En vanlig Svensson

Jobbar för en bättre miljö, fler företag och ett ökat engagemang i det civila samhället. Jag vill gärna vara din röst i stort som smått – Så hör gärna av dig!

onsdag 30 september 2009

Har idag tackat ja till Riksdagskandidatur

För en tid sedan blev jag nominerad av kommunkretsen i Söderhamn till Riksdagsvalet 2010. Det som då händer att Gävleborgsdistriktets nomineringskommitté skickar ut en fråga formell fråga om man vill kandidera eller ej.

Idag skickar jag in mitt svar som är Ja. Det som nu kommer att sker är att nomineringskommittén sammanställer en lista som kommer att gå up på medlemsomröstning. Efter medlemsomröstningen så fastställs ett förlag på riksdagslista som antas på Centerpartiets distriktsstämma i början av nästa år.

Här nedan kommer formuläret som jag svarat på. Det som kommer från nom. Kom.

Kandidatförfrågan Riksdagen valet 2010

Namn: Magnus Svensson
Adress:
Postnr. Ort:
Tel:
e-mail magnus.svensson@centerpartiet.se

Personnr:


Kandidatur Riksdagen:
( X ) Ja, jag ställer upp som kandidat för Centerpartiet i valet till Riksdagen och godkänner samtidigt publicering av mitt namn på distriktets hemsida.

Om Du tackar ja till kandidatur, skriv en kort presentation av dig själv:

Jag är en person med ett brinnande intresse för samhällsfrågor både i stort och smått, lokalt som globalt.

Jag gillar att umgås med familjen som består av en sambo och två barn en tjej och en kille. Träffa vänner, läsa böcker, fiska och lite allmän motion är andra intressen.

Nuv. uppdrag. Gruppledare, nämnds ordf. led. Ds, led. X-trafik.


När jag sitter i riksdagen efter valet vill jag prioritera tre följande frågor:
1. Underlätta för människor att vara miljövänner.
2. Stärka föreningslivet i Gävleborg och Sverige.
3. Jobba för att stärka företagande Gävleborg och i Sverige.

Jag bekräftar ovanstående uppgifter med min underskrift:

2009-09-30
_________ ________________________
Datum Underskrift (Magnus Svensson)

fredag 25 september 2009

Nu har jag skrivit under 2grader.se

Gå in på www.2grader.se och skriv under 2 graders målet för att det skall nås en bra uppgörelse för miljön om 74 dagar. Viktigt att vi är många som visar vårt stöd i denna fråga. Lokal förankring är det viktigaste i miljöfrågan.
--
Om kampanjen
Målet med 2-graderskampanjen är att öka opinionstrycket inför klimatförhandlingarna i Köpenhamn i december. Förhoppningarna är stora att det ska bli en global klimatöverenskommelse, men svårigheterna att få med alla länder i en överenskommelse kvarstår.

Sverige har en tradition av aktivt miljö- och klimatarbete och i år är Sverige dessutom ordförande i EU. Genom att visa upp en bred svensk uppslutning i klimatarbetet kan vi bidra till att de globala klimatförhandlingarna får en skjuts i rätt riktning. Det svenska exemplet där näringslivet, miljörörelsen, fredsrörelsen, kyrkor, frivilligorganisationer, partier med flera gör en bred gemensam insats för klimatet kan visa sig få stor betydelse under slutförhandlingarna.
På 2-graderskampanjens hemsida kan du tillsammans med människor från hela världen ansluta dig till ett enkelt, men kraftfullt upprop som hjälper Sverige och EU att agera med tyngd i slutförhandlingarna i Köpenhamn. Du kan också hjälpa till genom att beställa 2-graderskampanjens kampanjkit och använda det när du bildar opinion på egen hand.

Om 2-gradersmålet
För att världen inte ska förlora kontrollen över klimatförändringarna krävs det att utsläppen minskar med 50-85 procent till 2050. Enligt FN:s Klimatpanel skulle det begränsa ökningen av jordens medeltemperatur till 2-2,4°C och havsvattennivåns höjning till mellan 0,4-1,4 meter, jämfört med förindustriell nivå.

Under G8-mötet i L’Aquila, Italien, i juli ställde sig ledarna i åtta av världens största ekonomier för första gången enhälligt bakom 2-gradersmålet. Nu gäller det att fler länder ansluter till samma linje och att samsynen resulterar till motsvarande klimatåtaganden under klimatmötet i Köpenhamn i december.
Läs mer om FN:s Klimatpanel: www.ipcc.ch

Om FN:s klimatarbete
FN:s ramkonvention om klimatförändringar (UNFCCC) antogs år 1992 med målet att »förhindra farlig mänsklig påverkan på klimatsystemet«. Totalt 191 av världens 244 länder har ratificerat konventionen. År 1997 fattades beslut om åtaganden under konventionen genom Kyotoprotokollet som trädde i kraft år 2005. Kyotoprotokollet har hittills ratificerats av ca 180 länder.

Kyotoprotokollet är det första rättsligt bindande avtalet under FN:s klimatkonvention och har för avsikt att minska utsläppen av växthusgaser från industriländerna med drygt fem procent mellan åren 2008-2012, jämfört med 1990 års utsläppsnivå. Vid FN:s klimatkonferens i Köpenhamn den 7-18 december 2009 ska en ny global klimatöverenskommelse nås.
Läs mer om FN:s klimatkonvention: www.unfccc.int

Om EU:s och Sveriges klimatarbete
Sveriges nationella klimatpolitik bygger i hög grad på samarbetet inom EU. Till 2020 har EU beslutat att minska sina utsläpp med 20 procent jämfört med 1990. Vid ett internationellt avtal där andra industrialiserade länder gör liknande åtaganden skärps målet till 30 procent.

Ett enat EU är en förutsättning för att unionen ska kunna vara pådrivande i klimatförhandlingarna. Som ordförandeland i EU:s ministerråd är det Sveriges uppgift att leda unionen så att den på bästa sätt kan agera för att en överenskommelse nås. Mötet i Köpenhamn och förhandlingarna inför mötet är ett av två prioriterade områden under det svenska ordförandeskapet.

I Sverige finns en tradition av ett aktivt miljöarbete, som också väckt uppmärksamhet internationellt. Detta kan visa sig få en avgörande betydelse när klimatförhandlingarna går in i ett slutskede.

onsdag 9 september 2009

Regeringen storsatsar på vår Trygghet!

BP2010: Regeringen satsar 4 mdkr på rättsväsendet och tillför resurser till Åklaragarmyndigheten, domstolsväsendet samt säkrar målet med 20 000 poliser år 2010.

”Detta är enligt min mening en otroligt viktig och satsning för rättstryggheten i vårt samhälle. Jag hoppas att förstärkningarna kommer oss som bor i små och medelstora kommuner till del också. Då vi under många år sett försämringar som påverkar hur våra medborgare ser på sin trygghet. (magnus svensson)”

Regeringen kommer att föreslå att rättsväsendet tillförs 4 mdkr 2009 och 2010. Under 2009 föreslås ett extra tillskott om 1,4 miljarder kronor och för 2010 höjs den årliga ramen till rättsväsendet med nära 2,6 miljarder kronor.
Sammantaget innebär satsningen att Alliansregeringen under mandatperioden höjt de årliga anslagen till rättsväsendets med drygt 5 miljarder kronor. Utöver denna permanenta höjning har ytterligare närmare 2,5 miljarder tillförts rättsväsendet under mandatperioden. Totalt är detta den största satsningen på rättsväsendet som gjorts i modern tid.


1 20 000 poliser 2010
För innevarande år får polisen ytterligare 780 miljoner kronor och för nästa år ökas budgeten med 1,1 miljarder kronor. Genom dessa tillskott säkerställs löftet om 20 000 poliser 2010. Därmed kan antalet och andelen poliser i yttre tjänst öka ytterligare vilket väsentligt förbättrar polisens kapacitet. Det möjliggör att andelen uppklarade brott kan öka. Dessutom leder detta till att fler brott upptäcks. Sammantaget leder det till att även andra delar i rättskedjan behöver stärkas, se nedan.

2 Ökade resurser till Åklagarmyndigheten
Förstärkningen av polisen ökar trycket på övriga delar av rättsväsendet då fler utredda brott leder till fler åtal och att fler brottmål ska avgöras. Regeringen förstärker därför resurserna till åklagarna. Åklagarmyndigheten tillförs ytterligare 20 miljoner kronor för 2009 och anslaget för 2010 höjs med 50 miljoner kronor.

3 Ekobrottsmyndigheten stärks
Ekobrottsmyndigheten måste ha kapacitet att hantera ett ökande antal finansmarknadsbrott. Som en följd av regeringens satsning mot grov organiserad brottslighet måste myndigheten också kunna ställa resurser till förfogande för att hantera de ärenden som följer av satsningen. Ekobrottsmyndigheten tillförs 10 miljoner kronor för 2009 och anslaget för 2010 höjs med 10 miljoner kronor.

4 Förstärkning av domstolarna
Satsningarna på polis och åklagare har redan medfört att antalet mål som kommer in till domstolarna ökat. Trots detta har domstolarna kunnat minska antalet mål och ärenden som ligger i balans. Detta innebär att domstolarnas handläggningstakt ökat. För att kunna upprätthålla en snabb och rättssäker handläggning tillförs domstolarna 100 miljoner kronor för 2009 och anslaget höjs med 150 miljoner kronor för 2010.

5 Upprustning av kriminalvården
Genom att polis och åklagare klarar upp fler brott och domstolarna avgör fler brottmål ökar även trycket på kriminalvården. Kriminalvårdens arbete med att minska risken för återfall ska fortsätta. Ett arbete med att se över kriminalvårdens behov av lokaler pågår. För att säkerställa att kriminalvården ska kunna möta behoven sker en satsning om 300 miljoner kronor för 2009 och en anslagshöjning för 2010 på 700 miljoner kronor.

6 Tillskott till Rättsmedicinalverket
Rättsmedicinalverket tillförs ytterligare 4 miljoner kronor 2009. För 2010 höjs ramanslaget med 5 miljoner kronor. Anslaget för rättsliga biträden höjs med 200 miljoner kronor i år och 500 miljoner kronor nästa år. Tillskottet beror på att utgifterna för framförallt offentliga försvarare har ökat.

tisdag 8 september 2009

Jag har blivit nominerad till Riksdagen…

Ikväll så hade Centerpartiet i Söderhamn sitt månadsmöte i Trönö och bland annat på dagordningen stod det nomineringar till Landsting och riksdag.

Jag var en av de som blev nominerad till Riksdagen av Centerpartiets kommunkrets. Mycket skoj tycker jag och det känns som valrörelsen 2010 närmade sig med stormsteg.

De frågor som jag brinner lite extra för är Miljö, företagande och föreningsliv och Kultur.

Centerpartiets nomineringsprocess pågår fram till den 30 september, sedan kommer den av distriktsstämman utsedda nomineringskommittén att ringa runt till alla nominerade och fråga om man vill ställa upp eller ej.

Efter den proceduren så kommer en medlemsomröstning att gå ut till alla medlemmar i Centerpartiet i Gävleborg och nomineringskommittén kommer därefter att göra ett förslag till Riksdagslista som Distriktsstämman antar i mars.
Hurvida jag säger Ja eller Nej har jag med andra ord ett par dagar på mig att bestämma, men det är otroligt roligt att bli nominerad för det tyder på att man har förtroende

Framtidsveckan viktig för miljön

Den 14-20 september anordnar Klimatsmarta Söderhamn, bildningsorganisationerna, kyrkorna Söderhamns kommun m.fl en Framtidsvecka om miljö, klimat och energi.
Läs programmet HÄR

Jag hoppas att så många som möjligt har chansen att vara med på denna vecka, så har ni inte anmält er anmäler Nu!

Går även att läsa om denna vecka på nätet utifrån den presskonferens vi hade igår.
Läs den artikeln HÄR

Lägger även in en tidigare artikel om detta där jag beskriver hur Söderhamn visar vägen i miljöarbetet, Den hittar ni HÄR

måndag 7 september 2009

Jan Johansson konsert

Jan Johansson konsert

Esbjörn Svensson får 2009 års Jan Johansson stipendium postumt för sin mångåriga utveckling av jazzmusikens möjligheter.

Konsert av 2008 års stipendiat Mats Öberg och hans trio.

Föredrag av professor emeritus Erik Kjellberg, Stockholm, runt sin biografi Jan Johansson. Tiden och musiken. Bilder och musik.

Söderhamns teater 13 september klockan 16.00

Avdelning 1.
Konsert
Mats Öberg, piano
Filip Augustsson, bas
Sebastian Vogler, trummor

" Denne överdådigt gehörsutrustade musikants spelstil karaktäriseras av ett fabulerande improvisationsflöde, både fritt och inom ramar i likhet med Jan Johansson"

Avdelning 2
Stipendieutdelning

Föredrag av Erik Kjellberg
Välkommen!!

fredag 4 september 2009

Centerpartiets Succé med Politikerskolan görs på allmän begäran en gång till

Centerpartiets Succé med Politikerskolan görs på allmän begäran en gång till

Centerpartiet i Söderhamn har vid två tillfällen tidigare haft en politikerskola. Där man som medborgare i Söderhamn har fått träffa ledande Centerpolitiker i Söderhamns kommun och länet för att diskutera och få en förståelse för hur det lokala och globala samhället fungerar samt medias roll.

Vi träffas tre gånger och gör en avslutande resa till Stockholm och Riksdagen.
1:a Träffen den 24 september, 2:a Träffen 8 oktober, 3:e Träffen 22 oktober,
Resa till riksdagen i början av november

Ansvarig ledare:
Magnus Svensson, Gruppledare för Centerpartiet i Söderhamn sedan valet 2002.

Anmälan
Magnus Svensson, // magnus.svensson@centerpartiet.se

Sista anmälningsdag 23 september

Politikerskolan är ett samarbete mellan Studieförbundet Vuxenskolan och Centerpartiet

torsdag 3 september 2009

Skatt på handelsgödsel försvinner

Skatten på handelsgödsel försvinner, vilket innebär att konkurrenskraften för svenskt jordbruk kraftfullt stärks. För jordbrukssektorn i sin helhet innebär detta 330 miljoner kronor i minskade kostnader per år.

- Det här hjälper till att lätta på det mycket pressade läge som jordbruket har, eftersom vi gör det här redan från den 1 januari 2010, säger jordbruksminister Eskil Erlandsson.
Jordbruksministern anser att de 330 miljonerna mer än väl kompenserar för de ökade kostnader som lantbruket kommer att få när klimatpropositionens åtgärder införs.

Läs mer på ATL:s hemsida HÄR

onsdag 2 september 2009

Lyssna på unga arbetslösa

Så har mitt och Anders W Jonssons svar kommit in på nätet, den publicerades i Hälsingetidningarna den 27 augusti. Länken till svaret HÄR

Lägger även ut vår artikel i löptext här nedan

Jag vill även hänvisa till en bra artikel som Per Ankersjö har skrivit angående den artikel som Maud Olofsson skrev på SVD brännpunkt. som handlar om att Alliansen måste våga mer, där hon lyfter upp fyra viktiga punkter för alliansen och för Sverige

Lyssna på unga arbetslösa

Debatt/ Mats Hedberg, Kommunal, utrycker i en debattartikel sitt ogillande över vår kritik mot LAS, lagen om anställningsskydd. Märkligt att just Kommunals företrädare inte tycker att LAS är något som helst bekymmer. Inom landsting och kommun sker stora neddragningar. De som får sluta är med få undantag ungdomarna. Medelåldern bland undersköterskorna på våra sjukhus är på grund av LAS närmare 65 än 25 men Kommunal tycker inte att det är något som helst problem.

Samtidigt som Mats Hedbergs skrev sin debattartikel kom SCB med sin arbetskraftsundersökning. Den hade ungdomsarbetslösheten som tema och visade bland annat att i Sverige är risken för en ungdom att drabbas av arbetslöshet är fem gånger så stor som den är för övriga. I Tyskland är risken 1,3 gånger större för ungdomar. Det finns flera förklaringar till att det är så men att som Hedberg gör bortse ifrån den lag, LAS, som säger att när en arbetsplats ska säga upp anställda är det anställningstid och inte kompetens som ska vara avgörande är något märkligt.

När sen Hedberg kritiserar att regeringen drog ner på de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna hösten 2006 reducerar han sig till en socialdemokratisk valarbetare. I högkonjunktur ska inte arbetslösa gå på AMS kurser utan ta lediga jobb. I lågkonjunktur ska däremot de arbetsmarknadspolitiska åtgärderna öka. Det är vad som sker nu.

Under sossarnas tid vid makten 1994 till 2006 var det inte så. Den som tittar hur stor andel av de arbetslösa i Gävleborg som varit sysselsatta inom AMS ser att kurvan inte samvarierar med hög och lågkonjunkturer utan med valår. 1998, 2002 och 2006 ökade andelen sysselsatta inom arbetsmarknadspolitik. För sossar handlade AMS åtgärder om att minska den öppna arbetslösheten inför val
.
Frånsett SCB:s skrämmande siffror om ungdomsarbetslösheten kom förra veckan även siffrorna som visade att svensk fackföreningsrörelse inte på hundra år förlorat så många medlemmar. Inte undra på när LO ombudsmän tycker det är viktigare att slåss för det socialdemokratiska partiet än att värna sina unga medlemmar.

Tänk om Kommunals företrädare istället kunde lyssna på arbetslösa unga och kanske även läsa DN debatt där fyra socialdemokratiska kommunpolitiker bönar och ber för en förnyelse av socialdemokraternas politik. De vill bland annat ersätta lagen om anställningsskydd med en lag om rätt till omskolning eller kompetensväxling vid arbetsbrist. Klokt tänkt!
Tyvärr är väl risken att deras vädjan om förnyelse klingar ohörd då det viktigast nu verkar vara att tillsammans med Ohlys före detta kommunister hitta en gemensam plattform inför valet.

Anders W Jonsson (C), Hedesunda
Magnus Svensson (C), Söderhamn