En vanlig Svensson

Jobbar för en bättre miljö, fler företag och ett ökat engagemang i det civila samhället. Jag vill gärna vara din röst i stort som smått – Så hör gärna av dig!

lördag 29 november 2008

Debattartikel// Det måste bli slut på skandalerna

I gårdagens Söderhamns Kuriren så hade undertecknad och Anders W Jonsson en debattartikel publicerad angående vanvård i vården. Då det inte går att snabblänka till debattsidan lägger jag ut hela artikeln här.

Besök även Anders W Jonssons blogg här. Anders jobbar till vardags i rosenbad som Samordnare – social och socialförsäkring på statsrådsbereningen och var min mentor när jag var distriktsordförande för CUF i Gävleborg. En person som imponerar på mig varje gång jag pratar med honom. Han är även den jag vänder mig till ofta när jag behöver ha klara besked i en fråga.

Debattartikel// Det måste bli slut på skandalerna
Bäckaskog kommer att bli ett i en serie av namn förknippade med vanvård av gamla. Där personalen la de äldre tidig eftermiddag för att lugn och ro få se på TV. Bilden av svensk äldrevård är inte nattsvart. Det finns många lysande exempel på mycket god kvalitet. Tyvärr finns det också alltför många exempel på motsatsen där det särskilda boendet Bäckaskog är ett.

Ytterst har kommunerna ansvaret för att kvaliteten ska vara hög men staten ska också genom lagstiftning garantera att alla får bra omsorg.

Vi behöver fler platser i särskilda boenden. Statens stimulansbidrag på 700 miljoner kronor är en bra början. Kravet på att alltid bygga med tillgång till eget kök måste tas bort. De som bor på särskilda boenden skulle vara betjänta av att pengarna istället las på kvalitet. Kanske dags också att byta namn från det byråkratiska "Särskilda boenden" till det betydligt vackrare "ålderdomshem".

Statens stimulansbidrag, 1,3 miljarder årligen, är också ett viktigt tillskott för att höja kvaliteten och satsa på förebyggande åtgärder.

Den nya Lagen om Valfrihet, LOV, är en mycket viktig byggsten. I de kommuner som bestämt sig för att använda den blir det tydligt att makten flyttas från tjänstemän och politiker till de gamla och deras anhöriga. Det kommer att föra med sig en attitydförändring. Den gamla blir inte en belastning, något som man snabbt stoppar i säng för att få se på TV, utan förutsättningen för att jag ska ha ett jobb. Fungerar hemtjänsten där jag arbetar dåligt kommer ingen att välja oss som leverantör. Det är märkligt att socialdemokraterna i riksdagen röstat nej till en så viktig lag.

Staten har ansvaret för tillsyn av äldreomsorgen. Tillsynen kommer nu att skärpas då den läggs över från länsstyrelsen till Socialstyrelsen som redan har ansvaret för tillsyn av sjukvård.

Lex Sara, den lag som säger att anställda inom äldreomsorgen ska anmäla allvarliga missförhållanden, måste skärpas. Det ska inte längre vara möjligt att stoppa en anmälan i byrålådan. Den ska omedelbart gå vidare till Socialstyrelsen. Allt ljus ska riktas på missförhållanden.

Alla vet att det i demensvården förekommer olika former av tvång, alltifrån inlåsning till fastsättning. Det saknas stöd i lagen för att använda tvång. Socialdemokraterna har sett mellan fingrarna och inte låtsats som om tvång i demensvården fanns. Det måste till tydliga regler som reglerar när tvång överhuvudtaget får användas och vem som i så fall har rätt att fatta beslut.

I år har för första gången öppna jämförelser presenterats där man kunnat jämföra äldreboenden i Sverige. Det är ett mycket bra steg mot att sätta strålkastarljuset på kvaliteten i äldreomsorgen. Det är äldreboendet som själva fyller i uppgifterna. Det finns rykten om att vissa inte är helt sanningsenliga vid ifyllandet. Ett oberoende granskningsinstitut borde få ansvaret för de öppna jämförelserna. De skulle kunna göra kontroller av att uppgifterna stämmer.

Vi kan aldrig känna oss nöjda förrän det sätts punkt för serien av skandaler inom svensk äldreomsorg.

Magnus Svensson (c), Söderhamn
Anders W Jonsson (c ), Hedesunda

torsdag 27 november 2008

SVT Gävle Dala 2008-11-27

Idag var det ett stort inslag i gävledala kl.19.15 sändning cirka 3.30 in i nyheterna kring arbetet med att få hem Lys och Jessica. Inslaget hittar du här
Öppna sedan Gävleborg 2008-11-27 kl.19.15

Information om Lys och Jessica Nsem

Information om Lys och Jessica Nsem

Idag har en grupp som jobbar för att få hem Lys och Jessica Nsem träffats.
Vi har en kontakt i Kinshasa som träffat Lys och Jessica, delar av ett brev från den kontakten kommer som avslutning på denna information.

Vi har räknat pengar idag. 70.000kr har kommit in till de olika kontona, då har vi inte tömt sparbössorna på stan eller räknat in pengarna från stödkonserten igår eller den som blir till helgen i Trönö. Tack alla som bidragit till detta, ni möjliggör operationen att få hem Jessica och Lys så mycket.

Vi vill att ni skickar alla NAMNINSAMLINGSLISTOR innan den 5 december. Så att vi kan börja räkna ihop antalet namn. Ni skickar dem till
Linus E. Ohlson, MUF Söderhamn, Ågatan 9, 826 32 Söderhamn
Så kommer några personer få åka ner och uppvakta migrationsministern och uppvisa vårt missnöje med att man utvisar människor från Sverige till Kongo-Kinshasa

Vi upplever att opinionsbildningen kring frågan har varit stor. Många insändare, Artiklar, tv-sändningar, radiosändningar samt att vi fick Sven Bergström, riksdagsledamot att ställa en fråga till migrationsministern om varför man utvisat människor till Kong-Kinshasa. Frågan och svaret går att läsa här http://soderhamnsmagnus.blogspot.com/

Stöd konsert och demonstrationer har genomförts av framförallt staffangymnasiet. Dessa ungdomar som är Lys och Jessicas vänner har visat ett sådant stöd och sådant engagemang så man blir helt rörd. Jag säger bara WOW.

Några ur den grupp vi idag var. Det vill säga de som till vardags inte jobbar parlamentariskt (som jag gör) kommer nu att med de pengar, det stöd de nu har att försöka finna vägar för att få hem Lys och Jessica. Jag tror dom kommer att lyckas, men jag vill inte veta hur dom lyckas, bara att dom gör det.

När sedan Jessica och Lys kommer hem till Sverige igen, så kommer de att få professionell hjälp med bearbetning av trauman och andra saker, då gäller det framförallt den treåriga dottern Jessica.

Vi jobbar på och vi känner ert stöd. Tack!!!
//Magnus Svensson

Här kommer utdrag ur ett brev från en person som har kontakt med Lys och Jessica. Kopierar dock inte ut hela brevet.


”” /…/ I fredags tog jag kontakt med Lys via hennes mammas väninna. Efter 10
minuter fick jag ringa igen och pratade då med Lys själv. Hon talar
utmärkt svenska. Vi bestämde tid till söndag kl. 15.00.

Igår kom hon tillsammans med mammans väninna och sin dotter till vårt
hem. Vi satt en stund och pratade med dem och fick i stort sett
bekräftat de uppgifter som xxx skickade nedan. Den lilla flickan har
blivit rysligt biten av den typ av flugor som ger stick och som lätt
infekteras därför att man inte kan låta bli att klia och som i vissa
fall är bärare av filaria. De fick ett myggnät som besökande svenskar
lämnat oss för att dela ut vid behov. De fick också några kassar med
konserver som vi hade hemma. Jag betalade även ut ett förskott på
5.000 SEK som enligt uppgift ska vara på väg till oss, hon fick 300
USD. Sedan körde vi dem hem och fick på så vis se var de bor för
tillfället.

Mammans väninna är en remarkabel kvinna som egentligen är advokat, men
som mist sitt arbete därför att hon anklagat sin chef för "sexual
harassement". /…./ Alltså har hon inte någon lön längre.
Hon har tagit emot Lys och Jessica i ett halvfärdigt hus som hon bor i
och som tillhör en religiös organisation och ligger i ett skogsparti
inte så långt från vår bostad, därav flugorna. De har varken
elektricitet eller vatten. De får hämta vatten en eller två kilometer
bort, där det finns en källa. Maten lagas över öppen eld, eller på små
kolgrillar. Jessica har naturligtvis fått de vaccinationer som man ger
i Sverige, men inget skydd för att återvända till det tropiska
klimatet i Kinshasa.

Såvitt jag förstår har Lys släkt i Kikwit, men som hon inte har någon
kontakt med alls. Hon lämnade ju Kongo med sin familj för ca 9 - 10 år
sedan. Hon har ju ingen beredskap för att klara livet här. Dottern
ännu mindre. Jessica saknar naturligtvis sina lekkamrater och undrar
när hon ska få potatismos och korv igen. Vi ska träffa dem på onsdag
igen. Vi försöker kolla om någon skulle kunna ge henne ett rum där det
finns el och vatten, mot en hyra. Men alla familjer här i Kinshasa har
det svårt och det finns inte många som har varken rum eller ekonomiska
möjligheter att ta emot två personer till/…/”

Svar på fråga 2008/09:281 av Sven Bergström (c) Sverige utvisar personer till Kongo-Kinshasa

Så har då migrationsministern svarat på Sven Bergströms fråga som finns att läsa här.
Min kommentar i frågan är att det är ett luddigt svar och att det är alldeles för lätt att luta sig tillbaka på utlänningslagen, då jag tycker att tex barnkonventionen borde vara ett starkare rättskydd för enskilda individer. Svaret kommer här nedan.

Till riksdagen
Svar på fråga 2008/09:281 av Sven Bergström (c) Sverige utvisar personer till Kongo-Kinshasa
Sven Bergström har frågat mig vilka åtgärder jag avser att vidta för att säkerställa att inte personer utvisas till länder som Demokratiska republiken Kongo.

Rent generellt kan följande sägas. En avvisning eller utvisning av en asylsökande till hemlandet föregås av prövning enligt utlänningslagen för att säkerställa att personen inte är flykting eller i behov av skydd i övrigt i Sverige. Utlänningslagens regler om skyddsbehov i övrigt omfattar utlänningar som behöver skydd på grund av bland annat risk för tortyr eller annan omänsklig behandling. De omfattar också personer i behov av skydd till följd av en yttre eller inre väpnad konflikt i hemlandet eller som på grund av andra svåra motsättningar där känner en välgrundad fruktan att utsättas för allvarliga övergrepp. Bedömningarna görs alltid utifrån de individuella förutsättningarna i det enskilda fallet.

Det är Migrationsverkets och migrationsdomstolarnas uppgift att på de skäl som anförts och det underlag som presenterats i ett ärende eller mål besluta om det finns grund för uppehållstillstånd i det enskilda fallet. Den enskilde har i processen möjlighet att själv eller genom ombud tillföra relevant information både till Migrationsverket och till migrationsdomstolarna. Eftersom fri bevisprövning gäller hos domstolarna finns inga begränsningar i vilket underlag som får åberopas av parterna. Enligt förvaltningsprocesslagen har domstolarna också ett utredningsansvar.

Migrationsverket har i ett vägledande beslut den 21 november 2008 beviljat uppehållstillstånd till en kongolesisk kvinna på grund av skyddsbehov i övrigt. I beslutet har Migrationsverket, med angivande av ett flertal informationskällor, redogjort för situationen i Nord Kivu och i Demokratiska republiken Kongo. Verket har också hänvisat till Migrationsöverdomstolens uttalanden i en tidigare dom i fråga om vad som definierar en inre väpnad konflikt. Migrationsverket har uttalat att de våldshandlingar som förekommer mellan regeringsarmén och andra organiserade väpnade grupper i Nord Kivu är att beteckna som strider som bedöms vara av en sådan intensitet att de inte endast kan anses utgöra sporadiska eller isolerade våldshandlingar. Verket har framhållit att det också är klarlagt att de oppositionella grupper som opererar i Nord Kivu har ett visst mått av territoriell kontroll vilket tillåter dem att utföra militära operationer. Enligt verket framgår det vidare att civilbefolkningen drabbas allvarligt och ett återsändande till Nord Kivu framstår i nuläget som otänkbart. Migrationsverket har sammantaget bedömt att det råder en inre väpnad konflikt i Nord Kivu i utlänningslagens mening. Med hänsyn till kvinnors situation i Demokratiska republiken Kongo och de individuella omständigheterna i ärendet har Migrationsverket inte ansett att ett inre flyktalternativ är rimligt.

Svenska myndigheter och domstolar företar en ingående prövning av de eventuella skyddsbehoven i de enskilda fallen, i enlighet med den prövning som har beskrivits ovan och i överensstämmelse med utlänningslagen.
Jag avser att följa läget med avvisningar och utvisningar till länder såsom Demokratiska republiken Kongo men anser inte att det finns behov av några åtgärder från min sida.


Stockholm den 27 november 2008

Tobias Billström

söndag 23 november 2008

Magnus Ledare i Centersyns Julnr...

I helgen så har Centersyn kommit ut till alla hushåll i Söderhamn, i den lovade jag att lägga ut de artiklar som jag skrivit för att få kommenterade, jag väljer dock bara fem. Men även till andra som inte bor i Söderhamn att ta del av. De artiklar jag lägger ut är följande och i den ordningen som beskrivs här nedan

1. Nya Politiker – tack!!
2. Mona Sahlins misstag
3. Den Nya betygsskalan
4. Könsneutralt äktenskap – Äntligen
5.Strandskyddet – En lokal fråga

Den som vill läsa om Lys och Jessica samt se lite bilder från demonstrationen igår hänvisas lite längre ner i bloggen till igår dvs. 2008-11-22 eller till hemsidan http://lys-och-jessica.info.se/

Imorgon blir det förmodligen lugnt med bloggande, då det först är KUS nämnd under dagen sedan Kommunfullmäktige på kvällen. Men det kanske kommer ett par kommentarer om dessa möten samt om det händer någon nytt med Lys och Jessica.

Nya Politiker – tack!!

Jag vill ha dig. Du som är intresserad av samhällsutveckling och tror på Söderhamn. Jag tittar på den samlade åldersfördelningen för samtliga partier i Söderhamns kommunfullmäktige och upptäcker (ingen nya upptäckt) att det förmodligen kommer att vara ett gäng som kliver av det uppdraget av en eller annan anledning till valet 2010. Detsamma gäller för nämnderna och bolagen.

Du behövs!
Även om du aldrig varit politisk aktiv tidigare, så är jag säker på att du har en åsikt om hur Söderhamn som kommun borde utvecklas. Vare sig det gäller skolan, vården, vägarna, miljön eller det sociala frågorna. Min demokratiska grundtes är att alla vill vara delaktiga och att Du har en åsikt som är viktig för utvecklingen.

Jag tycker du skall vänd dig till Centerpartiet
när du bestämt dig för att ta på dig ett förtroendeuppdrag för att du vill vara med och påverka. Så hoppas jag att du även väljer Centerpartiet som din plattform att bedriva politik utifrån.
* Vi är ett parti som tror på individens val, att vare sig du är ung eller gammal kan du fatta livsavgörande frågor för dig själv
* Vi är ett parti som tycker att företagsutveckling är viktigt för tillväxt
* Vi är ett parti som är öppet i vår organisation och har högt till tak, alla åsikter får och skall ventileras
* Vi är ett parti som alltid jobbat för att säkerställa vår gemensamma miljö, (faktiskt det första partiet i världen med en miljö motion i en riksdag)

Hör av dig till mig!
Det finns få saker som skulle göra mig så glad som att Du hörde av dig till mig och sa ” Jag vill engagera mig politisk och jag vill bli medlem i Centerpartiet”. Jag skulle välkomna dig varmt och gratulera till ett bra val. Så tveka inte att ringa eller maila mig.

Mona Sahlins misstag

Mona nobbar Vänsterpartiet eller.. Ja, när den här tidningen trycks är inget bestämt eller ingen som vet hur det går. Även om Mona splittrar vänsterblocket, gjort sig osams med många i det egna ledet och fackföreningsrörelsen så tycker jag att hon gör helt rätt som skakar av sig Kamrat 4%. Varför skall man ens försöka samarbeta med ett parti som har helt andra och i mina ögon helt orealistiska ekonomiska ramar. Vänsterpartiet slopar gärna överskottsmål och budgettak i statsbudgeten, höjer mer än gärna den redan i dag höga inkomstskatten för vanliga människor. Det är ett sundhetstecken att s och mp håller sig så långt borta som möjligt från detta populistiska parti

Borde även göras i landstinget
Landstingsledningen i form av ett starkt socialdemokratiskt parti borde snegla på sin partiledare och avpollettera Vänsterpartiet från makt och inflytande i landstinget (om Mona står fast vid att ha satt Vänsterpartiet i kylan). Jag tror inte det är någon vild gissning att Vänsterpartiet är en stor orsak till det trassliga ekonomiska läge som landstinget befinner sig i. Jag har svårt att se att Vänsterpartiet skall våga göra det som behöver göras. Enligt dem är det lättare att generellt höja skatten för alla. Jag tycker i och för sig att även att Socialdemokraterna suttit för länge vid rodret och det är (S) som är ytterst ansvariga för det läge som landstinget i Gävleborg befinner sig i och verkar ha svårt att frigöra sig ifrån. Det är för lite verksamheter som är konkurrensutsatta, en alldeles för kortsiktig horisont, för mycket tjafs och för få lösningar. Som oppositionspolitiker när det gäller landstingspolitik så levererar jag en lösning:

Blocköverskridande samarbete
Om man inte gör det snarast så bör efter valet skapas ett blocköverskridande samarbete där Vänsterpartiet hålls utanför. Landstingets primära uppgift att ge vård för människor är för viktig för att inte den skall lösas gemensamt. När man befinner sig en liten bit ifrån det politiska spelet som bedrivs i landstinget så känns det som en lekstuga.

Den Nya betygsskalan

I början av november presenterade utbildningsminister Jan Björklund den nya betygsskalan som Alliansregeringen har enats om.
Den omfattar de fem betygsstegen A, B, C, D och E för godkända resultat och ett sjätte betygssteg F för icke godkänt resultat.
Den nya betygsskalan tillsammans med nya mål gör att informationen blir mycket tydligare till både elever och föräldrar. Den nya skalan blir också ett bättre redskap att använda för lärarna, säger utbildningsutskottets ordförande Sofia Larsen (c).

Magnus Svensson

Med fem godkända steg slipper vi risken för den godtycklighet med dagens inofficiella G+ eller G- som båda ger eleven ett G. Den nya skalan är mer rättvis. vilket jag tror kommer att höja studiemotivationen, säger Magnus Svensson, gruppledare (c) i Söderhamn.

Det här inte ett helt nytt betygsystem, men en bättre och mer rättvis skala. En elevs ansträngning ger en tydligare betalning än genom dagens system med allt för stora steg, säger Sofia Larsen.

Jan-Eric Berger
- Jag har träffat många skolungdomar som tycker att det nya betygssystemet är positivt, säger Jan-Eric Berger, centerns representant i barn- och utbildningsnämnden. Lärare och elever har under lång tid lagt till plus och minus i betygen trots att detta inte varit tillåtet, det har tydligt visat behovet av fler betygssteg.

Dagens betygssättning är dessutom inte rättssäker eftersom obehöriga lärare får sätta betyg.
Många ungdomar tycker att det är orättvist som betygen sätts idag. Det nya betygssystemet är genomgående bra. - Det måste löna sig att plugga, säger Jan-Eric BergerDet nya betygssystemet kommer att införas läsåret 2011/12 från och med årskurs 8.
Ett lagförslag om att tidigarelägga betygen till årskurs 6 kommer tidigast 2010.

Könsneutralt äktenskap – Äntligen

Homosexuella är en minoritet som varit utsatta för en mycket förföljelse och på senare år diskriminering. I Hitlertyskland skickades homosexuella liksom judar till koncentrationsläger. I Sverige var homosexualitet kriminellt tills för femtio år sedan. Det betraktades som en sjukdom fram till sent 70 tal. Även under nittiotalet så var homosexualitet något som inte ansågs ”normalt”,

Mer liberal syn idag
Det senaste årtiondet har en mycket snabb omsvängning skett och de allra flesta har idag en liberal syn på homosexualitet och ser det som en medfödd egenskap i likhet med ögonfärg och skostorlek. Dock är homosexuella fortsatt utsatta för hot om våld från högerextrema grupper där ”knacka bög” det vill säga misshandla homosexuella anses legitimt. Även bland konservativa kristna fundamentalister finns synen att homosexualitet är en avart och något onormalt.

Den kvarstående diskrimineringen i lagstiftning är att homosexuell kärlek ej anses lika riktig som heterosexuell och därför ej får ingå äktenskap. Sedan tio år tillbaka finns möjlighet att ingå partnerskap vilket i sig var ett framsteg men som ändå är ett tecken på att samhället inte värderar samkönades kärlek lika som den heterosexuella kärleken.

Historiskt har äktenskap varit ett sätt att diskriminera. För några hundra år sedan var äktenskap förbehållet förhållanden inom samma stånd. Äktenskap mellan adelskvinna och bonde var inte tillåtet. För hundra år sedan var äktenskap mellan människor av olika ras eller hudfärg otillåtna. Kuriosa i detta är att du kan tolka bibeln genom att säga att det radikala i Bibelns budskap var för 2000 år sedan att man skulle diskriminera homosexuella. Bibelns påbud om äktenskap mellan en man och en kvinna var radikalt då den tidens sed föreskrev månggifte och att kvinnliga slavar var något man köpte på marknad för sin egen sexuella njutnings skull.

Propositionen klar
En utredning har tagit fram ett förslag som innebär att vi får en könsneutral äktenskapslagstiftning. Utredningen har remissbehandlats och ligger klar att som proposition överlämnas till riksdagen. Kd, vars väljarbas till viss del består av kristna fundamentalister, kunde inte acceptera utredningens lagförslag.

Den samlade oppositionen har i riksdagen lagt en motion som ordagrant överensstämmer med utredningens förslag, vilket gör att riksdagen kommer att kunna stifta lag oavsett om regeringen lägger en proposition eller ej.

Förslaget om att lägga samman partnerskaplag och äktenskapslag i en ny samlevnadsbalk faller på att därmed permanentas synen att homosexuell kärlek ej är lika mycket värd som heterosexuell kärlek.

De kristna fundamentalisterna… ja vad säger man
Förslaget att, som i katolska länder låta staten sköta den juridiska registreringen av ett förhållande och sedan låta de religiösa samfunden sköta välsignelsen, men att samtidigt ej tillåta begreppet äktenskap att användas vid registrering faller också på att det innebär en diskriminering. Samtidigt tror vi inte att så många svenskar är beredda att stryka traditionen om att få gifta sig i kyrkan bara för att kristna fundamentalister inte kan acceptera att samkönad kärlek ska få ingå äktenskap.

Centerpartiet, folkpartiet och moderaterna har på sina stämmor tagit ställning för en könsneutral äktenskapslagstiftrning.

Glädjande
Att Sverige ska få en könsneutral äktenskapslagstiftning är därmed klart. Vilket är så otroligt glädjande. Äntligen tillåts kärlek vara fri vilken sexuell läggning man än har. Sverige går mot att bli friare och friare och alla människors lika rätt och värde börjar bli en verklighet för fler och fler. Detta är en viktig fråga för oss. Så nog känns det som en liten seger för oss, men den stora segern är för ett öppnare Sverige.
// Magnus Svensson, Gruppledare för Centerpartiet i Söderhamn
Anders W Jonsson, C, Hedesunda

Strandskyddet – En lokal fråga

Regeringen föreslår ändringar i strandskyddsbestämmelserna. Mer skall få bestämmas på lokal och regionalnivå. Vilket jag tycker är helt sunt. Det kan inte finnas några som vet mer om de lokala förhållandena än de som bor lokalt eller regionalt. Så att dispenser och bestämmanderätt flyttas över till kommunerna är otroligt bra. Dels ur det kommunala självstyret och demokratins skull, det vill säga att beslut fattas på rätt nivå. Dels för att vi som kommuner faktiskt får tillgång att bestämma över våra tillväxtområden.

Dagen problem
Dagens strandskyddsregler upplevs ofta som otydliga och oflexibla. De har kritiserats för att inte ta någon hänsyn till regionala skillnader. Många beslut har därför tagits på bristande grunder. Strandskyddslagstiftningen har därigenom kommit att tappa mycket av sin legitimitet.

De nya reglerna börjar förhoppningsvis gälla från 2009
Miljödepartementet har tagit fram en departementsskrivelse Ds 2008:21 Stranden - en värdefull miljö, som har remitterats. Remissvaren analyseras och under hösten 2008 kan regeringen påbörja arbetet med en ny proposition till riksdagen. Nya bestämmelser kan träda i kraft tidigast under 2009.

De främsta lättnaderna i förslaget är…
De främsta lättnaderna är möjligheten att lämna undantag från strandskyddet för åtgärder för landsbygdsutveckling samt möjligheterna för länsstyrelserna att besluta om områden där dispensplikten för komplementåtgärder i anslutning till befintlig bebyggelse gäller. Vidare blir det tydligt vilka förutsättningar som ska gälla för upphävande av strandskyddet för tätortsutveckling. Att kommunerna får möjlighet att direkt inom ramen för sitt arbete med detaljplaneläggning kan upphäva strandskyddet ska inte ses som en lättnad utan som en förenkling och en effektivisering av processen.

De främsta skärpningarna i förslaget är…
De främsta skärpningarna är krav på fri passage för allmänheten längs stranden i samband med detaljplanering och beslut om dispenser. Miljö- och friluftsorganisationer får dessutom utökad talerätt. En annan skärpning är länsstyrelsens nya roll att övervaka och överpröva kommunernas beslut om strandskyddsdispenser. Strandskydd återinträder även när en detaljplan ersätts eller upphävs.

Söderhamn känns som en vinnare i förslaget
Söderhamn har långa sträckor med orörd mark och mycket av den marken skall förmodligen även i framtiden vara orörd för djur- och växtliv och för det rörliga friluftslivet. För det är en unik tillgång som kommunen har. Men vi bör även se över vår kustremsa en gång till för att se var vi kan hitta och göra en samlad bebyggelse för människor som vill bo utmed vår kust eller vid andra sjöar och vattendrag. Detta kommer så fort regeringen lagt fram förslag på nya strandskyddsbestämmelser samt förändringar i Plan- och Bygglagen. Då kan kommunen göra klart översiktsplanen över Söderhamns kust. Men blir det de förändringar som nu föreslås, så känns Söderhamn och de flesta landsbygdskommuner som vinnare.

lördag 22 november 2008

Från demostration idag...

Hej, lägger upp tre bilder som Marcus Häggström tog under dagens demostration i Söderhamn för att få hem Lys och Jessica idag. Finns även en inspelning som ligger ute på YouTube, den länken finns här.Det var en bra demostrationen. Maya Noras hade ett gripande tal som följdes av Birgitta Tapper ordförande i Kommunfullmäktige. Det var mycket folk vilket är glädjande.
Pengarna fortsätter att strömma in. Så snart jag har en bättre sammanställning över läget, så skall jag lägga ut det.
Härnäst är det stödkonserten på på Teatern nu på onsdag som står på tur. Vi fortsätter kämpa och framförallt vi har rätt. så låt nu Lys och Jessica få komma hem och stanna hemma.

fredag 21 november 2008

Pg numren för operation få hem Lys och Jessica

Pg, 12 51 84 – 2, Svenska kyrkan i Söderhamn. Skriv till Lys Nsem

Pg, 33 39 44 – 7, Söderhamns Missionsförsamling. Skriv till Lys Nsem

Föredragningslista KUS 2008-11-24

1. Val av justerar
2. Delegationsbeslut
3. Meddelanden
4. Ekonomi/verksamhetsrapport
5. Budget 2009 samt plan 2010-2011
6. Förslag till rationaliseringar med anledning av nämndens beslut
7. Kommunens väghållning av enskilda vägar i Söderhamns kommun
8. Tjänstegarantier
9. Städtaxa 2009
10. Parkering Humlegårdsgatan
11. Meborgarförslag om att upprätta bokslut för tillgänglighetsarbete
12. Medborgarförslag om att införa 30-zoner i centrala staden
13. Redovisning av uppdraget uppsnyggning av kommunens entréer
14. Information om fördjupad översiktsplan tema vindkraft
15. Begäran om arrende Pinassvägen
16. Information om bildandet av Storjungfruns naturreservat
17. Miljöstipendium 2008
18. Överföring av medel från bygg- och Miljö till plan och utveckling
19. Avfallsplan
20. Sandviksuddens, strandskyddsbeslut
21. Redovisning prioriteringslista planarbeten
22. Ärendebevakning

torsdag 20 november 2008

Frågan om att utvisa människor till Kongo tas upp i riksdagen

Sven Bergström, c, Riksdagsledamot från Gävleborgs län har idag lämnat i en enkle fråga till migrationsministern. Hela den texten kommer här under. Men det känns bra att man i riksdagen kommer att diskutera varför vi från Sverige utvisar människor till krigsförande länder såsom Kong-Kinshasa. Tack Sven för att du stödjer oss i detta.

Fråga

Till Migrations minister Tobias Billström (m)

Angående att Sverige utvisar människor till Kongo-Kinshasa

Det pågår krig mellan Kongos regering och rebeller. Men formellt betraktas det inte som att landet är i ett krigstillstånd. Det finns siffror på att över en miljon befinner sig på flykt undan strider och landet står inför en humanitär katastrof.

Idag finns den största fredsbevarande operationen i världen just i Kongo-Kinshasa, över
17 000 FN-soldater. FN:s säkerhetsråd för samtal att förstärka den styrkan med 3000 till. Att oroligheterna ökar i landet kan vi följa i media varje dag.

Utrikesdepartementet avråder idag svenskar att åka till Kongo-Kinshasa, för att oroligheterna i landet anses vara för stora. Ändå utvisar Sverige idag människor till detta land.

Min fråga till ansvarig minister är följande

Vilka åtgärder avser statsrådet att vidta för att säkerställa att inte människor utvisas från Sverige till länder som Kongo-Kinshasa ?

Sven Bergström (c)

Lys och Jessica

Det händer hela tiden massor av planering och en massa aktiviteter för att få hem Lys och Jessica. Det är utställning och tal på staffansgymnasiet under lördagen, det är demonstration under lördagen. Folk samlar in pengar så att någon kan åka ner och hämta hem dem. Man planerar hur man skall göra med mottaganden när dom kommer hem. Namnlistorna fylls på och det görs namninsamlingar i fler kommuner än i Söderhamn har jag fått sms om.

Det kan konstateras när man som jag oftast sitter i möten att sms är otroligt värdefullt när man vill göra två saker samtidigt.

En egen hemsida har startas upp, http://lys-och-jessica.info.se/ så nu kommer mycket av informationen om operation få hem Lys och Jessica att finnas på den sidan. En av anledningarna till det är att det blir en partipolitisk obunden sida, då man kan konstatera att min blogg är långt ifrån partipolitiks obunden. Den andra delen är att det är lättare att skapa en lättläst layout på en hemsida, det går att ha mer funktioner. För att hemsidan har kommit till vill jag tacka Linus E. Ohlsson, som tog tag i frågan direkt jag frågade honom och ett par timmar senare var sidan klar.

Snabbresumé av KS dagarna på slottet

Så har man då varit på Johannesbergs slott med den samlade kommunledningen i två dagar. Kan konstatera att jag är trött men nöjd med dagarna. Första dagen diskuterade vi kommunens styrning och ledning, min förhoppning var att vi skulle ha kommit längre än vad vi gjorde. Men vi kom ändå ganska långt. Vi hade bra diskussioner om alla de gråzoner som finns mellan nämnde, mellan nämnde och ks, mellan ks och förvaltningar och mellan politiker och tjänstemän. Vi synliggjorde dessa, vilket är otroligt bra att medvetengöra sig om. För nu när vi vet vart de finns så kan vi jobba för att få bort dem och få tydligare linjer vart besluten skall fattas.

Idag så har vi gått igenom en rad olika frågor som kommunen jobbar med i allt från ungdomslyftet och gymnasieutredningen som pressenteras nästa vecka till att diskutera strategiska bostadsfrågor och analysera hur vi tror att marknaden ser ut i söderhamn och vad för sorts boende som kommer att efterfrågas.

På sidan av alla dessa diskussioner så förs det också en rad frågeställningar mellan passen. Vid kaffepauser, luncher och vid middagen. Där vi som förtroendevalda kan diskutera frågeställningar som man annars kanske inte riktigt gör sig tid att titta upp, men som man nu kan diskutera på ett annat sätt ögon emellan. Man får även chansen att träffa förvaltnings- och bolagschefer på ett sätt som man inte hinner i den vanliga vardagen. Det är där vinsterna med sådana här dagar finns. Att man lär känna varandra och skapar tillit till varandra, det gynnar kommuninnevånarna.

tisdag 18 november 2008

Både bild och musik Esteterna jobbar snabbt

Idag har Esteterna på staffansgymnasiet hört av sig. Efter det mycket lyckade mötet igår för att få hem Lys och Jessica så har både bild och musik Esteterna gått tillbaka och jobbat stenhårt för att få till arrangemang.

Det sista jag hörde ikväll var att bild esteterna planerar att ha aulan öppen på lördag, då staffangymnasiet har sin öppna dag för allmänhet och speciellt de som går i åk 9 i Söderhamns Kommun. Det för att göra något kring kriget i Kongo och då speciellt för Lys och Jessica. Jag har fått frågan om jag vill komma och prata, men inget bestämt.

Även musik esteterna planerar att genomföra en stödkonsert på onsdag kväll nästa vecka. Där en inramning av musik och tal om mänskliga rättigheter sätts i Focus. Skall prata med deras lärare imorgon för att få mer information.

Men vilket genuint engagemang. Det är därför det behövs ungdomar som engagerar sig. Det blir handling. Mycket bra! Jag applåderar initiativkraften.

Nu åker jag till Johannesbergs slott i två dagar

Kommunstyrelsen, nämnds- och bolagsstyrelsernas ordföranden samt alla förvaltningschefer, bolags VD:ar och kommunens ledningsstab planeringsdagar äger i år rum på Johannesbergs slott mellan den 19-20 november. Så imorgon från 07.30 till torsdag kväll är jag enbart anträffbar via mobilen.

Dagarna kommer att handla oerhört mycket om ledning och styrning, detta ägnar vi hela första dagen åt. Jag hoppas att det blir spännande diskussioner, för jag tror vi kan ha olika syn på hur styrning och ledning kan se ut. Det hoppas jag åtminstone. Vi har jobb att göra då vi para tittar ett par år framöver, med stora generationsväxlingar, ett vikande befolkningsunderlag och minskade barnkullar för att år 2020 förmodligen stå inför två stora utmaningar. 1. 40-talisterna är då 80 år och kommer förmodligen att behöva mer vård, jag tror att många kommer att vara friska längre vilket då borde göra att vårdbehovet är stort vid 2020. 2. 90-talisterna (stor barnkull) blir 30 år, ungefär den ålder man beräknar att man börjar få barn vid. Då har vi under ett antal år haft minskat underlag, kanske fått stänga några skolor, till att förmodligen få utrymmesbrist.

Dag 2. Jobbar vi med kommunens omvärldsanalys. Detta är oerhört viktigt för en liten kommun, på så sätt kan vi lättare jobba strategiskt fram mot gemensamma mål. Ungdomslyftet kommer och berättar om ekonomin och pratar framtidsfrågor,
Högtrycket pressenterar hur de jobba med arbetslösa
Gymnasieutredning, den lokala för Söderhamn delar med sig hur långt man kommit.
Vi avslutar dagen med att diskutera bostadspolitiska mål för kommunen.

Jag kommer att göra en kortare rapport från resan. Har ni frågor så hör av Er.

Gränspolisen i Gävle anmäld

Igår gjordes en polisanmälan av Gränspolisen i Gävle och dess områdeschef. Anmälan görs av två personer i Söderhamn som har god insyn i Lys tillvaro i Söderhamn. Den görs på grund av avvisningen av Lys och Jessica.

De skriver i sin anmälan bland annat ” att barn inte är fredade ens på daghem måste anses klart stridande mot barnkonventionen och europeisk människorättskonventionen…. Hämtningen är att anse som grov psykisk misshandel av Jessica och de övriga barnen.” längre ner i anmälan står även följande ”Vi anser att det som inträffat är mycket allvarligt och ett oerhört brutalt agerande mot en ung mamma och hennes barn som dessutom är fött i Sverige”

Jag avslutar med att citera hela sista stycket;
” Vi anser att polisen gjort sig skyldiga till brott mot både Utlänningslagen, Barnkonventionen och europeiska människorättskonventionen och därmed så har man också gjort sig skyldig till tjänstefel.
Det yrkas att polismyndigheten i Gävleborg flyttar över detta ärende till annat polisdistrikt och utreder det inträffade med största möjliga skyndsamhet.”

Det är bra att sådana här fall prövas rättsligt, så att det inte blir praxis att få åka och hämta barn på dagis när de skall utvisas. Får se vad som händer härnäst med denna anmälan.

måndag 17 november 2008

Här kan ni sätta in pengar Lys

Pg, 12 51 84 – 2, Svenska kyrkan i Söderhamn. Skriv till Lys Nsem

Pg, 33 39 44 – 7, Söderhamns Missionsförsamling. Skriv till Lys Nsem

Länkar till media rapportering från möte

SVT Gävledala Här kl.1915
TV4 Gävleborg Här
SR Gävleborg Här

Över 110 personer kom

Idag kl.13.30 så hölls då det första samlande mötet för den 18 åriga mamman Lys och hennes 3 åriga dotter Jessica (förut har det stått 19år och 4 år, det har byggt på felaktiga uppgifter) som har deporterats från Sverige till kriget i Kongo-Kinshasa.

På mötet kom över 110 personer när jag räknade efter i lokalen. SVT, TV4 lokalstationer var där likaså radio Gävleborg och Söderhamnskuriren. Svenska kyrkan, missionskyrkan, Röda Korset samt några organisationer jag ej hann uppfatta. Många av Lys skolkamrater, Staffans gymnasiets elevråd och många många mer.

Jag fungerade som moderator för mötet och överlämnade först till Kommunalrådet Eva Tjärnström som höll ett inledningstal, efter det så fick Lys Advokat Trygve Emstedt ordet där han beskrev det rättsliga läget och de övertramp han ansåg som begåtts i ärendet. Han påpekade brott mot grundlagens bestämmelser om lika ”rätts behandlingen”, ett antal brott mot de mänskliga rättigheterna, ett antal brott mot barnkonventionen. Trygve kommer att gå vidare med detta fall till en mycket hög instans, då han anser att de brott som begåtts är så pass alvarliga. Han var hård i sin kritik och byggde sitt 20 minuters anförande på fakta koppalt till lagar och konventioner Sverige som land skrivit under. Detta var mycket lärorikt och mycket gripande, varpå många också öppet hade tårar rinnande nerför kinderna.

Efter det så pratade Teta Backlund från missionskyrkan, där hon även berättade att missionskyrkans systerkyrka i Kinshasa skulle börja leta efter Lys och Jessica.

Karin Nolemo från Svenska Kyrkan som jobbat mycket med Lys när hon fortfarande var kvar i Sverige berättade om Lys och tackade för allt engagemang. Efter Karin så gick Lars Nilsson från Svenska kyrkan i Söderhamn och berättade på stående fot att Svenska Kyrkan skänker 10.000kr och utmanade övriga att skänka pengar till att få hem Lys och Jessica, den bollen tog Trygve som talesperson för Ayslkommittén i Gävleborg och Sänkte 5000kr, då gick även Norrala Centerkvinnor upp och berättade att de haft ett möte igår och samlat ihop 1900kr.
Så på några minuter gick vi på noll kronor till att ha 16.900kr i kapital för att få hem Lys och hennes dotter från Kongo.

Röd Korsets flyktinggrupp pressenterade sig och förklarade att de gärna hjälpte till med den kunskap och de kontakter det hade.

Sedan berättade en väldigt god vän till Lys, som bor i samma hem om hur hon uppfattade hur Lys hade blivit hämtad och hur hemskt hon tyckte att allt var. Även detta var ett tårgripande avsnitt i dagens möte.

Efter alla fått säga sitt så tog jag åter till orda. Nu handlade det om att gå från ord till handling. Jag hade gjort ett förslag till en organisation för hur vi skulle jobba med frågan för att nå största möjliga framgång med kampen för att få hem Lys och Jessica och förhoppningsvis göra vår röst hörd så mycket att man stoppar utvisningar från Sverige till Kongo-Kinshasa.

Det resulterade i att det finns en grupp för samordning samt fyra grupper under den. Det är en grupp för namninsamling, en grupp för att samla in pengar, en grupp för att ordna en manifestation/stödkonsert samt en grupp för att påverka myndigheter och politiker. Alla grupper fick många engagerade människor. Vilket känns oerhört bra. Vi gick från ord till att ha en handlingsplan och alla som ville engagera sig fick en uppgift.

För de som inte kunde närvara idag så är det inte för sent. Skicka mig ett mail på magnus.svensson@centerpartiet.se så skall jag lotsa er till den grupp som ni är mest intresserad av att vara med i. Namnen på den gruppsammankallande och dennes mailadress kommer jag förhoppningsvis att kunna lägga ut imorgon.

Innan jag slutar vill jag dela med mig av det Trygve sa innan han åkte. ”Magnus, vi kommer att ha Lys och Jessica hemma innan Jul och när dom är i Sverige skall jag se till att dom får stanna kvar” Det vill jag så innerligt tro på och idag har vi tagit stora steg för att det skall kunna bli så. Tack för medmänskligheten.

Fortsatsa oroligheter i Östra Kongo

I dagen DN kan man läsa om oroligheterna som finns i Östra Kongo. I Lördagens söderhamns kuriren kunde vi läsa citatet ”Eftersom Lys kommer från Kinshasa och inte från det norra området där stridigheterna pågår, har migrationsverket stått fast vid att det inte är någon fara för dem att återvända.”,

Det tolkar jag det som att migrationsverket gjort en grov missbedömning av läget. Då Kinshasa ligger i det östra området.

Gå in på DN:s artikel här

fredag 14 november 2008

Träff på Måndag den 17/11

Då antalet människor som vill engagera sig i Lys och hennes dotter växer för varje dag som går samt att det börjar bli svårt att organisera antalet personer så att vi gör ett effektfullt och smart arbete.

Då har Kommunalrådet Eva Tjärnström, elevrådsordföranden Jens LE´strade och undertecknad kommit fram till att vi behöver träffas. Alla vi som är engagerade i detta.

Datum Måndag den 17 november
Tid Kl. 13.30
Plats Rådhuset, Kommunfullmäktige salen

Det vi kan konstatera är att vi behöver göra upp arbetsuppgifterna mellan oss. Vem gör vad.
Pengainsamling, Namninsamling, manifestation, påverkan gentemot politiker och migrationsverket, samt informerar oss i vad som behövs för att få Lyss och Jessica tillbaka till Sverige.

Jag har idag träffat SFI:are på cfl och pratat om detta, vilka naturligtvis är väldigt engagerade. Jag har träffat kompisar och en mentor till Lyss som brinner för frågan.
Jag kommer förhoppningsvis under dagen etablera en kontakt med en person, som vet hur Lys och Jessica mår. Om det rapporterar jag så fort jag vet något.

I övrigt hälsar jag organisationer och privatpersoner välkomna på mötet nu på måndag.

Många engagerar sig

Idag har jag suttit på möten mer eller mindre hela dagen samt kvällen. Vilket medfört att jag haft en del kontakter med människor som engagerar sig i fallet Lys och hennes dotter. Jag inser även att större delen av förmiddagen imorgon kommer att gå till att ringa upp till de jag inte hunnit med idag. Så jag har inte glömt er, tiden räckte helt enkelt inte.

Men många saker går att fixa via sms, när man sitter på möten och mycket information hinner man höra via talsvaret.

En viktig och rolig sak är att Söderhamns Kommuns båda kommunalråd engagerar sig. Eva Tjärnström (s) och Lennart Olsson (c). Vilket var självklart för dem att göra. Tillsammans skall vi samla fler företrädare som med oss kan söka efter svar på frågan. Hur man utvisa en 19 årig mamma och en fyra årig dotter till Kongo-Kinshasa? Med vilken rätt gör man så? Det brevet kommer att läggas ut här på bloggen så fort vi är klara med det. Men som sagt, det är viktigt att de två tyngsta politiska företrädarna för Söderhamn är med och jobbar i detta.

Det jobbas en hel del med annat också. Flera av er har hört av sig och undrat om hur man samlar in pengar på bästa sättet. Jag skall imorgon ringa Röda Korset och höra, för de vet hur man gör när man samlar in pengar. Det finns redan privatpersoner, företag och organisationer som påbörjat insamlingar. Fortsätt med insamlingarna tycker jag, så ordnar vi med organiseringen av det så fort som möjligt.

Namninsamlingar finns det också flera stycken ute. Några är ställda till Migrationsministern och vissa är ställda till migrationsverket. Det är hur bra som helst. Fortsätt för vi behöver alla opinionsbildning som är möjlig. Vet även att det är startad en namninsamling/grupp på Facebook.

I kopplingen till det så har jag skickat tips till en Riksdagsledamot om en interpellation i detta ärende. Då man ej får ställa frågor om enskilda fall, så tycker jag att personen i fråga skall ställa interpellationen till migrationsministern… Hur kan Sverige utvisa människor till Kongo-Kinshasa? Gör migrationsenheten inom regeringen en annan avvägning än Utrikesdepartementet i de rådande förhållandena i landet? Då UD avråder människor från att åka till Kongo på grund av landets oroligheter. Jag hoppas jag får en diskussion med denna person imorgon. Skulle vara guld värt, tycker jag.

Många av er vill att vi skall träffas. Det är klokt. Jag hoppas att vi kan få till ett möte i hur vi organiserar allt detta engagemang i början av nästa vecka. Så att engagemanget blir mer riktat och att vi inte dubbelarbetar eller missat något.

Det enda det varit nästan helt tyst om idag är hur Lys och Jessica mår. Men det rapport jag fått så har de tak över huvudet. Så är det någon som vet något mer. Skriv eller ring.

onsdag 12 november 2008

Livstecken från Lys och dottern Jessica

På hemmapremiären för Broberg Söderhamn - Motala (vinst broberg) så fick jag strax innan halvlek det glädjande beskedet om livstecken för den från Sverige avvisade Lys och hennes dotter.

Mer om detta går att läsa på svt Gävledalas sida.

Det måste ses som oerhört positivt. Nu har jag en förhoppning utifrån de fakta man har att man kan hjälpa henne hem till Sverige och göra en ny prövning om avvisningen på något viss kunnat byggt på rimlig grund. Sunt vore det om migrationsverket erkände att de gjort fel och att de också sluta avvisa människor från Sverige till Kongo-Kinshasa. Ett fakta som talar för det är att tex UD avråder alla att åka till landet.

Mer kommer att komma i detta ärendet, men imorgon är det ordförandeberedning för KUS. Men att sms:a går jättebra.

Tips om tv sändning

Hej Magnus!

Vi gör ett inslag om detta idag, för sändning i kväll. Där det kommer uppgifter om vad som hänt Lys sedan hon kommit fram i Kongo.
19,15 i SVT1

Mvh
Cecilia Eriksson Granér
fotograf/reporter
SVT Gävleborg

Möjlig förstärkning av FN-styrkan i Kongo

Efter många samtal och många mail, både från privatpersoner och en del media angående det inlägg jag igår kväll gjorde angående den 19 åriga mamman Lys och hennes 4 åriga dotter Jessica. Där de båda har utvisats till Kongo-Kinshasa. Så har jag även fått några värdefulla personer som har stöttat mig i detta. Magnus Andersson, förbundsordförande i CUF är en, hans blogg ligger här

Ser även på DN att de skriver om att FN:s säkerhetsråd för samtal om att förstärka den redan idag 17 000 man stora FN styrkan med ytterligare 3000 FN soldater.

Ditt har Sverige och migrationsverket alltså utvisat en ung mor och hennes dotter. Jag är arg så jag kokar. Har också svårt att hitta ord på min ilska, men så här får det inte gå till.

En fråga; är det någon som vet hur många som utvisats från Sverige till Kongo-Kinshasa i år?

tisdag 11 november 2008

Inhuman utvisning av småbarnsmamma i Söderhamns Kommun

Följande citat är hämtat ur ingress på en artikel i Söderhamnskuriren idag, men jag tycker den är så talande och bra skriven så jag vill återge den som en bakgrund innan jag skriver mina värderingar i frågan.
”På måndag förmiddag hämtade Lys Nsem 19 år, av polisen på sin praktikplats på Åsgårdens ålderdomshem. Senare tog polisen hand om hennes 4-åriga dotter på förskolan. Båda skall nu utvisas till Kongo-Kinshasa där hundratusentals civila är på flykt undan krigs handlingar”

Kort historik kring Lys Nsem
Hon lämnade Kongo för 10 år sedan tillsammans med sin pappa och sina syskon. De hamnade i Dubai, där de också fick medborgarskap. Lys blev gravid i Dubai och tvingades fly (då barn utanför äktenskap straffas med döden), hennes far och syskon stannade kvar i Dubai.
För fyra år sedan födde hon sin dotter Jessica i Gävle.
I början av detta år fick Lys avslag på sin ansökan om uppehållstillstånd och Dubai vägrar att ta emot dem. Därför beslutade migrationsverket att utvisa dem till Kongo.

Lys och Jessica gick under joden ett tag. Men anmälde sig åter på migrationsverket så att Lys skulle kunna fortsätta att studera på Gymnasiet.

Efter en kontakt med en person inom Svenska kyrkan så vet jag nu ikväll att Lys och Jessica blev deporterad från landet igår kväll kl. 19.00. Vilket är en otroligt snabbt handhavande av migrationsverket, som tidigare inte gjort sig känd för effektivitet och i mina ögon gjorde helt fel nu. Svenska kyrkan har via sina kontakter och så klart för sig att Lys har hamnat i Kinshasa och försöker via sina kontakter i landet att få en kontakt med henne. Hittills har man inte lyckats etablera någon kontakt.

Kort om Kongo-Kinshasa
Det pågår krig mellan Kongos regering och rebeller. Men landet har inte förklarat krigstillstånd. Det finns siffror på att över en miljon befinner sig på flykt undan strider och landet står inför en humanitär katastrof.
Idag finns den största fredsbevarande operationen i världen just i Kongo-Kinshasa, över
17 000 FN-soldater.

Mina åsikter i frågan
Hur kan Sverige utvisa människor till ett land som Kongo-Kinshasa. Vart någonstans finns det humanitära och varma land som jag växt upp i, när man utvisar en ung mor till en fyra årig dotter till ett land där utomäktenskapliga barn bestraffas med döden. Hur kan man tro att i ett land där hundratusentals eller kanske rentutav miljoner människor befinner sig på flykt, att en människa från Sverige som inte varit i landet på 10år skall få det bättre än nu. På vilken grund kan man skicka en människa till ett land där den inte har släktingar. Hur kan man…
Blir något av svaren i detta den svenska grundläggande värderingen i att människor är lika mycket värda och skall behandlas med respekt? Det finns det inte någon som kan intala mig.

Vad vill jag
1. att man prövar uppehållstillståndet på Lys och Jessica igen och att man i den prövningen inser att man gjort fel.
2. Att man med alla kraft gör allt för att åter finna de utvisade och tar dem åter till Sverige.
3. Att man slutar utvisa människor från Sverige till Kongo-Kinshasa, för att det är inte humant på ett enda sätt.

Vad gör jag
1. Jag skickar ett massmail till alla jag har på alla de sändlistor jag samlat på mig under årens som varit. Från det jag jobbade på CUF:s ro som informationssekreterare till att ha ingått i massor av olika styrelser och grupper.
2. Jag skall ta kontakt med några organisationer som jag tror kan vara bra aktörer att driva denna fråga
3. Jag kommer att ringa till Fredrick Federley ( C ), riksdagsledamot och partiets flyktingpolitiske talesperson för att framföra mina åsikter
4. Jag kommer att fortsätta väcka opposition i frågan kring, Hur kan Sverige utvisa människor till Kongo-Kinshasa
5. Jag hoppas att fler vill hjälpa mig i frågan

Jag vill till sist tacka den person i Svenska kyrkan, som gett mig värdefull information om det kritiska läge som Lys och hennes fyra åriga dotter Jessica befinner sig i.

Centerkassören fick två års fängelse

Idag refereras i länets tidningar att den så kallade CUF kassören nu fått sin dom, två års fängelse för grova bedrägerier. Radio Gävleborg berättar den tragiska historien.
Hoppas nu att Patrik kan sona sitt brott och åter få en dräglig tillvaro.

Sverige kan ta täten inom vård och omsorg

Idag skriver man på Sveriges kommuner och landstings hemsida att
Så kan Sverige ta täten inom vård och omsorg
Ett ökat entreprenörskap inom vården och omsorgen kommer att bidra till innovativa lösningar som effektiviserar och utvecklar vården. Regeringen får idag Nuteks förslag till långsiktigt handlingsprogram för ökat entreprenörskap inom vård och omsorg, framtaget i samråd med Sveriges Kommuner och Landsting, Almega och Socialdepartementet. ”

Vidare föreslår man i handlingsprogrammet...
- Mer inslag av entreprenörskap och företagande på vård- och omsorgsutbildningarna. Intresset för och kunskap om företagande behöver öka bland studenter och nyexaminerade.

- Inför ett system med utvecklingscheckar, där nya och etablerade vård- och omsorgsföretag kan få en check att använda för rådgivning, affärsutveckling och kommersialisering av varor och tjänster upp till 50 000 kronor, förutsatt att de avsätter samma summa själva.

- Fortsätt och permanenta det påbörjade arbetet med en vägledning för offentliga upphandlingar. Inom vård och omsorg upphandlas tjänster för cirka 35 miljarder per år och upphandlingar kan utvecklas för att stimulera verksamhetsutveckling och innovation som utvecklar vården och omsorgen.

- Stärk varumärket svensk vård och omsorg i världen, för att underlätta för svenska vård- och omsorgsföretag att få fler kunder även utanför vårt land. Samtidigt kan viktiga kunskaper återföras till den svenska vård och omsorgen. Tjänsteexporten är växande och svensk vård och omsorg håller mycket hög klass. Med de insatser som föreslås på detta område skulle Sverige bli ett av de första länderna ut med en samlad strategisk satsning.

- Gå vidare med insatser som stimulerar till tjänsteinnovationer, oavsett om det sker i offentlig eller privat regi. Mycket av produktions- och effektivitetspotentialen inom området ligger i möjligheterna att hitta nya sätt att utföra och organisera arbetet samt att utveckla innovativa lösningar.

- Forska om utvecklingen inom vård- och omsorgsområdet ur ett näringslivsperspektiv. Se till att följa och analysera företagandet och branschutvecklingen över tid. Leder insatser och lagförslag till vad som efterfrågas i termer av mångfald och företagande?

För oss som under en längre tid jobbat för att det skall bli mer valfrihet inom vård och omsorg, så känns denna utredning som ett bra dokument att använda i argumentationen. Söderhamn har i kommunfullmäktige 2008-09-29 bifallit min motion om valfrihet i äldre- och handikappomsorgen. Så denna utredning kommer som en sänk från ovan och innehållet känns bra. Det kommer i förlängningen att ge en bättre vård och omsorg för våra äldre, vilket alltid måste vara huvud ingrediensen

måndag 10 november 2008

Miljötinget och Ekologisk mat

I helgen var det miljötinget i Mora. Under lördagen blev jag telefon intervjuad och en av frågorna som ställdes handlade om ekologisk mat till skolorna i Söderhamn. Jag trodde att jag var tydlig i mitt svar, men ser i dagens söderhamnskuriren att så inte var fallet. Här nedan kommer det som stod i tidningen i citat form. Efter det ger jag ett svar på hur kommunen jobbar med ekologisk mat
--
”Josephine Wisth blev utsedd till Söderhamns ambassadör för Solrosprojektet och ställde frågor till lokalpolitikern Magnus Svensson (c). Hennes viktigaste fråga gällde skolmaten och varför den innehåller massor av halvfabrikat istället för riktiga kravmärkta råvaror. Hon blev inte nöjd med Magnus svar och skulle gärna träffa honom för en diskussion.

– Det var lite flummiga svar men vi ska ta reda på mer om vad Söderhamns kommun gör för att vi ska få ekologisk skolmat, säger Josephine Wisth.Hon kommer med hjälp av Solrosprojketet driva frågan vidare inom kommunen och försöka att övertyga politikerna varför ekologisk skolmat är det enda rätt för att rädda miljön.

– Först ska vi ta reda på mer fakta om hur det är med ekologisk mat i skolan. Nästa steg är att få hjälp av någon kunnig person som kan åka runt på skolorna och informera eleverna om skolmaten och berätta varför det är bättre med ekologisk kost, säger Josephine Wisth.

Hon har med sin grupp även planer på att starta en namninsamling och visionen är att de ska kunna lämna över den till kommunalrådet på ett stort evenemang kring lokala miljöfrågor.”
--
För det första tycker jag att det är jättebra att unga människor engagerar sig och bryr sig om vår gemensamma miljö.

För det andra så vill jag jätte gärna träffa solrosprojektet, Josephine Wisth och textförfattaren i Söderhamnskuriren Jens LEstarde tillsammans med de som jobbar på kommunens kostenhet.

För det tredje så köper Söderhamns Kommun redan idag in en hel del produkter som är ekologiska

För det fjärde så tittar vi tillsammans med de övriga Hälsingekommunerna redan nu på nästa upphandling av livsmedel.

För det femte så jobbar vi med ett policyprogram angående miljökrav vid kommunalupphandling med särskild inriktning på lokalproduktion och ekologiska produkter.

Så även om jag var flummig, så föringar inte det allt det arbete som Söderhamns Kommun gör när det gäller dessa frågor. Det tror jag att vi kommer att reda ut när vi träffas. Men frågan är väldigt komplex och det kan vara en av anledningarna till att det blir flummigt när man försöker förklara och reda ut begreppen.

lördag 8 november 2008

Grundlagsutredningen är feg

Ser på text tv att man tänker ändra personvalsspärren för riksdagsvalet från 8% till 5% som det är i kommuner och i landsting. det tycker jag är fegt.

Jag skulle gärna sett att man nollade procentsatsen och att man gav personvalet en injektion. Partierna kommer i alla fall att ha ett stort inflyttande, då de är partierna och deras medlemsomröstningar som fastställer vilken som står först och vilka som kommer två, trea ... mm.

Att man sänker från 8 tll 5% får ändå ses som en liten framgång. Men jag vidhåller att partierna och demokratin skulle vinna på att sänka ytterligare både i kommun, landsting och i riksdagsvalet.

Att de borgerliga partierna och mp får ge upp idén om en författningsdomstol är nästa feghet. Min tilltro till att grundlagsutredningen skall stärka demokratin har via dessa två nyheter har avsevärt försvagats. vilket är synd när demokratin behöver stärkas och vi behöver få mer delaktighet från medborgarna både lokalt och nationellt.

fredag 7 november 2008

Regeringen satsar på entreprenörskapsutbildningar och stärker kulturarbetarnas förutsättningar

Idag så släpper regeringen en satsning på entreprenörskapsutbildningar och skall även se över hur man hjälper dem i det konstnärliga yrket att bli bra egna företagare.
Mycket bra. Men jag hoppas att nästa satsning som kommer från Utbildnings- och kulturdepartementet skall vara nyskapande på så sätt att man stärker det kulturella och konstnärliga på gymnasienivå.

Skulle kunna vara något för oss i Söderhamn att titta på, nu när vi ändå har en gymnasieutredning som pågår för fullt. En bra kulturutbildning på gymnasienivå skulle kunna bli unikt - om vi lägger rätt tyngd och idégivning på en sådan utbildning. Skall tänka vidare på detta spår. Ni är varmt välkomna att ge mig inspiration och idéer på detta ämne.

Pressmeddelande
7 november 2008, Utbildningsdepartementet och Kulturdepartementet

Regeringen satsar på entreprenörskapsutbildningar
Regeringen har beslutat att inrätta spetsutbildningar inom entreprenörskap och innovation vid minst två universitet eller högskolor. Totalt satsar regeringen 15,3 miljoner kronor 2009 och 2010 för denna utbildningssatsning. Antagningen av studenter beräknas kunna ske första gången höstterminen 2009.

Regeringen har skrivit till universitet och högskolor och erbjudit dem att inkomma med ansökningar om att bedriva utbildningarna. Regeringen har också beslutat att ge Högskoleverket i uppdrag att granska de ansökningar som kommer in.

- Idag finns ett antal bra utbildningar inom entreprenörskap, innovation och företagande i Sverige men vår ambition är att få fram ett par utbildningar som når ännu längre. Entreprenörskap är en så avgörande faktor för Sveriges framtid att vi behöver spetsutbildningar på högsta internationella nivå, säger högskoleminister Lars Leijonborg.

Högskoleverket har också fått i uppdrag att kartlägga vilka entreprenörskapsutbildningar som finns idag. Även konstnärliga högskolors utbildningar ingår i den översynen.

- Många som går konstnärliga utbildningar blir - med eller mot sin vilja - egna företagare. Därför är det efterlängtat att denna genomgång sker så att vi kan se till att även de konstnärliga utbildningarna ger bra verktyg för kulturskapare att leva på sitt arbete, säger kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth.

Vindkraftsprojekt – Gullberg

Förutom den stora vindkraftssatsningen off-shore vid storgrundet Som WPD gör i Söderhamn och Samkrafts etablering. Så planlägger även NORDEX ett vindkraftsprojekt i Söderhamn vid Gullberg. Det rör sig om 11st N90/2500KW. Samrådsmöte kring detta kommer att vara den 4 december kl. 1830 på IOGT-NTO salen i Bergvik.

Det är roligt och viktigt med alternativ energi. Så nu inväntar jag samrådsmötet för att se vad som kommer att diskuteras.

Hemsidor till…
Nordex Sverige här
Nordex internationellt här
WPD här
Samkkraft här

Centerpartiets förslag till EU lista klart

Idag, 7 november, presenterar valberedningen sitt förslag till valsedel för Centerpartiet i valet till Europaparlamentet.

Stefan Tornberg, valberedningens ordförande, förklarar hur valberedningen har arbetat:
– Utgångspunkten för valberedningen har varit att ta fram en attraktiv lista med kompetenta, engagerade och drivna kandidater som gör att vi kan nå vårt mål om tre mandat i parlamentet, säger valberedningens ordförande Stefan Tornberg.

Listan kan du hitta här

Jag tycker att det ser ut som valberedningen har gjort ett bra jobb. Det känns som en bra blandning och otroligt roligt som Gävleborgare är det att se Både Sven Bergström (plats 8) och att Kenneth Nilshem (plats 21) finns med på listan. Det kommer att göra det mycket roligare att jobba i EU valrörelsen när det finns lokala kandidarter.

Den Nya betygsskalan

Igår presenterade utbildningsminister Jan Björklund den nya betygsskalan som Alliansregeringen har enats om. Den omfattar de fem betygsstegen A, B, C, D och E för godkända resultat och ett sjätte betygssteget F för icke godkänt resultat.

Den nya betygsskalan tillmannas med nya mål gör att informationen blir mycket tydligare till både elever och föräldrar. Den nya skalan blir också ett bättre redskap att använda för lärarna, säger utbildningsutskottets ordförande Sofia Larsen (C). Med fem godkända steg slipper vi risken för den godtycklighet med dagens inofficiella G+ eller G- som båda ger eleven ett G. Den nya skalan är mer rättvis. vilket jag tror kommer att höja studiemotivationen. Säger Magnus Svensson, gruppledare C i Söderhamn.

Det här inte ett helt nytt betygsystem, men en bättre och mer rättvis skala. En elevs ansträngning ger en tydligare betalning än genom dagens system med allt för stora steg, säger Sofia Larsen.

torsdag 6 november 2008

Medinflyttande ger livskvalitet

Häromdagen skrev lokala vänsterpartister ett inlägg på insändarplats, deras artikel hittar du Här. Alvar och jag tar gärna den debatten, då vi vet att alla människor kan göra val och alla måste få känna att man får göra det. Svaret följer här nedan.

INSÄNDARSVAR

Medinflyttande ger livskvalitet
Under rubriken ”våra äldre har rätt till ett gott liv” ifrågasätter Lislott Wikholm och Aida Basic det lämpliga i att införa ett fritt valsystem inom hemtjänsten och hänvisar till den dokumenterat goda vård kommunen i dag bedriver.
Vi anser att man i det resonemanget missar hela poängen med fritt val.
Fritt val innebär en maktförskjutning = jag bestämmer själv vem som skall hjälpa mig. Kanske t o m någon/några ur kommunens kompetenta och erfarna personal är beredd att starta eget.

Det stora problemet inom äldrevården i Söderhamn i dag är inte att någon får dålig vård, utan att man känner sig beroende och utan möjlighet att påverka.
Fritt vårdval innebär att jag även inom hemtjänsten får den möjlighet att ta egna beslut om vem som ska hjälpa mig och även, om jag så vill, köpa tilläggstjänster. Man kan jämföra med val av personlig assistent, där den vårdbehövande redan i dag har beslutanderätten.

Vi noterar att (v) tror att det skall gå här som i Nacka att allt blir privat, så tydligen är deras tilltro till den kommunala vårdens möjligheter att konkurrera inte särskilt stor.
Vi för vår del är övertygade om att kommunen kommer att fortsätta att vara den stora aktören och att lite konkurrens kommer att bli stimulerande för båda parter.

Vi instämmer gärna i att de äldres levnadsvillkor inte får äventyras. Större valfrihet är inget hot i det sammanhanget, snarare en möjlighet till förbättring.

Magnus Svensson Gruppledare (c)
Alvar Magnusson (c) v. ordf. Omvårdnadsnämnden

onsdag 5 november 2008

Könsneutrala äktenskap antligen kommer förslaget

Idag lämnar regeringen över propositionen om könsneutrala äktenskap. Det är Centerpartiet, M och Fp som står bakom proppen. Tyvärr kunde inte regeringen enas och KD ställer sig utanför propositionen. Jag tycker det är synd att KD inte kunde frigöra sig från den konservativa hållningen i den här frågan. Men regeringen leverar... det är viktigast!

Centerpartiets var ett av de första partierna som tog ställning för könsneutrala äktenskap och vi har länge kämpat för att få igenom denna lagstiftning.Nu blir det verklighet redan från den 1 maj 2009.

Grundvärderingen om alla människors lika rätt och värde har varit utgångspunkten för Centerpartiets ställningstagande. Därför gläds jag och många med mig nu när lagstiftningen likvärdigt värdesätter kärlek och ger samma möjlighet för alla att gifta sig också i kyrkan.

Äntligen tillåts kärlek vara fri. Äntligen blir det en lagstiftning som ger frihet på detta område.
Det är en glädjens dag.

Näringsminister Maud Olofsson kommenterar det amerikanska valresultatet

Pressmeddelande, 5 november 2008
Näringsdepartementet

Maud Olofsson kommenterar det amerikanska valresultatet

Näringsminister Maud Olofsson kommenterar det amerikanska valresultatet.

"Jag vill rikta ett stort grattis till Barack Obama som vunnit denna tuffa valkampanj. Obama har lyckats fånga en stämning i landet och ge framtidshopp till det amerikanska folket. Han har också lyckats ge hopp till grupper som tidigare inte känt att de haft en röst.

Jag hoppas att detta valresultat kan bidra till en vändning av den rådande finanskrisen i USA och att Obama kan ingjuta den framtidstro som USA behöver just nu. Obama prioriterar skattesänkningar för låg- och medelinkomsttagare. Det är samma politik som vår regering för och det har varit en framgångsrik väg i Sverige. Jag hoppas att detta kommer att skapa många nya jobb även i USA.

Det finns stora förväntningar från Sverige och övriga världen på USA i de internationella klimatförhandlingarna. Jag förväntar mig att Obama tar på sig ledartröjan i klimatöverenskommelsen i Köpenhamn nästa år. Min förhoppning är också att vi kommer att fördjupa det goda samarbetet mellan Sverige och USA kring förnyelsebar energi som vi haft med den tidigare regeringen.

Även tankarna om frihandel är det viktigt att USA lever upp till."

Söderhamn utsedd till Årets kommun av Länsbyggderådet X-ing

Länsbygderådet X-ing har nominerat
Trönöbygden ek för till årets lokala utvecklingsgrupp och
Söderhamns kommun till årets kommun
som representanter från Gävleborgs Län till Hela Sverige Ska Leva

Länk, Hela Sverige skall leva Här
Länk, Länsbygderådet X-ing Här
Länk, Söderhamns kommun, Här

Otroligt skoj att vi har en aktiva landsbygd i Söderhamnskommun och att alla dessa ideella människor i föreningar upplever att kommunen är en möjliggörare för att det skall vara värdefullt att bo och verka i kommunen. Mycket roligt att även Länsbygderådet X-ing i Gävleborgs län upplever det på samma sätt och nominerar kommunen som årets kommun.

Från denna plattform skall vi fortsätta att utveckla Söderhamn och hela vår kommun. Tack även till Allis – aktiv levande landsbygd i Söderhamn - som nominerade oss från första början.

tisdag 4 november 2008

Strandskyddet

På regeringens hemsida han man läsa om förändringar i strandskyddsbestämmelserna och om de vanligaste frågorna. Här är länken

””Strandskydd
Vad är problemet med dagens strandskydd?
Dagens strandskyddsregler upplevs ofta som otydliga och oflexibla. De har kritiserats för att inte ta någon hänsyn till regionala skillnader. Många beslut har därför tagits på bristande grunder. Strandskyddslagstiftningen har därigenom kommit att tappa mycket av sin legitimitet.

Vad är syftet med förändringarna?
Regeringen vill reformera strandskyddet för att skapa en ny lagstiftning som säkerställer strandskyddets syften, samtidigt som den ger en bättre lokal och regional förankring samt ger utvecklingsmöjligheter för landsbygdsområden.””

Så otroligt härligt. Det är klart som den att vi som lokala företrädare vet bättre om våra lokala förhållanden än någon som inte bor här. Det är självklart att vi skall bestämma om såna här saker. Förbättrad lokal demokrati, stärkt kommunal självständighet. Mer av sådant – Tack.

Distriktsstyrelse med Centerpartiet i Gävleborg

Igår så tog orken slut när jag var hemma så jag rapporterade inget ifrån Centerpartiets distriktsstyrelsemöte som var i Söderhamn och på kulturens hus.

Jag kom nästan en timme efter det att möte börjat, då familjelogistiken måste lösas, så rätt många av de punkter som fanns på dagordningen var redan avprickade.

Men vi hann prata om framtidsdialog och det redskapet att nå ut till väljarna. I Söderhamn har vi inte testat på framtidsdialogen, men det känns som det är ett bra sätt att möte medborgare i olika roller. I överhuvudtaget var Gävleborg ganska dålig på juste denna metod. Så där måste vi fundera på hur vi skall göra för att bli bättre och det ganska snart.

Sedan var det ett gäng rapporteringar från Centerkvinnorna, Landstingsgruppen , ang. EP-valet, Kyrkovalet, en av RO framtagen Krisplan som läggs till vårt arbetsutskott att jobba med, kommunikationsplan, CUF och sist Norrlandsoffensiven.

Efter dessa punkter så fanns det två tunga punkter kvar på dagordningen. Ekonomi och ett avtal mellan kretsarna. Ekonomin ser okej ut, men vi avsätter i mina ögon för lite i valfonden En ändring som jag tror vi fick till är att CUF får mer pengar. Man får en plattform 25.000kr (det var det liggande förslaget), sedan föreslog jag med gott stöd av Henrik Björkman att det skulle finnas mer pengar, varpå jag förslog att CUF även skulle få söka 25.000kr i projektmedel för aktiviteter. Fram till den 8 december när styrelsen skall ta budgeten, så skall det tittas på vilka utgifter som skall kappas.

När det gäller Kretsavtalet så kommer även det att förhandlas och antas den 8 december tillsammans med Kretsordförandena i länet. I avtalet så anges vad distriktet gör för kretsarna och det står även vad kretsarna skall betala för att få denna service. Idag betalar kretsarna 10% på det kommunala partistödet, förslaget från DS är att höja den procentsatsen.

Så mycket handlade igår om organisering och ekonomi för att på ett effektivt sätt möjliggöra för Centerpartiet i länet att bli starkare. Detta är viktigt då jag tror att partiet i både kyrkoval, europaparlaments val och i de tre valen 2010 kommer att få fler medborgare som röstar på partiet. Då behöver partiet vara trygg i sin ekonomi och i sin organisation.

måndag 3 november 2008

Lunchträff med Motorintresserade eldsjälar i Söderhamns Kommun

Nästa inbokade möte för dagen var en Lunchträff ute på Funemässen där jag och en partikollega träffade två intressanta personer för att diskutera en eventuell motorstadium ute på Flygstaden.

Frågan är inte så enkel och Kommunstyrelsen kommer innan året är slut att ha fattat ett beslut på hur vi ser den utvecklingen. Idag är vårt flyg en fullt utrustad instrumentflygs plats vilket gör att den även får vara öppen under dåliga väderförhållanden, vilket är en styrka. Landningsbanan på det gamla F15 området är över 2000m, vilket är en oerhört lång landningsbana.

Det finns ett värde i en fungerande flygplats i kommunen. Framförallt nu när vi förhoppningsvis blir en viktig länk i den svenska vindkraftsutbyggnaden.

Men jag tycker även att en Motorstadium ute på Flygstaden skulle vara ett oerhört lyft för kommunen. Tänk vilka möjligheter. Det är en enorm potential med massor av glädjeämnen för massor av Söderhamnare som har ett genuint motorintresse samt en oerhörd storm evenemangs magnet med följd av massor av motorintresserade turister.

Så frågan är inte enkel. Jag hoppas att vi kommer fram till en lösning där både flyget och motorstadion kan dela på det utrymme som finns ute på flygstaden. Det skulle då bli en Win-Win situation och kommunen skulle ha skapat enorma möjligheter för framtiden.

Möte med Allis

Idag så träffade jag samt en kommunal tjänsteman och två andra politiker samt två företrädare för Allis – aktiv levande landsbygd i Söderhamn. Vi diskuterade vad som hänt efter det kommunala EU-finansierade landsbyggdsprojektet som avslutades för några år sedan. Huvudfrågan för dagen var, Hur går vi vidare? Det känns som kommunen har ett viktigt ansvar för att kunna få till sig all den kraft som finns ute på landsbygden.

En lösning som vi skall fortsätta diskutera är någon form av landsbygdsråd för kommunen. Det viktiga är att landsbygdsfrågorna får en framträdande roll i Söderhamn. 70% av kommunens invånare bor utanför centralorten och således borde mycket kraft ägnas att göra dessa invånare nöjda och från kommunen jobba som möjliggörare.

Allis verkar å andra sidan också väldigt nöjda med Söderhamn. Så nöjda att det har nominerat Söderhamn till årets kommun . De skriver bland annat i sin motivering…
… Vi upplever att kommunledningen, genom olika strategier, insatser, samarbeten och långsiktiga tänkande, på ett positivt sätt medverkat till landsbygdens utveckling i kommunen.
… Söderhamn har som ett medveten landsbygdsutvecklingsstrategi, öppnat ett sparkonto i JAK Medlemsbank. Man har satt in en 1 miljon kronor, och sparpoängen kan överlåtas till bygdeutveckling.
… vision 2012
… Torghandel har startat och utvecklats i kommunen mellan olika aktörer
… föreningsdrivna ungdomsgårdar

Med mer, med mer… Att Allis nominerar kommunen tycker jag känns otroligt roligt och det känns som vi har en bra grund att stå på när vi fortsätter våra framtida diskussioner hur vi gemensamt skall utveckla landsbygdsfrågorna i kommunen

söndag 2 november 2008

Söderblomsspelet den 26 juni – 12 juli 2009

Nästa sommar smäller det igen. Då blir det sommarteater i Trönö under namnet ”Nya Söderblomsspelet”. En berättelse om ärkebiskopen Nathan Söderbloms spännande liv och alla hans gärningar.

Arne I Johansson, Författare och Jan-Eric Berger, Producent skriver i foldern om det nya Söderblomsspelet att det ” I sommar blir det något alldeles extra i Trönö. Poeten/författaren Ylva Eggehorn och översättaren/illustratören Elisabeth Eggehorn har hjälpt oss att göra vår sommarteater ännu bättre. Det blir mer musik, språket har moderniserats, dramaturgin har förändrats och några scener har byt plats, förlängts och förändrats…”

Jag tycker det är underbart att man sedan 1986 har lyckats med att föreviga och berätta om Nathan Söderblom (1866 – 1931) liv och gärningar och att man vågar göra ändringar i hur man berättar om denna otroliga ärkebiskop. En ärkebiskop som vars engagemang för freden kulminerade i det ekumeniska mötet 1925 och Nobels fredspris 1930.

Jag tycker att alla som har möjlighet skall gå på denna sommarteater som jag är helt övertygad om kommer att bli bra.

Förbokningar av biljetter mm Söderblomspelets kansli 0270 – 361 20
Hemsidan Här

Kommer även lite längre fram att skriva mer om spelet på bloggen. För just nu skriver de bara i foldern att det kommer att medverka fyra kända skådespelare från Dramaten och ett 30-tal amatörskådespelare, musiker och sångare från orten. Detta vill jag naturligtvis skvallra om…

El är bättre än etanol..

…Är budskapet från Globaliseringsrådet. De vill se Sverige som ett pionjärland för elbilar. De spår även i den rapport de lämnat på området att Sveriges chanser att bli det är mycket goda.

De lämnar även några förslag på hur man skall gå vidare
* Skattelättnad till bilar som helt eller delvis drivs på el från elnätet
* Vid upphandlingar av tjänstebilar på myndigheter skall det finnas incitament att välja elhybridbilar
* Staten bör bidraga till att lösa eventuella negativa konsekvenser av en ökad användning av elbilar, exempelvis utveckla system för att ta hand om uttjänta batterier
* Satsning på ett tätt nät av plug-in-hybridbilar i hela landet.
* Miljöbilspremien på 10.000kr skall ligga kvar men elbilar och plug-in-hybridbilar skall få en större premie
* Forskningssatsningar på batteriteknik
* Sverige bör verka för att EU skapar ett gemensamt regelverk som främjar övergången till elbilar

12 miljoner ton i minskade koldioxidutsläpp. Så mycket skulle en storskalig övergång till el- och hybridbilar innebära för svensk del, Enligt Elforsks beräkningar. Det motsvarar hela det svenska utsläppsmålet fram till 2020.

Det ser även ut som bilbranschen har vaknat och intresserar sig. Nästan alla märken har en plug-in-hybridbil som väntar på att få rosa marknaden. Den första kommer kanske redan nästa år. Frågan som man ställer sig är om batterierna kommer att hålla vad tillverkarna lovar.

För Söderhamns och kopplat till inriktningsmålet ”Senast 2011 skall nettoutsläppen av koldioxid från kommunens egen verksamhet ha minskat med 25% jämfört med 2007”. Så känns det som vi borde åka ner till globaliseringsrådet, knacka på dörren och säga ” vi vill vara med i ert nät av plug-in-hybridbilar. Vi borde även se över incitamenten vid upphandlingen av bilar till den kommunala bilpoolen. Det bör även vara en fråga som kommunen i möten med NEX (Nättverket för ekologiskt Gävleborg) och något man borde prata om vid Region Gävleborgs styrelse. Detta för att koldioxidbanta Gävleborg och vara en viktig pusselbit i det nationella klimatmålet. Jag är övertygade om att vi kan klara det.