En vanlig Svensson

Jobbar för en bättre miljö, fler företag och ett ökat engagemang i det civila samhället. Jag vill gärna vara din röst i stort som smått – Så hör gärna av dig!

tisdag 23 juni 2009

Angående Bad bara för kvinnor

Igår (22/6-09) så behandlades en motion från Socialdemokraterna i Söderhamn. Det var en notis om detta i dagens Söderhamnskuriren och jag har fått en del frågor på det. Lägger ut beslutsunderlaget här, så får ni gärna komma med kommentarer vad ni tycker då frågan skall upp till Kommunstyrelsen och sedan till Kommunfullmäktige för beslut.

Den verkar dock väcka många känslor på allehanda olika sätt. Så tyck till :-)
--

§ 121 Dnr 2009/0138
Motion om öppettider vid Hällåsens badanläggning

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen begär i beslut § 124/09 yttrande från kultur- och samhällsutvecklingsnämnden över en motion inlämnad av socialdemokratiska gruppen i kommunfullmäktige om att badhuset vissa kvällar eller delar av kvällar ska vara öppet bara för kvinnor. Detta med anledning av att Söderhamn är ett mångkulturellt samhälle med många olika etniska och religiösa bakgrunder som ibland kan innebära att kvinnor och män inte kan bada tillsammans.

Beredande organs förslag
Kultur- och samhällsutvecklingsförvaltningens tjänsteutlåtande

Det är svårt att hålla simhallen öppen enbart för kvinnor inom ramen för ordinarie verksamhet. Det finns män i personalen och då bemanningen till hösten har minskats med två personer är det svårt att anpassa schemat till att bara ha kvinnor i tjänst. Anläggningen har externa hyresgäster vars besökare som är av båda könen använder lokalerna på kvällar och helger. Därtill finns risk för ett inkomstbortfall då öppettiderna minskas för hälften av våra spontanbesökare.

Man kan tänka sig att utveckla verksamheten i ett projekt och att utöka öppettiderna med två timmar, 16.00-18.00 varannan lördag under ett års tid. Det skulle innebära en merkostnad för personal med c:a 160 kkr, därtill kommer kostnader för energi och vatten. De ökade intäkterna kan komma att bli c:a 40 kkr. Enligt denna kalkyl kommer ett projekt med öppethållande enbart för kvinnor varannan lördag under ett års tid förmodligen att kosta 150-200 kkr. Ett projekt skulle innebära att vi endast har kvinnlig personal och att simhallen är stängd för män, det är dock inte möjligt att stänga hela anläggningen för män.

En alternativ lösning för att erbjuda bad bara för kvinnor är att hänvisa till något av våra mindre inomhusbad. Som exempel kan nämnas att en grupp kvinnor från SFI tidigare abonnerat en tid på Söderalabadet.

Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden föreslås besluta tillstyrka förslaget och uppdra åt förvaltningen att återkomma med en mer igenomarbetad projektbeskrivning och begäran om projektmedel. Förutsättningar för extern delfinansiering ska undersökas.

Tänk på ärendets påverkan ur perspektiven:
- Miljö – förslaget har ingen påverkan på miljön.
- Hälsa – motionens förslag bidrar till ökad folkhälsa.
- Barn – viss påverkan·
- Jämställdhet – om motionen bifalles är kvinnors service bättre än mäns.·
- Tillgänglighet – om motionen bifalles förbättras tillgängligheten för en grupp kvinnor

Yrkande
John Staffas (s) yrkar att även Ljusne inomhusbad och Söderalabadet ingår i uppdraget om att lösa möjligheten att bara kvinnor kan bada under vissa tider.

Kultur- och samhällsutvecklingsnämndens beslut
Kultur- och samhällsutvecklingsnämnden beslutar tillstyrka förslaget och uppdra åt förvaltningen att återkomma med en mer igenomarbetad projektbeskrivning och begäran om projektmedel. Förutsättningar för extern delfinansiering ska undersökas.

I enlighet med John Staffas yrkande utreda om även Ljusne inomhusbad och Söderalabadet kan lösa möjligheten att bara kvinnor kan bada under vissa tider.

torsdag 11 juni 2009

Baltic climate i Gävle

Idag så befinner jag mig på ett möte i den vackra spegelsalen i Gävle Stadshus för att diskutera framtida miljö utmaningar med våra nära vänner runt om i Europa. De är från Tyskland, Estland, Lettland, Litauen, Ryssland och Finland.. Från Söderhamn är vi en delegation på 4 st.

Det hela är ett projekt som Söderhamn är med i för att få mer kunskap men även för att kunna gel information om hur vi jobbar med miljöfrågor och miljöutmaningar. Projektet kallas BalticClimate och kommer att jobba med Baltic Challenges and Chancs for local and regional development generated by climate change.

Projektet kommer att pågå fram till 2013. Detta är det första mötet för min del och hittills så har det varit mycket spännande. Jag tror på att jobba gränsöverskridande med miljöfrågorna, det är så vi kommer att kunna lösa den situation som vi befinner oss i.

För den som vill veta mer om detta spännande projekt kan följa länken HÄR

lördag 6 juni 2009

Grattis Sverige :-)

Idag är det Sveriges nationaldag. I Söderhamn firas den i stadsparken för första gången på många år. De senaste åren har den firats på östra berget, men då det fanns önskningar från delar av den äldre befolkningen och handikappade så beslutade vi oss i år för att åter lägga det i Söderhamns stadspark.

Programmet börjar kl. 17 och beräknas hålla på till kl. 21. Första timmen blir det en formell del med inmarsch och flaggspel för att fortsätta med välkomsthälsningar, högtidstal, utdelning av hedersomnämnanden och mästerskapsutmärkelser.

Från kl. 18 och framåt blir det dans och konsert men även gospel och annat skoj.

Läs mer HÄR

SVERIGES NATIONALSÅNG
Du gamla, Du fri, Du fjällhöga nord
Du tysta, Du glädjerika sköna!
Jag hälsar Dig vänaste land uppå jord.
Din sol. Din himmel. Dina ängder gröna.
Din sol. Din himmel. Dina ängder gröna.

Du tronar på minnen från fornstora dar,
Då ärat Ditt namn flög över jorden.
Jag vet att Du är och Du blir vad Du var.
Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden
Ja, jag vill leva jag vill dö i Norden

Grattis Sverige och för Er som bor i Söderhamn skall vi fira den tillsammans i stadsparken

torsdag 4 juni 2009

Dagens bästa. Abir och Annie

I ett vals slutskede så kommer det många åsikter och många utspel. Dagen klokaste och bästa utspel kom redan i morse i SVD:s Brännpunkt av de två begåvade centerpolitikerna Abir Al-Sahlani och Annie Johansson.

De föreslår att EU borde ledas av en kvinna. Inte för att jag är någon som tror på kvotering hit och ditt men jag tror att om man aldrig bryter traditioner så blir det aldrig någon förändring. EU kommissionen har alltid letts av män och då tror jag faktiskt att det funnits lika många kvinnor som kvalificerats sig till den posten under kommissionens livslängd.

De markera även sitt missnöje med José Manuel Barrosos ledning och dömer hon som en svag kompromisskandidat. Där har dom i mitt tycke helt rätt, han har gjort för lite unionens framtid. Så de föreslår fyra starka kvinnor som kan leda unionen. Läs hela artikeln HÄR.

Jag har även tidigare deklarerat i min blogg HÄR att jag tycker att Lena Ek borde bli Sveriges näsa EU kommissionär. Det tycker jag fortfarande för hon är så himla duktig och kompetent.

Abir Al-Sahlani står som nr 3 på Centerpartiets lista i EP-valet, hon driver förmodligen den hårdaste valkampanjen av alla kandidater vilket parti vi än väljer. Hon gör ett mycket bra jobb.
Abirs blogg HÄR

Annie Johansson Sveriges nu yngsta ledamot i Riksdagen, ledamot av Centerpartiets partistyrelse och otroligt duktig på att synas i de nya medierna (även de traditionella). En politiker som jag hoppas och tror att vi kommer att få se mer av under en lång tid framöver,
Annies Blogg HÄR

Man kan om man vill också välja dagens sämsta utspel och det kom några dåliga utspel idag både i tidningar, radio och i slutdebatten på svt2. Men jag skippar den pajkastningen då den känns så negativ och tråkig.

Så idag hissas Abir och Annie

tisdag 2 juni 2009

Centerpartiet har så många bra EP-kandidater

Nu börjar snart det tuffa jobbet att välja vilken av Centerpartiets kandidater jag tänker sätta ett kryss framför. Jag känner mycket för många av dem och naturligtvis för de frågor som de driver i sina kampanjer. Många har bra driv i sina kampanjer och gör ett rejält dagsverk varje dag.

Vet att jag kommer att välja en av de 5 översta. Jag tycker mig också känna att tre mandat det skall vi ha. Har träffat på människor som aldrig röstat på Centerpartiet i EP-valet förut som kommer att göra det nu. Utifrån att vi är tydliga med att vi vill ha ett smalare men vassare EU. Där frågor behandlas på rätt nivå. Även TV reklam har locka någon. Mycket roligt så fortsätter det så här och det känns på liknande sätt runtom i landet. Då har vi tre mandat!

Alla de 5 översta skulle göra ett mycket bra jobb i parlamentet, du hittar dem HÄR
tror även att många av de som inte står på topp fem skulle göra ett mycket bra jobb. Det goda med personval är att alla har chansen :-)

Har ni bestämt vem av Centerpartiets kandidater ni kommer att välja??

PS. Aftonbladet förordar Lena EK i dagens tidning (finns dock ej ännu på nättet)

Stoppa flyttcirkusen mellan Bryssel och Strasbourg

Centerpartiets toppkandidat Lena Ek konfronterar Frankrikes president Nicolas Sarkozy och kräver nu att flyttkarusellen mellan Bryssel och Strasbourg får ett slut.

– Det är vansinnigt att dra iväg alla parlamentariker, tusentals tjänstemän och hela administrationen till Strasbourg en gång i månaden. Det kostar enorma summor och ödslar tid. Häromdagen startade Lena Ek en nationell namninsamling för att få stopp på flyttkarusellen.

Skriv på här

Lena Ek blogg

Jag håller med Lena, det är sjukt ur så många aspekter att man flyttar fram och tillbaka. Nä, se till att våra skattemedel används till något bättre