränslen förnybar energi och bra ur ett klimatperspektiv, men utbyggnaden av vindkraftverk påverkar också den lokala livsmiljön på sätt som vi ännu inte kan förutse alla konsekvenser av. Den här gången ska vi inte begå samma misstag som när det gäller vattenkraften, där de som berörs lokalt av kraftanläggningarna oftast inte fått någon långsiktig ekonomisk förtjänst av anläggningarna. På några håll där s k bygdeavgiftsmedel avsatts, kan dessa dessutom användas bara för begränsade ändamål.

Det är en stor utmaning att nu, precis som man gjort i Norge, utforma en modell för återbäring till det lokalsamhälle där energikällan finns eller etableras.

Det finns också goda exempel där elbolag tagit saken i egna händer. Ett sådant är kraft & kultur som presenterar sig så här:
” Om du tecknar elavtal med Kraft & Kultur så betyder det att du får hållbar energi till ett konkurrenskraftigt pris. Men inte bara det. Ditt länsbygderåd får återbäring på 0,15 öre/k Wh per såld volym elkraft och riksorganisationen får lika mycket. Ramavtalet gäller alla Hela Sverige ska levas länsbygderåd (www.kraftkultur.com/landsbygdsel)”.

Föreningen för Sveriges vattenkraftskommuner, FSV, med nära 50 av Sveriges kommuner som medlemmar har under en rad år drivit opinion för hur lokalsamhällen och kommuner skall kunna tillförsäkras stabila och förutsägbara intäkter från vattenkraften, en slags naturresursåterbäring. De har även initierat utredningar där ett antal olika modeller för återbäring diskuterats. I bl a SOU 1991:8 diskuterades fyra former av återbäring av vattenkraftsmedel. Frågan om återföring av vattenkraftspengar behandlas i flera andra motioner till Riksdagen.

Med hänsyn till att vindkraften fortfarande är i ett tidigt skede i Sverige är det rimligt att nu snabbt utreda dels vad som kunde vara en skälig ersättningsnivå för vindkraften till det lokala samhället, och dels hur återbäringen ska utformas för att göra bäst nytta i bygderna. Då kommer Sverige att inte bara få en viktig omställning i vårt energisystem, vi kommer också att ha en modell som stärker den svenska landsbygden och den regionala utveckling.

Det är enligt min mening angeläget att Riksdagen snarast fastställer riktlinjer och normer på detta område som såväl bygden, kommunen och den tilltänkta exploatören kan förhålla sig till.

Sven Bergström // Magnus Svensson