En vanlig Svensson

Jobbar för en bättre miljö, fler företag och ett ökat engagemang i det civila samhället. Jag vill gärna vara din röst i stort som smått – Så hör gärna av dig!

måndag 24 augusti 2009

Angående LAS igen…

Mats Hedberg, Kommunal i Söderhamn skriver en artikel i helahalsingland.se den 21augusti. Ni hittar den HÄR.

Jag blir dock lite konfunderad när fackliga representanter som skall skapa förutsättningar för alla åldrar i samhället så tydligt försvarar LAS. Även om LAS faktiskt exkluderar unga från arbetsmarknaden. Hur många av kommunals unga medlemmar har ett arbete?

Det blir även tragiskt i den meningen att Mats blir en språkrör för den socialdemokratiska valkampanjen. Det är synd, för som jag tidigare sagt så vill jag ha politisk obundna fackorganisationer.

Jag och http://anderswjonsson.se/ kommer naturligtvis att svara på detta inlägg, då det finns ganska mycket att svara på.

Jag kommer att befinna mig i ett annat land till början av september varpå jag ej kommer att kunna lägga ut svaret på bloggen då det publiceras. Men jag gör det när jag kommer tillbaka och jag förmodar att AWJ gör det när det ligger upplagt på helahälsingland.

När jag är borta tipsar jag om centerbloggar.se mycket bra sida med många kloka inlägg från Centerpartister runt om i vårt land.

Uppehållet i skrivandet blir ca en vecka. Sen är jag tillbaka utvilad och med skrivlust :-)

ETR blogg angående KoNstens frihet

Elisabeth Thand Ringqvist på ETR blogg skriver om ”konst måste tordas våga” med anledning av att Anna Odell står åtalad för att ha genomfört ”Okänd kvinna 349701”. Det är ett mycket läsvärt blogginlägg som jag vill rekommendera att man läser.

Att konsten behöver vara fri är otroligt viktigt. Den måste få utmana våra kulturella mönster och skapa debatt om vårt samhälle. Det är när vi med öppna sinnen blir granskade eller ifrågasatta som vi kan börja föra samtal om hur vi vill ha det i framtiden.

För ungefär ett år sedan var det en utställning på kvarnen av Elisabeth Ohlsson Wallin ”In hate we trust” som konstföreningen i Söderhamn stod värd för. I inbjudningen till den tillställningen skriver man ” Kampen mot våld handlar om att försvara ett öppet, tolerant och demokratiskt samhälle. Den kampen måste föras aktivt och oavbrutet av alla goda krafter. Detta gäller självfallet även för Söderhamns kommun.”

Det är det, det handlar om. Vi måste på lokal nivå våga slås för det goda. Att människors skall få yttra sig och vara sig själva. Då skapar vi grogrunden till det goda samhället, därför behöver vi kulturarbetare som vågar ta strid och utmana de samhälle vi lever i. ETR beskriver detta mycket bättre i sitt inlägg. Hon blir i mina ögon en bra riksdagsledamot för Centerpartiet efter valet 2010.

fredag 21 augusti 2009

Ny lagstiftning mot osund konkurrens

Äntligen kommer lagstiftningen kring den osunda konkurrensen. Centerpartiet och Maud Olofssons som näringsminister är nu varma i kläderna och levererar vad vi valrörelsen 2006 lovade. Känns mycket bra att var Centerpolitiker i dessa dagar då det levereras en politik som skapar förutsättningar för det svenska näringslivet att jobba på bättre villkor i framtiden.

-----
Pressmeddelande,20 augusti 2009 Näringsdepartementet

Ny lagstiftning mot osund konkurrens

Regeringen har beslutat om propositionen för konfliktlösning vid offentlig säljverksamhet.

Konkurrenslagen förstärks med regler som innebär att Stockholms tingsrätt på talan av Konkurrensverket, enskilda företag eller en branschorganisation, vid vite får förbjuda staten, en kommun eller ett landsting att i sin säljverksamhet tillämpa ett visst förfarande. En kommun eller ett landsting får även förbjudas att bedriva sådan verksamhet som inte är förenlig med den kommunala kompetensen.

Sunda spelregler
Staten och kommuner säljer årligen varor och tjänster på marknaden för mångmiljardbelopp. På väl fungerande marknader ska företag kunna verka i konkurrens på lika och rättvisa villkor. Sunda spelregler mellan privat och offentlig sektor måste gälla.

- Nu får Sveriges företag äntligen möjlighet att få osunda konkurrensvillkor prövade. Vi tycker att det offentliga ska ägna sig åt det som är kärnan i välfärden, inte bedriva kommersiell verksamhet. Jag vet att det här är en mycket efterlängtad förändring, säger näringsminister Maud Olofsson.

Motverka snedvriden konkurrens
Det är angeläget att komma till rätta med de problem som uppstår när offentliga aktörer ägnar sig åt affärsverksamhet som snedvrider konkurrensen på marknaden och därmed tränger undan privat näringsverksamhet.

Det finns många exempel på att kommuner driver kommersiella verksamheter trots att det finns företag som kan utföra dem. Det kan handla om plantskolor, reparation av motorfordon, kommersiella tvätteri- och konferensverksamheter, försäljning av brandskyddsutrustning eller bohagsflyttningar åt privatpersoner.

För att ett förbud ska få meddelas krävs enligt förslaget att förfarandet snedvrider konkurrensen eller är ägnat att snedvrida förutsättningarna för en effektiv konkurrens. Det ska även krävas att det inte är försvarbart från allmän synpunkt. Även konkurrenssnedvridande kommunala säljverksamheter kan förbjudas, om verksamheten inte är förenlig med lag.

Träder i kraft vid årsskiftet
Förslaget innebär att det ska bli möjligt att pröva och ingripa mot konkurrenssnedvridningar som kan uppstå när stat, kommun eller landsting säljer varor och tjänster på marknaden. Också på den statliga sidan kan regeln tillämpas. Exempelvis på konkurrenssnedvridande förfaranden som statliga myndigheter bedriver på marknaden.

Lagändringen ska träda i kraft den 1 januari 2010.

Generalsekreterare till Centerpartiets Internationella Stiftelse

För den som vill ha ett spännande och utvecklande jobb. Skicka in en ansökan. Vem vet det är kanske du som får möjligheten att jobba med dessa viktiga frågor :-)

Generalsekreterare till Centerpartiets Internationella Stiftelse

Målet med CIS verksamhet är att främja fred och säkerhet i världen genom att stärka demokratin, minska fattigdomen, främja yttrandefrihet och mänskliga rättigheter. CIS huvudsakliga arbete består dels av projektverksamhet i samarbetsländer i Afrika, Östra Europa och Asien, dels av informations- och opinionsbildande verksamhet i Sverige.

Ansvarsområden
• Chef för kansliet
• Övergripande ansvar för ekonomi, redovisning och revision
• Ansvar för beredning av ärenden till stiftelsens styrelse
• Övergripande ansvar för planering, genomförande,
rapportering, och utvärdering av CIS verksamhet.
• Övergripande ansvar för CIS kontakter med omvärlden
inklusive kontakter med Sida och Regeringskansliet.

Vi tror att Du som söker jobbet;
• Har kvalificerad erfarenhet av projekt och projektadministration
i internationell miljö
• Har kunskap och erfarenhet om hur en ideell rörelse fungerar
och arbetar
• Har ett brett samhällsintresse och ett särskilt intresse för
internationellt utvecklingssamarbete
• Har tidigare erfarenhet av att arbete i ledande ställning
• Har relevant akademisk utbildning eller motsvarande
kunskaper förvärvade på annat sätt
• Talar, skriver och läser engelska på professionell nivå.

Ytterligare språkkunskaper är en merit.
Din ansökan skickas till Centerpartiets Internationella Stiftelse, Box 2200 103 15 Stockholm.
Sista ansökningsdag 15 september. Tillträde under hösten 2009 eller efter överenskommelse.
.
Mer information om CIS finns på www.centerpartiet.se/cis

tisdag 18 augusti 2009

Bidragen och utanförskapet fortsätter att minska

Pressmeddelande från SCB
Fortsatt minskning av de med sociala ersättningar och bidrag

För fjärde året i rad minskade antalet helårspersoner som försörjs med sociala ersättningar och bidrag. År 2008 var denna grupp 823 514 helårspersoner. Detta är en minskning med knappt 9 procent jämfört med 2007. Antalet minskade inom samtliga ersättningsformer utom för de med ekonomiskt bistånd som ökade något.
Läs Pressmeddelande HÄR

I pm:et går det även att läsa att man tror på en ökning under 2009 på grund av det ekonomiska läget som råder i Sverige och världen.

Det som då har hänt är att under både 2007 och 2008 är att arbetslöshet, sjukskrivningar, förtidspensioner och socialbidragsberoende har minskat. Det är helt otroligt.

måndag 17 augusti 2009

Centerpartiet ekonomiska politik skapar långsiktighet och stabilitet för kommunerna

Nu är budgetförhandlingarna igång på riktigt och nu handlar det om att positionera sig rätt för framtiden. Det handlar om att skapa en långsiktighet i ekonomin samtidigt som man ger förutsättningar för Sverige och Sveriges alla kommuner.

I Ett pressmeddelande från Maud Olofsson och Centerpartiet den 13 augusti skriver man
Olofsson lyfte fram två huvudområden för partiet i de kommande förhandlingarna. Dels vill Centerpartiet ge bättre villkor för företagen och sänkta kostnader för att anställa, dels vill partiet se fler åtgärder för att minska ungdomsarbetslösheten. ” Läs mer HÄR

Vidare skriver man ” - Centerpartiet vill gå vidare med den generella sänkningen av arbetsgivaravgiften med ytterligare en procent. Det är bra för landets företagande och tryggar välfärden i kommunerna, sa Maud Olofsson. En sänkning av arbetsgivaravgifterna med en procent skulle innebär ett totalt utfall för kommunsektorn på ytterligare 3 miljarder.”

Mer om hur lägre kostnader för kommuner och företag att anställa går det att läsa om HÄR

På Brännpunkt i SvD går det att läsa en artikel publicerad den 17 augusti som är skriven av Stefan Fölster och Nima Sanandaji som har rubriken ”Belöna inte slösaktiga kommuner
De skriver artikeln utifrån en rapport från svenskt näringsliv som handlar om det paradoxala att kommunsektorn ropar efter mer pengar för att trygga välfärden, samtidigt som väldigt lite av pengarna i en kommun går till just skola, vård och omsorg. Rapporten hittar ni HÄR.

Då är det naturligtvis så att på det sätt som Centerpartiet vill prioritera i sin höstbudget känns mest angenämt. En sänkning av arbetsgivaravgiften på en 1% till både kommun och företagande ger möjligheten för kommunerna att inte behöva varsla eller säga upp människor i viktiga välfärdssektorer. Samtidigt ger man förutsättningar för företag att anställa, finansdepartementet ger en beräkning på 12 000 nya jobb och detta i en lågkonjunktur.

I en del vänsterretorik finns det bara utrymme i den offentliga sektorn att växa. Jag tror inte på den retoriken. Det kan tendera att få samma utveckling som på 70-talet, då kommunernas åtagande i form att konfiskera mer skattekronor inte ledde till bättre skola eller mer vård. Däremot ledde det till ett minskat näringsliv.

Den enkla slutsatsen av detta blir att även om Centerpartiet i de centrala budgetförhandlingarna skapar långsiktighet i den kommunala ekonomin genom den 1% sänkningen av arbetsgivaravgiften. Så kommer vi som förtroendevalda runt om i Sveriges alla kommuner att behöva prioritera våra pengar på välfärdssektorn.

Debattsvar: S gömmer huvudet i sanden

Idag så publicerades debattsvar från mig och Anders W Jonssons i Hälsingetidningar på de tre sossarnas taffliga svar på en artikel vi hade publicerad tidigare.

Vårt debattsvar hittar du HÄR

söndag 16 augusti 2009

Solenergi en fråga för Gävleborg och Sverige

Claes Västerteg, miljöpolitisk talesperson för Centerpartiet, Lars Andrén, ordförande i Svensk Solenergi och Andrew Machirant, vice ordförande i Svensk Solenergi skriver en debattartikel den 15 augusti i Hälsingetidningar, ni hittar den HÄR

De ställer då frågan om Gävleborgs län är intresserad av att ta på sig ledartröjan när det gäller användningen av solenergi? Det tycker jag låter som en otroligt spännande utmaning.

Under september månad kommer det pratas otroligt mycket miljö, energi och klimat i Gävleborgs län och då menar jag inte bara den framtidsvecka som är i Söderhamn den 14-20 september. Det kommer även att vara en del andra träffar och seminarium där denna fråga skulle kunna lyftas.

För Söderhamns del skulle det vara roligt att se vad de på kommande byggobjekt skulle innebära på dels investeringen och på driften om man projekterade de byggnader vi i framtiden gör med solenergi eller solvärme.

Personligen skulle jag vilja att Söderhamn och Gävleborgs län tar på sig ledartröjan och visar väg för övriga Sverige. Detta blir en av veckans utmaningar att hitta någon form av lösning på. För min tro att ställa om samhället till att vara ekologiskt hållbart så ingår solen som en viktigt energikälla.

fredag 14 augusti 2009

Tre sossar svarar…

… på den debattartikel som jag och Ander W Jonsson hade publicerad i hälsingetidningar den 10 augusti, Länk HÄR, min blog från den dagen HÄR

Länk till den debattartikel som de tre socialdemokraterna från länet skriver hittar ni HÄR

Ett svar är inskickat från mig och Anders som påvisar de brister som fanns i den socialdemokratiska artikeln. Lägger ut den om/när den är publicerad i hälsingetidningar.

Dom är det märkligt att de påstår att vi attackerar facket, vilket vi inte gör, för min del så vill jag ha starka lokala fack som står fri från politisk inblandning dvs partipolitisk obundna.

När de skriver om försämringar i arbetsrätten så vill jag ge fler de som idag står utanför en chans att komma in, så de får en arbetschans. Jag är trött på att vissa grupper människor jämnt blir ställda åt sidan. Artikeln kommer förhoppningsvis in inom en snar framtid.

SVEA är i Söderhamn

Just nu har Sveriges elevråd SVEA sin sommarvecka. Den är förlagd i Söderhamn och ute på Moheds camping. 56st ideellt aktiva är där för att lära sig och inspireras för att skapa bättre elevdemokrati på skolorna runt om i vårt land.

Jag tog en tur ut och träffade dem. Mycket intressant. Hade även turen att träffa deras förbundsordförande Tobias Jobring (hans blogg HÄR) och diskuterade lite elevdemokrati.
Jag träffade även Söderhamns bördiga Charlotta Öberg som är utbildningsansvarig på SVEA (hennes blogg HÄR) under några minuter. Men hon hade det väldigt hektiskt :-) Nästan så man minns hur det var att jobba i en ungdomsorganisation...

Att det finns organisationer som jobbar med elevdemokratin är mycket viktigt. De skapar förutsättningar att de som studerar får en bättre studietid. Mycket roligt att de dessutom väljer att lägga sin utbildning i Söderhamn. De nämnde även att de kanske kommer tillbaka till Söderhamn i höst. Jag håller tummarna för det och hoppas då att så många som möjligt av de elevråds aktiva på skolorna i Söderhamn får möjlighet att delta på deras aktivitet.

Länk till SVEA HÄR

För första gången på länge presenterar SKL en prognos om bättre skatteutfall för 2009. Nästa år ser nu 3,5 miljarder bättre ut än i april.

Denna nyhet känns som en av de bättre på mycket länge. Man har gått med en stor oro under en längre tid att den prognos som SKL skulle pressentera i augusti skulle försämra den kommunala ekonomin ytterligare. Men med denna nyhet som jag klipper in här nedan känns det som att det inte behövs några fler kommunala besparingar än de som det redan arbetas med.

---
För första gången på länge presenterar SKL en prognos om bättre skatteutfall för 2009. Nästa år ser nu 3,5 miljarder bättre ut än i april.

Det är lite komplicerat. Egentligen förutspår SKL försämrad skattetillväxt 2009. Det är utgångsläget, 2008, som förbättrats. Skatteverket har nu granskat nära 98 procent av deklarationerna för 2008 års inkomster. De gör nu bedömningen att skatteintäkterna växte med 5,2 procent. Tidigare gissning löd på 5,0 procent. I konsekvens reviderar SKL upp skatteintäkterna för 2008. Till 5,5 procent.

– Vi säger att det blir mer därför att vi vet av erfarenhet att Skatteverket alltid underskattar det slutliga utfallet. Så har det alltid varit, säger Stefan Ackerby, SKLs biträdande chefekonom.

I pengar betyder det 2,2 miljarder bättre utfall 2008 än man hittills trott. Bättre utgångsläge gör att skatteintäkterna blir 3,5 miljarder högre 2009 än vad SKL bedömde i april. Trots att tillväxten marginellt justeras ned till 0,6 procent. Prognosen för 2010 ligger stilla på 1,1 procent.

Regeringen signalerar ju nu tydligt att nya krispengar kommer i höstbudgeten. Stefan Ackerby försäkrar att de fortfarande behövs. SKL har gjort bedömningen att det finns ett åtgärdsbehov i krisens spår om ungefär 5 miljarder 2010 och ytterligare 8 miljarder 2011.

– Det ser fortsatt mycket kärvt ut, den här prognosen ändrar egentligen inte behovet så mycket, säger Stefan Ackerby.

Det konstanta och hastiga fallet i prognosmakarnas bedömningar tycks i alla fall ha hejdats. SKL, regeringen och Ekonomistyrningsverket är nu ganska överens om hur det kommer att se ut åren framöver.

– I stort ligger den samhällsekonomiska bedömningen kvar. Den kontinuerliga nedrevideringen har hejdats, men vi ser heller inga skäl att revidera upp, konstaterar Stefan Ackerby.
---
Sveriges kommuner och landstingngs hemsida hittar ni HÄR

Gör FN:s barnkonvention till svensk lag

I ett pressmeddelande från Integrations- och jämställdhetsdepartementet så skriver man på detta sätt..

Ett stärkt skydd mot diskriminering på grund av ålder Dir. 2009:72

En särskild utredare ska föreslå hur ett skydd mot diskriminering på grund av ålder ska införas på de samhällsområden - utom värnplikt och civilplikt - som i dag saknar ett sådant skydd i diskrimineringslagen (2008:567). Syftet med utredningen är att säkerställa samma nivå av skydd mot diskriminering oavsett diskrimineringsgrund.

Uppdraget ska redovisas senast den 27 augusti 2010.”


Kommittédirektiv hittar ni HÄR

Det är vällovligt men jag tycker man skulle kunna gå ett par steg längre och göra FN:s barnkonvention till svensk lag. Det är samma linje som Rädda Barnens ungdomsförbund (rbuf) driver, under parollen ”Svenska staten sluta vara svag – gör barnets rätt till lag. Läs mer om det HÄR.

Jag hoppas att Centerpartiet tar intryck av rädda barnens ungdomsförbund och lägger sig I framkant när det gäller rättigheter för barn och unga.

torsdag 13 augusti 2009

Efterlängtad förändring av strandskyddet

Claes Västerteg (C) , Vice ordförande riksdagens Miljö- och Jordbruksutskott skriver en mycket bra debattartikel med anledning av förändringarna i strandskyddet. Artikeln hittar ni HÄR

Att man låter makten gå ner lokalt stärker det kommunala självstyret och vi som företrädare kommer att använda den rättigheten klokt. Det som tidigare var ett hinder för kommuners utveckling är nu borttagna och kommunera kan själva bestämma om utvecklingsområden i sin kommun.

Den förändring som är gjord kommer att stärka den svenska landsbyggden!!! Den kommer inte att göra så att stränder, kuster blir obrukbara för allmänheten som vissa olyckskorpar säger.

Detta är i mitt tycke riktigt, riktigt bra.

Nominering till Riksdag och Landsting

Nomineringar till Landsting och riksdag ska vara distriktsexpeditionen tillhanda senast den 30 sep! 1 nov – 31 dec genomförs medlemsomröstning och på distriktsstämman fastställs valsedel till riksdag och landsting.

Nu börjar valtemperaturen att stiga. Nomineringar och diverse aktiviteter som hör till ett val börjar sakteligen att dra igång. Roligt? Jag tycker det. Under en valrörelse får man träffa så många människor som vill diskutera politik och utveckling av samhället på ett sätt som man oftast inte gör.

För Söderhamns del så kommer nomineringen att ske i oktober eller november.

Jag vill uppmana alla som funderat på att bli politiker att ta kontakt med Centerpartiet och diskutera hur ditt engagemang kan omsättas på bästa sätt.

onsdag 12 augusti 2009

Framtidsveckan 14-20 september i Söderhamns Kommun

Nu är det ungefär en månad kvar till Framtidsmässan i Söderhamn startar. En mässa som kommer att handla om Energi, miljö och klimatfrågan. För att se vad som händer under veckan kan ni gå in HÄR

Jag vill dock slå ett extra slag för två seminarium som kommer att hållas under veckan.

Vindkraft Hälsingland Seminarium om teknik, möjligheter och ekonomi
Datum: 17 september
, Tid: 09.00 – ca 15.00 (lunch severas i samband med besök på Söderhamnsmässan), Plats: CFL Söderhamn och Söderhamnsmässan

- Vindkraft -den senaste utvecklingen inom området.
- Vindkraftens roll i omställningen mot en hållbar framtid.
- Miljökonsekvenser och lokaliseringfrågor
- Andelsägda verk och bygdeavgifter m.m

Föreläsare bl a:

Tore Wizelius, känd vindkraftsexpert
Mattias Gustavsson, GDE
Klaus Lorenz, Solentek AB
Hans Ohlsson, WPD
Ingela Öhrling, Vägverket
Bengt Åsberg, Söderhamns Kommun
Sten Gabert, VD Samkraft

Om klimathotet och den lokala omställningen – klimatkris, finanskris och framtida möjligheter
Datum: 18 september,
Tid: 09.00 – ca 15.00 (lunch severas i samband med besök på mässan), Plats: CFL Söderhamn och Söderhamnsmässan

Klimatforskning
- Var står forskningen i dag och hur bråttom är det egentligen?
Finanskrisen och klimathotet
- Innebär lågkonjunkturen kris eller nya möjligheter?
Att ställa om till ett hållbart samhälle
-Klimathotet kommer att ställa krav på en förändrad samhällsstruktur. Hur ska det
arbetet gå till och vilka olika lokala aktörer måste vara med att samverka?

Medverkande bl a:
-Birger Schlaug (miljödebattör)
-Martin Hedberg (TV-meteorolog)
-Folke Gunther (systemekolog)
-NannyMaja Anderback (ung klimatprofil)
Moderator: Pär Nord

Skickar även över en länk där jag är intervjuad inför mässan. Den hittar ni HÄR

Centerpartiet i Söderhamn har naturligtvis en monter på mässan som man gärna får besöka. Hoppas att det kommer att vara många montrar på mässan…

tisdag 11 augusti 2009

Öppet möte om vindkraft

Ikväll (11/8) så har Centerpartiet ett öppet stormöte om hur söderhamns kommun storsatsar på vindkraft. Mötet börjar kl. 19.00 och hålls i Folkets Hus i Ljusne.
Det är Bengt Åsberg som är projektledare för kommunens vindkraftssatsning som kommer att håla i föreläsningen.

Mer om hur Söderhamns kommun satsar på vindkraften hittar ni HÄR

Centerpartiet i Söderhamn är mycket positivt inställda till den utveckling som nu sker på vindkraftsområdet. Vi ser att en liten kommun kan göra väldigt mycket om man är offensiva och framtidsinriktad när det gäller satsningar på den gröna energikällan.

Ni är varmt välkommna!

måndag 10 augusti 2009

Grannsamverkan för miljön i Söderhamn tilldelas Centerpartiets miljöpris för 2009

Varje år så delar Centerpartiet i Söderhamn ut ett miljöpris. Det är för oss ett viktigt instrument för att kunna synliggöra alla de duktiga människor som med miljöfrågan på ett praktiskt och väldigt lokalt sätt.

I år tilldelade vi projektet grannsamverkan för miljön vårt pris. Det är fem familjer som känner att de vill påverka sin framtid. Dom gör det också på ett sådant sätt så att fler små lokalsamhällen skulle kunna göra på liknade sätt. Imponerande, inspirerande och ett riktigt nutids-/framtidstänk.

Länk till Grannsamverkan för miljön finns HÄR

Vår motivering till miljöprisvinnarna kommer här nedan

Grannsamverkan för miljön i Söderhamn tilldelas Centerpartiets miljöpris för 2009.

Fem familjer i Vågbro tar klimatförändringarna på största allvar. I projektform håller man som bäst på att utbilda sig och praktiskt försöka ställa om vardagslivet till att bli mer hållbart och resurssnålt.

Centerpartiet i Söderhamn tycker detta är ett utmärkt initiativ och att sättet att jobba i det lokala samhället för en bättre miljö är exemplariskt. Det är när människor visar hänsyn till vår gemensamma miljö, som vi skapar ett ekologiskt hållbart samhälle för framtiden. Projektet Grannsamverkan för miljön visar att det är möjligt och fungerar som en god förebild för alla små samhällen runtom i vår kommun.

Centerpartiets Riksorganisation söker Organisationschef

Vill du vara med och utveckla en modern partiorganisation och förverkliga målet om ett starkare Centerparti i en omvald Alliansregering år 2010?

Läs mer på länken HÄR

OBS!!! Ny Sista ansökningsdag är den 16 augusti. Den som får jobbet kommer enligt min mening att få många trevliga och kompetenta arbetskamrater. Så tveka inte….

Ungdomsarbetslösheten ett gigantiskt problem

Idagens hälsingetidningar (länk här) så har jag och Anders W Jonsson en debattartikel inne angående den enormt höga ungdomsarbetslösheten.

Att generation efter generation går utan sysselsättning är ett gigantiskt problem. Unga människor upp till 30 år kan på grund av sitt utanförskap på arbetsmarkanden behöva bo kvar hos sina föräldrar. Detta skapar inga fria människor.

I vår debattartikel så skriver vi några förslag som skulle göra det lättare för företag att anställa unga människor. Det är en skyldighet vi har gentemot kommande generationer.

fredag 7 augusti 2009

MEDELTIDA WERLDEN

Friteatern och Teater Allena spelar MEDELTIDA WERLDEN
- Tre gycklare berättar den smått fantastiska historien om Riddar Roland och alunan.

Kyrkoruinen i Kyrkbyn
Mellan Bollnäs och Söderhamn, mittemot Moheds Flygfält.
(Vid dåligt väder är vi i logen som ligger bredvid kyrkoruinen.)
Söndag 9 Augusti kl.19:00

Arr: Mo Hembygdsförening
med stöd av Länsteaterföreningen Riksteatern Gävleborg och Bildningsförbundet Gävleborg.

Gyckelspel, trolleri, mycket musik, lek med publik, kul upptåg och dessutom krafsar vi i de mörka vrårna. Vi räds inte allvaret och tar med er till det kusliga, det hisnande vackra och till drömmande dimmor. Det blir på det hela taget både en rolig och hiskelig historia som berättas...

Riddar Roland och hans väpnare Bjure är på väg till Galgbacken för att finna en alruna. En växt som kommer att göra dem oövervinnliga. Där väntar Döden på de två kumpanerna:

”Där jag drar fram ändras… ändas alla planer. De kommer hit för att söka en alruna, men de finner mig. Se här deras utmätta tid i detta timglas. Jag vänder det nu och när sanden runnit ner är det över. Då tar jag dem med.”

Ett möte med bara en utgång tror vi alla men under har inträffat förr och gör det fortfarande. Det blir ett möte som överraskar dem alla tre.

Föreställningen Medeltida Werlden är främst en hyllning till livet och till gnistan som får människan att aldrig ge upp.

Mer om Friteatern här

onsdag 5 augusti 2009

Jag är numer Integritetscertifierad

Det finns i Centerpartiet en stark grupp av medlemmar som driver CenterUppropet.se. Det vill säga en grupp som väldigt tydligt markerar sitt missnöje med den förda integritets politiken. Där man gör ändringar i lagstiftning på en rad områden tex FRA, IPRED och nu senast ACTA.

Jag stödjer detta upprop då jag tycker det är helt självklart att vår frihet skall vara just Vår frihet och inte någon annans rätt att ta del av det som är mitt och ditt.

En kämpe i partiet som förtjänar all respekt för sitt arbete med att skapa opinion för dessa frågor är Erik Hultin, blogg här och CUF:s förbundsordförande Magnus Andersson, blogg här

För att bli certifierad skall man skriva under fyra principer, de kommer här nedan.

----
Som kandidat/folkvald/politiskt aktiv för Centerpartiet stödjer jag följande principer:
*Lagar, förordningar och direktiv som införs i Sverige och EU skall alltid vara förenliga med Europakonventionen för mänskliga rättigheter.

* Kommunikation i alla dess former mellan människor skall vara fredad från statlig insyn, förutom vid brottsutredning.

* Utredning om brott skall endast få utföras av instanser inom rättsväsendet.

* Lagstiftning inom Sverige och EU skall alltid ske med full transparens för medborgarna.

---

Jag vill inte längre stilla se när vår integritet sakta, sakta blir mindre och mindre. Jag lägger inte allt detta på den Alliansleda regeringen där Centerpartiet ingår. Jag lägger detta 10-15 år bakåt där vi sakta, sakta vi olika lagstiftningar blir beskärda på vår integritet. Om jag kan vara en liten pusselbit som är med och kämpar för att det inte skall gå längre. Då vill jag vara den lilla pusselbiten. Därför känns det bra att börja där jag står och verkar det vill säga inom det parti som jag har varit medlem i sedan början av 90-talet. Det parti som jag också historiskt ser som det största och bästa frihets partiet för människor. Nu svajar man lite i frågorna och då tycker jag att det är viktigt att många av oss som är Centerpartister skriver under de 4 principerna för att markera att vi är och förblir det bästa frihetspartiet.

Miljonregn till kommunerna tack vare minskad sjukfrånvaro

Tillbaka efter en kort tids ledighet och gått igenom post, mail, postlistor diverse samtal med tjänstemän och lite övriga förtroendevalda i kommunen och landet. Har nu börja gå igenom vad som hänt i riket (regeringen) och hittar där ett intressant PM från socialdepartementet. Lägger det i löptexten här nedan.

Sverige har länge klassats som ett land med en av världens friskaste befolkning men helt otroligt också ett av de länder som haft de längsta och flest antal sjukskrivningar. Ett av regeringens mål var just att få tillbaka dessa långtidssjukskriva i arbete och i meningsfull sysselsättning. Det ser ut som det lyckas. Minskade antal sjukskrivningar ger de människor som gömmer sig i siffrorna ett bättre liv. Det ger också kommuner, stat och landsting mer pengar att fördela. Nu sänker AFA försäkring sin premie med 2,3 miljarder för landet. Det visar att även i en global lågkonjunktur så kan länder göra förändringar som förbättrar för individer som tidigare varit hårt utsatt av att ingen gjort något för dem.
---
Pressmeddelande 3 augusti 2009, Socialdepartementet

Minskad sjukfrånvaro sänker kostnaderna för kommuner och landsting

AFA försäkring har meddelat att de på grund av den kraftigt minskande sjukfrånvaron sänker försäkringspremierna för innevarande år. Totalt medför sänkningen en kostnadsreduktion med 2,3 miljarder kronor.

- Jag välkomnar beslutet av AFA, säger socialförsäkringsminister Cristina Husmark Pehrsson. Det här innebär att Sveriges kommuner och landsting har ytterligare 2,3 miljarder kronor att röra sig med - en summa som exempelvis motsvarar kostnaden för all hälso- och sjukvård i Blekinge.

Socialdepartementets analysfunktion har beräknat vad avgiftssänkningen innebär på länsnivå. Tabellen finner du Här
--
För Gävleborg handlar det om 76 miljoner kronor. välbehövligt i Besparingstider, då det känns som varje krona räknas och gör skillnad.