En vanlig Svensson

Jobbar för en bättre miljö, fler företag och ett ökat engagemang i det civila samhället. Jag vill gärna vara din röst i stort som smått – Så hör gärna av dig!

fredag 29 maj 2009

Magnus Andersson, CUF, bra idag

Magnus Andersson beskriver idag Marita Ulvskog som unken. Det gör han rätt i och han gör en helt rättvis analys. Läs Magnus A:s blogg inlägg HÄR.

Centerpartiets reklamfilm

Fram till den 7:juni så kommer Centerpartiets reklamfilm att visas i TV4. För Er som inte kan få nog av den så lägger jag en länk HÄR så ni kan se den om och om igen.

Det finns många funderingar kring att ha marknadsföring i tv via reklam. Men jag tycker att det är bra och det tillgängliggör olika partiers tyckanden.

För Centerpartiets del så vill vi ha ett Europas förenta krafter. Ett Europa som sysslar med de stora frågorna och inte bryr sig i frågor som vi på lokal nivå kan besluta om själva.

En röst på Centerpartiet tryggar att några (då jag räknar med minst 3 C parlamentariker) står upp för att frågor skall hanteras på rätt nivå . Rösta redan idag och rösta på Centerpartiet.

"En ny rovdjursförvaltning"

Informationsblad om proposition 2008/09:210 "En ny rovdjursförvaltning"

Regeringen föreslår i proposition 2008/09:210 "En ny rovdjursförvaltning" en rovdjurspolitik som tar hänsyn till såväl naturvårdsintressen som intressen från djurägare och andra berörda i områden med rovdjur.
Ansvaret ansvaret för förvaltningen bör i allt större utsträckning ske regionalt och med lokalt inflytande. En sådan förvaltning stärker möjligheterna till samexistens mellan människor och rovdjur. Regeringen föreslår även tgärder för att skapa bättre förutsättningar för livskraftiga rovdjursstammar.

onsdag 27 maj 2009

Såg en Sverigedemokrat rösta i EP-valet idag, så glöm ej att rösat

Idag på biblioteket där man kan förtidsrösta till det kommande europaparlamentsvalet så gled en av Söderhamns två Sverigedemokarteter (som sitter i kommunfullmäktige) in för att avlägga sin förtidsröst. När jag tidigare under dagen befunnit mig i Gävle, så sprang jag även där på SD:are. De kämpar hårt för att få tillräckligt med röster för att komma in i europaparlamentet.

Jag anser då att det är allas plikt att gå och rösta. Ju färre som röstar i det stundande valet, desto större är risken att Sverige på någon av sina 18 parlamentsplatser skickar en Sverigedemokrat. Jag vill verkligen inte det, jag tycker det skulle vara tragiskt.

Jag tycker du skall rösta på Centerpartiet och till helgen så kan du träffa oss på stan, på söndag kommer Centersyn ut till alla hushåll i kommunen och veckan som kommer så kommer vi att finnas på offentliga platser i kommunen den, 4, 5 och 6: juni. Den andra juni har vi Månadsmöte i Bergvik då allmänheten bjuds in för att lyssna på Kenneth Nilshem EP-kandidat. Då han kommer att prata om ett smalare men vassare europeiskt samarbete. Ett Europas förenta krafter.

Det finns många bra alternativ att kryssa på Centerpartites lista till EP-valet. Du hittar kandidaterna HÄR, du hittar vad Centerpartiet vill HÄR.

Gör något bra av din röst, men låt för mänsklighetens skull bli att rösta på Sverigedemokraterna!

tisdag 26 maj 2009

Centerpartiet har miljöcertifierats

PRESSMEDDELANDE // Centerpartiet har miljöcertifierats

Som förmodligen första politiska parti har Centerpartiet miljöcertifierats enligt Miljöledning ISO 14001:2004. Centerpartiet ser detta som ett naturligt steg i partiets långa historia som ledande miljöparti.

– Detta är första gången jag hört talats om att ett politiskt parti har miljöcertifierats, säger Per-Olof Winberg utvecklingschef på SFK Certifiering.

– Centerpartiet går före och visar att det går, och att det finns ett värde i, att miljöcertifiera en verksamhet trots att det inte är en komplex tillverkningsindustri. Centerpartiet har gjort ett gediget arbete och de har insett vilken nytta certifieringen har för deras verksamhet, säger Per-Olof Winberg utvecklingschef på SFK Certifiering.

– Som ett offensiv miljöparti lever vi som vi lär. Miljöcertifieringen är en del i vårt miljöarbete och det är kul att vi är först vilket vi naturligtvis också ska vara, säger Centerpartiets partisekreterare Anders Flanking.

Att organisationens miljöarbete kvalificerats för miljöcertifiering innebär en kvalitetssäkring av hur alla medarbetare dagligen arbetar med miljöfrågor. Certifieringsprocessen innebär också att miljöarbetet blir en naturlig och integrerad del av det löpande arbetet.

I och med certifieringen har organisationens miljöarbete öppnats för extern granskning från revisorer. Certifieringen innebär därmed ett långsiktigt arbete där organisationen åtagit sig att arbeta för ständiga förbättringar där certifieringen utgör en början.

Nytt sätt att klimatkompensera

Örebro kommun klimatkompenserar sina utsläpp från bilar, fastigheter, flyg mm ska klimatkompenseras. Varje kilo utsläpp kommer att kosta 22 öre som sedan läggs som projektpengar för kommunen att jobba med när man gör andra minimeringar av koldioxiden. Så himla smart tänkt.

Mer går att läsa på denna länk (sr örebro)

I Söderhamns Kommun så har vi ett inriktningsmål att senast 2011 ska vi ha minskat nettoutsläppen av koldioxiden från kommunens egen verksamhet ha minskat med 25% jämfört med 2007. (detta mål är jag så glad att Söderhamn har, för det visar att vi bryr oss om vår nutida miljöpåverkan och vill göra något åt den)

För att nå det målet så kommer det att krävas att vi minskar användningen av fosila bränsel i uppvärmning, att bilpoolen tar bort bilar som drivs med bensin, att vi blir bättre på klimatsmarta upphandlingar mm mm… Örebro modellen kan faktiskt i dessa avseenden vara oerhört behjälplig, samt om man skall tror Rasmus Persson ( c ), Örebro som sitter ordförande i programnämnd social välfärd, att det inte kommer att påverka nämndernas verksamhetsområden.

måndag 25 maj 2009

Jag stödjer Gårdsförsäljning av vin

Idag har jag på denna länk skrivit under att jag stödjer den Svenska bonden och landsbygden genom att skriva under en namninsamling.

På Centerpartiets stämma i Örebro var jag också med och röstade för att Centerpartiet skulle verka för detta. Vilket också blev stämmans beslut.

Så fram för mer vinbönder i Sverige och fler vinbönder och lokalproducenter i Hälsingland

Så gör som jag och skriv på namninsamlingen. Länk här

Jag kan även tänka mig att de som har bo på lantgård eller annan gårdsföretagande skall kunna få sälja öl, vin, cider och annan alkoholhaltiga drycker. Jag tror att den marknaden skulle kunna skapa mervärden för den svenska landsbygden. Samt att de som bedriver dessa verksamheter skulle få lättare att få sin verksamhet att gå med plus.

onsdag 20 maj 2009

Gör som finansmannen Qviberg rösta på Centerpartiet

Finansmannen Mats Qviberg gick idag iväg och röstade på Centerpartiet i det kommande EP-valet. Han gjorde det av skället att Centerpartiet säger nej till euron och som en hyllning till att Maud på ett skickligt sätt lett partiet.

Mats Q hela artikel där han förklarar varför han väljer Centerpartiet går att läsa på newsmill.se finns att läsa HÄR

Mats Qviberg öppnar med denna artikel faktiskt upp en dörr för att fler borliga väljare som säger nej till euron faktiskt har ett riktigt, riktigt bra alternativ i Centerpartiet. Så ta er iväg till vallokalerna och lägg er röst på Centerpartiet.

Förtidsrösta till Ep-valet

Idag börjar förtidsröstningen på många ställen runtom i landet. Dock ej i Söderhamn. Vi öppnar våra 3 (+1 till) kontor för förtidsröstning på måndag den 25:e maj.

I Söderhamn kommer man att kunna förtidsrösta på Biblioteket i Söderhamn, kastanjens servicehus i ljusne, Lindens servicehus i Bergvik samt på bykontoret i holmsveden (dock bara 2 dagar). Länk till vilka datum och tider finns HÄR.

Detta går att läsa på www.val.se

Ang. Förtidsrösta i Sverige
Den som inte kan rösta i sin vallokal på valdagen kan rösta i förtid i en röstningslokal. Det går att förtidsrösta i vilken röstningslokal som helst i hela landet. Det är kommunen som bestämmer vilka lokaler som ska ha förtidsröstning.
För att förtidsrösta måste man ha med sig både id-handling och röstkort.
Inför ett val publicerar Valmyndigheten alla röstningslokalers namn, adress och öppettider på denna webbplats.

Förtidsröstningen pågår i 18 dagar
Förtidsröstningen får börja 18 dagar före valdagen och pågå fram till och med valdagen. I varje kommun ska det finnas minst en röstningslokal som har öppet även på valdagen.

Rösträtt
För att få rösta måste du ha fyllt 18 år senast på valdagen. Det gäller vid alla val. Dessutom finns särskilda regler för de olika valen.

Din rösträtt bestäms av uppgifterna i Skatteverkets folkbokföringsregister 30 dagar före valdagen. Alla som har rösträtt kommer inför varje val automatiskt med i en röstlängd och får ett röstkort hemskickat med posten. Röstlängden är en lista som innehåller alla som har rösträtt.

Rösträtt till Europaparlamentet
Du har rösträtt till Europaparlamentet om du:
är svensk medborgare och är eller har varit folkbokförd i Sverige
är medborgare i något av EUs medlemsländer och är folkbokförd i Sverige

Rösträtt vid val till Europaparlamentet har alltså även medborgare i någon av Europeiska unionens medlemsstater. En förutsättning är att de är folkbokförda i Sverige och att de har anmält sig till röstlängden. De får då inte rösta i någon annan medlemsstat.

Så kan du inte använda din rösträtt den 7:e juni. Så har du andra alternativ. Min uppmaning är att du går och röstar. När du ändå går och röstar så anser jag att du skall rösta på Centerpartiet. Länk till Centerpartiets sida HÄR

tisdag 19 maj 2009

Klimatet och de nya jobben

Klimatet och de nya jobben - Rösta på Centerpartiet och Europas förenta krafter 7 juni 2009
youtube klippet finns Här

Centerpartiets Europaparlamentariker Lena Ek har varit en av huvudförhandlarna i arbetet med EU:s klimatpaket. Därför har det fått utpräglad Centerstämpel. Klimatpaketet är utformat så att det blir billigare, enklare och roligare att vara miljövän.

Klimatpaketet består av fyra olika direktiv eller lagförslag, vars mål är att:
1. Minst 20 procent av unionens energikällor ska bli förnybara
2. Handeln med utsläppsrätter utvecklas så att fler aktörer kan delta i auktionen
3. Regelverk uppmuntrar till utveckling av avskiljning och lagring av koldioxid
4. Alla medlemsländer får i uppdrag, att utifrån sina egna förutsättningar, sänka de utsläpp som inte ingår i den gemensamma utsläppshandeln.

I Sverige finns många företag som ligger långt fram med sin miljö- och teknikutveckling, och som kan hjälpa utvecklingsländerna med miljösatsningar och tekniköverföring. De har stor nytta av ett framsynt EU där vi tillsammans kan lösa klimatproblemen.

Kryssa en Centerpartist den 7 juni – du kan göra skillnad.

måndag 18 maj 2009

Företagsamhet skapar välfärd

Idag så har jag och Abir Al-Sahlni en debattartikel publicerad i hälsingetidningarna. Den finns att läsa HÄR, men jag lägger i vanlig ordning även in den i löptext här nedan.
--
Debattartikel,
Den 13 maj så pratade vi Europaparlamentsval i Söderhamn och träffade där ett antal inspirerande företagare. Det var fantastiskt att träffa människor som var så fulla av idéer och initiativkraft. Vid sådana här möten är det alltid lika tydligt att det är de små och medelstora företagen som skapar framtidens jobb och välfärd.

70 procent av alla anställda i Europa arbetar idag hos små och medelstora företag. Det är också i dessa företag som jobbtillväxten har skett under de senaste åren, när vi tar oss ur den nuvarande ekonomiska krisen, är det också här den kommer att ske i framtiden. Bland alla dessa företag kommer dessutom några att bli framtidens storföretag. Genom denna tillväxtmotor skapas både större spelrum för individen att följa sina egna drömmar och utrymme ges för att vi tillsammans ska kunna bygga ett europeiskt välfärdssamhälle.

För Centerpartiet är företagsamhet ett honnörsord. Det är när samhället tillåter människor att vara företagsamma som vi kan ta långa steg in i framtiden. I ett sådant samhälle får människor chansen att växa på sina villkor och ge utlopp för sina egna inneboende drivkrafter. Att skapa ett gott företagsklimat som gör det lätt och roligt att vara företagare är därför en av politikens absolut viktigaste uppgifter.

Den företagarvänliga politiken är också alldeles för betydelsefull för att lämnas till en enda politisk nivå. Jobbskapande politik måste föras överallt – i kommunen, i riksdagen och inte minst i Europaparlamentet. Med hjälp av sunda reformer där företag får en avlastning från byråkratin och därigenom får möjligheten att göra det som de är bäst på – att driva sitt företag – kan vi bygga de fundament som krävs för en långsiktigt hållbar tillväxt.

I Europaparlamentet kommer jag därför att arbeta för att skynda på regelförenklingsarbetet, öka konkurrensen inom unionen och driva på för en ökad frihandel. En självklarhet är också att öppenheten bör finnas i alla sektorer, inklusive tjänstesektorn. Den fria rörligheten av varor och tjänster är en grundläggande princip i det europeiska samarbetet.

Födelselandet bör därför inte spela någon roll för möjligheten att bestämma själv var och med vad man vill arbeta. Genom dessa åtgärder vill jag skapa ett europeiskt entreprenörsklimat av världsklass som leder till fler jobb och ökade möjligheter att satsa på välfärden.

EU har en stor roll att spela när det gäller företagandets och entreprenörskapets villkor. Alla partier är dock inte lika och det är inte självklart att besluten kommer att fattas i en riktning som gynnar jobben, tillväxten och välfärden.

Detta är en stor anledning till varför det är viktigt att gå och rösta den sjunde juni.

Abir Al-Sahlani (c) Europaparlamentskandidat,
Magnus Svensson (c) Gruppledare Söderhamn

lördag 16 maj 2009

Lite medieklipp från igår

Igår så var det rätt hektiskt med Lys och Jessica. Många mail och kommentarer blev det. Det blev också en del media kring denna händelse. Jag lägger in dem här nedan.

svt gävledala här

Radio gävleborg här

Söderhamnskuriren här

Hittar ni medianotiser om detta på fler ställen får ni gärna höra av er till mig.

fredag 15 maj 2009

Lys och Jessica Nsem är tillbaka i Sverige

Den 10 november 2008 utvisades Lys (19år) och hennes dotter (då 3år idag fyllde hon 4år) Jessica till Kongo- Kinshasa. Jag och många, många med mig blev upprörda och förbannade på att Sverige skickade/utvisade människor till Krigsförande länder.

Läs mer på bloggen Här och framåt.

Idag på fm har jag då träffat Lys och Jessica. Jessica som firar sin 4 års dag idag fick både tårta och presenter. Men dom är i Sverige och dom har lämnat in en ansökan till migrationsverket som jag hoppas att verket kommer att bevilja positivt.

Att detta har varit möjligt är all den godhet som framförallt medborgare i Söderhamn, men även från övriga delar av landet har skapat genom att sänka pengar. Utan det hade detta varit omöjligt. Lys hälsar och framför sitt stora tack till detta. Hon är väldigt glad.

Det visar även att den mänskliga solidariska handlingen går före en kall utvisningspolitik. Sverige måste bli ett varmare och mänskligare land i dessa avseenden. Människorna i v¨rt land är varma och solidariska medan systemen inte är det. Vi måste sätta människan före systemet.

Idag är jag således glad. Vi har fått hem Lys och Jessica. Mer kommer att komma på bloggen när tiden medger.

Abirs besök den 13 maj - Succé!

Den 13:e maj så kom då Abir Al-Shalani, 33år från Botkyrka och en av Centerpartiets toppkandidater till Europaparlamentet (nr.3) till Gävleborg på en heldags turné.

Vi började i Gävle och på Högskolan där hon debatterade mot Jonas Holm (m), Anders Ekberg (fp), Yommi Renström (s), Ella Bohlin (kd), Hanna Lövqvist (v), Carl Schlyter (mp)och Åsa Sund (jl). Debatten handlade om fildelning och den rörliga marknaden. Det kan konstatera att Abir var den som var absolut bäst även om den som fördelade ordet ogärna gav det till kvinnor. När det gäller skillnader så kan man också konstatera att S, V och mp har svårt med frågeställningen kring en rörlig arbetsmarknad. De pratar fortfarande om social turism även om de inte säger de orden rakt ut.

Efter debatten så kom en företrädare för Junilistan fram och var ytterst otrevlig mot Abir. Han påpekade även att hon hade felaktig kulturell bakgrund. I och med det påhoppet så tillhör nu Junilistan samma svarta och vidriga identitetskris som Sverigedemokraterna. Vi lämnade den rasisten ganska snabbt efter ett mindre verbalt ordkrig.

Direkt ut till Hille Golfklubb och träffa Svenskt Näringsliv och några av deras medlemmar. Där diskuterades det hur medborgare ser på olika politiska frågeställningar som är kopplade mot företagande.

Vidare mot Wasaskolan (gymnasium) i Gävle. Där det var ungefär samma panel som på Högskolan. Jag var inte med och lyssnade på debatten. Men är till 99.9% säker på att Abir vann slaget om förstagångsväljarna på den skolan :-) På skolan möte även CUF i Gävle upp och hjälpte till med och kampanja.

Sedan drog kampanjtåget vidare mot Söderhamn och stadsbiblioteket. Det var ett öppet möte och ca 20 personer kom. Mycket bra! Abir pratade om den goda stormakten och EU som den goda globala ledaren, där vi återupprättar friheten och öppenheten i Europa.
Lennart Hammarström som är ordförande i Företagarna på lokalplanet var inbjuden för att ställa några företagsfrågor, vilket han gjorde och också fick svar på. Abir pratade om vikten av den inre och fria markanden. Där de fyra friheterna som anges i EU samarbetet måste få fungera. Abir pratade även om vikten av att EU gör rätt saker, de stora gränsöverskridande frågorna. Inte det som kan och skall lösas på lokal nivå.

Abirs kampanj i Gävleborg kan sammanfattas i ett ord. Succé!

Länkar kopplade till besöket
Svt Här (ca6:30 in)
TV4 Här
Arbetarbladet Här och Här
Gävledagblad Här
Söderhamnskuriren Här
Ljusnan Här (från Centerpartiets distriktsstämma)
Abir Al-Sahlani Blogg Här

tisdag 12 maj 2009

Abir Al-Sahlani kommer till Söderhamn

Imorgon onsdag den 13 maj kl. 18.00 kommer en av Centerpartiets topp-kandidater till Europaparlamentet Abir Al-Sahlani till Söderhamn och till stadsbiblioteket.

Läs mer om Abir här

Abir Al-Sahlani är i mina ögon en av de mest spännande kandidater till europaparlamentsvalet. Hon brinner för Europasamarbetet och vad man kan faktiskt kan göra på den nivån.

Hon kommer tidigare under dagen att vara på i Gävle på vasaskolan och på högskolan.
Som Centerpartist i Söderhamn är det otroligt roligt att vi får en sådan här duktig kandidat till oss.

Alla är välkomna till mötet i biblioteket och jag hoppas många tar chansen att komma och lyssna på Abir och ställa frågor kring EP-valet den 7 juni

söndag 10 maj 2009

Några beslut från stämman i Örebro

Hej
Jag lovade innan stämman att jag skulle lägga ut beslut från stämman konturenligt. Detta har ej fungerat då min dator ej velat vara med riktigt… här kommer dock Ett axplock på Beslut fattade på Centerpartiets Partistämman i Örebro

Beslut kring jobb & företagande:
- utveckla en Mini-LAS med en kärna som innehåller ett grundskydd.
- att LAS skall omarbetas så att företag med 1-9 anställda helt undantas från regler om turordning.
- korta handläggningstiderna i jobbgarantin för unga.
- praktik och mentorer bör erbjudas redan efter 30 dagar.
- slopa åldersgränsen för starta-eget-bidrag.
- avskaffa 3:12 reglerna
- att EU verkar för att skyddstullar i världshandeln avskaffas.
- att Sverige tillsammans med andra länder i Norden ska ha en livskraftig rovdjursstam och en
rovdjurspolitik som tar hänsyn till dem som bor och verkar där rovdjuren finns.

Beslut för ekonomisk politik:
- att det kommunala utjämningssystemet ska ge förutsättningar för en likvärdig och god grundservice i hela landet samt utjämna skillnader i skattekraft. Det ska dessutom ge incitament för ekonomisk tillväxt och ökad skattekraft samt medverka till kostnadsutjämning.
- att stimulera till eco-effektiv ekonomi och till tillväxt genom fler gröna skatter.
- Centerpartiet säger fortfarande nej till EMU

Beslut för Klimatpolitik som tillväxt:
- att Sverige och EU ska verka för ett globalt klimatavtal som innefattar alla länder.
- att en ny gemensam fiskepolitik införs i EU för ett långsiktigt hållbart och lönsamt fiske samt att EU ska stoppa all import och handel av olovligt fångad fisk.
- att Centerpartiets Partistämma ställer sig bakom den klimat- och energiuppgörelsen som antogs tidigare efter en lång diskussion.
- att arbeta fram en biogasstrategi med inriktning om 50 TWh år 2030 (mycket miljöradikalt förslag)
- Centerpartiet antog under stämman oerhört många och radikala miljöföreslag. Kommer mer om dem senar här på bloggen

Beslut kring Förnyad välfärd:
- införa ett nationellt rektorslyft
- införa en flexibel skolstart
- att antalet garanterade undervisningstimmar ska införas
- antog efter lång debatt att papperslösa och gömda ska ha rätt till vård på motsvarande villkor som övriga befolkningen.
- fortsätt värna LSS så att den förblir en rättighetslagstiftning.
- att höja fribeloppet till 136 000 kr/år för studenter.

Övrigt:
- Centerpartiet antog som första parti ett öppenhetsmanisfest.
- Centerpartiet utvecklade också idéer om att vara den mest engagerade partiorganisationen där medlemmarna får ett förstärkt inflytande

Stämman som pågått den 7-10 maj är Centerpartiets högsta beslutande organ och genomförs vartannat år. Årets stämma lyfter särskilt Europafrågorna med anledning av Europavalet den 7 juni. Gävleborgarna har stor nytta av att göra sina röster hörda i valet, genom att rösta kan de se till att rätt politik förs i EU och därigenom också påverka sin vardag hemma i sin kommun.

måndag 4 maj 2009

Ekokommunrådet träffas i Ljusne

Imorgon (5/5) så kommer Söderhamns kommuns Ekokommunråd (det vill säga en företrädare för alla nämnder, förvaltningar, bolag och bolagsstyrelser, men även naturföreningen, fågelklubben, näringsliv för miljö med flera Det är ett stort råd.) att träffas i Ljusne då vi kommer att diskutera Havet och Ljusnans mynning.

Som rådets ordförande så anser jag att rådet spelar en stor roll i hur kommunens miljöarbete formuleras. Här skall det finnas grogrund för kreativa idéer som kan utveckla det ekologiskt uthålliga Söderhamn. Ibland lyckas det ibland lyckas det sämre. Åsikter om rådet är att det kan vara flummigt, det kanske det är då vi nästan aldrig fattar beslut utan ger rekommendationer och lyfter frågesällningar. Jag tycker att det är ett befriande sätt att jobba över politikergränser, förvaltningsgränser och där det offentliga med föreningar och näringsliv kan mötas. Många kommuner sneglar på vårt sätt att jobba, då jag får en del förfrågningar om att hälsa på andra kommuner och berätta.

Några av punkterna vi kommer att avhandla imorgon är…
- Redovisning av miljöbokslut 2008
- Energi- och miljömässa / Trafikantveckan 17-19 sept – lägesrapport och diskussion om aktiviteter
- Presentation av kommunens program för Uthållig kommun + inriktningsmål minskad CO2-utsläpp (kommunen skall koldioxidbanat!)
- Redovisning av markundersökning gla kättingsfabriken i Ljusne
- Presentation av utvecklingssatsning Ljusne vid Ljusnans mynning
- Presentation av skärgårdsprojektet, här misstänker jag att vi kommer att beröra Storjungfrun och naturreservats bildningen som är ute på samråd i kommunen.

Innan vi åker från vårt studiebesök i Ljusne tar vi också en tur och besöker Skogsstyrelsens integrationsgrupp som håller till i skogarna utanför Söderhamn. Ett spännande projekt som bland annat migrationsministern har besökt. Det handlar om hur man jobbar med SFI på ett annorlunda sätt. Samtidigt som man lär sig den svenska skogskulturen. Mycket spännande.

Gratulationer till Magnus

Magnus Andersson bördig från Segersta i Gävleborgs län omvaldes till förbundsordförande i CUF. Stora gratulationer.

Det var nu i helgen som Centerpartiets ungdomsförbund, världens bästa ungdomsförund hade sin stämma i Östersund som Magnus A omvaldes. Det togs även en hel del beslut på CUF stämman. Avskaffande av sexköpslagen, Tillåtande av genteknik och Nej till EMU. Mer om stämman går att hitta på cuf.se

Men det är roligt att en kille som man träffade när man själv var distriktsordförande i CUF Gävleborg och han var avdelningsordförande i den anrika CUF avdelningen i Segersta nu är förbundsordförande. Att man fått sett den utvecklingen hela vägen. För Magnus Andersson är en riktigt, riktigt duktig politiker. Han kommer att gå långt, det är jag helt övertygad om.

Magnus Andersson blogg hittar ni här

Söderhamn är en klättrare

Idag så pressenterar Svenskt Näringsliv sin årliga rankinglista. Söderhamns kommun har från förra gången den pressenterades klättrat 68 platser och ligger nu på plats 110.

Från ha varit en bruksort med många stora industrier så har Söderhamn genom många, svåra och tuffa omstruktureringar och nerläggningar av arbetsplatser i kommunen. Blivit en kommun där det nu finns många små och medelstora företag. Vägen ditt har varit jobbig, men nu är vi på rätt väg.

Centerpartiet har varit med och styrt kommunen sedan 2002 tillsammans med Socialdemokraterna. Men jag vågar säga att ingen politiker har som Lennart Olsson ( c ) kommunalråd i Söderhamn försvarat och pratat företagarfrågor och näringslivsfrågor i alla lägen. I honom har företagarna på orten haft en otroligt stark företrädare. Jag tror och vet att många företagare hör av sig till Lennart och berättar hur det går för deras näringsverksamhet. Så detta är en stor framgång för Söderhamn, för företagarna i vår kommun och för Lennart Olsson.

Vi får dock inte sätta oss ner och vara helt nöjda. Vi skall bli en ännu bättre kommun att verka i som företagare och vägen ditt skall vi göra genom dialog med företagarna men också genom ett starkt politisk ledarskap.

Artikeln på Svenskt Näringsliv hittar ni här

INSÄNDARE// Europaparlamentsval

60 % av det som behandlas i fullmäktige påverkas direkt eller indirekt av EU. Detta genom samarbete, lagar och regler, finansiering eller rekommendationer. Valet 7 juni spelar roll även i våra kommuner i Gävleborg och i övriga Sverige.

Centerpartiet vill utveckla EU till att bli smalare och vassare och arbeta med de frågor som inte går att lösa på någon annan nivå. EU ska arbeta med sådana frågor som medborgarna uppfattar som så stora problemområden att de inte kan hanteras lokalt, regionalt eller nationellt. Hit hör frågor som behöver lösas för en hållbar utveckling, fred och stabilitet, ekonomisk utveckling samt rättstrygghet.

Magnus Svensson ( c ) Söderhamn

lördag 2 maj 2009

Våldtäkt ett vapen i kriget

I DN kan man idag på följande länk, läsa om det sexuella våldet som ett vapen i kriget. Det handlar om Afrika och framförallt den demokratiska Republiken Kongo.

När man läser alla de artiklar som skrivs om detta oerhört vidriga förnedringar ”vapen” blir man både ledsen och bestört. Vad kan göra människor så onda.

Jag tänker också på Lys och Jessica som skickades till Kongo-Kinshasa, i november förra året. Länk till den första artikeln här. Sedan följer många.

Jag tror som en talesperson för människorättsorganisationen Human Rights Watch, HRW, säger. Att FN borde tillsätta en särskild representant i frågan som rapporterar direkt till FN:s generalsekreterare, precis som det finns ett särskilt FN-sändebud för barn i krig. Det borde också efterfråga extra pengar till arbetet mot sexuellt våld i konfliktzoner.

För har vi en möjlighet att jobba med att stoppa dessa vidriga förnedringar så är det vår skyldighet att faktiskt också göra det. En våldtäkt är aldrig, aldrig ok vare sig i fred eller i krigstid.