En vanlig Svensson

Jobbar för en bättre miljö, fler företag och ett ökat engagemang i det civila samhället. Jag vill gärna vara din röst i stort som smått – Så hör gärna av dig!

fredag 31 oktober 2008

Träff med LRF:s kommungrupp

Igår kväll så var jag inbjuden av LRF i Söderhamns kommungrupp för att diskutera vindkraft och andra saker som händer i kommunen.

Huvudtemat som jag förberett var att prata om vindkraft. Där fanns det massor att prata om. Söderhamns Kommun har lämnat in en ansökan till Energimyndigheten om att Söderhamn skall bli centrum för Södra norrlands vindkraftssupport. Det handlar om att vi kan vara just en support men även bygga upp centrum kring KY-utbildning, forskning och tillverkning av vindkraft.

Det finns i kommunen idag en hel del på gång. Bland annat så har WPD samrådshandlingar ute angående storgrundet som ligger cirka 5-10 km från Storjungfrun. Det rör sig om cirka 50st havsbaserade vindkraftsverk. Detta är en unik möjlighet för Söderhamn.

Samkraft är ett nystartar bolag med kommunala energibolag som har startats. De planerar två stycken landbaserade vindkraftverk i Söderhamn.

Sedan diskuterade vi även den för Söderhamn unika översiktsplanen för vindkraftverk. Även den handlingen är ute på samråd med berörda markägare eller parter. Det som är unikt är att man har tittat på hela kommunen och gjort beräkningar över vart det blåser mycket för att kunna exploatera för vindkraft.

Den sista saken vi diskuterade när det gäller vindkraft är det Seminarium som kommer att hållas den 26 november mellan kl.13-17 som har temat ”Energi som tillväxtfaktor”. Där kommer planeringsfolk från kommunen, WPD, sakkunniga från miljödepartementet, handläggare på GDE-net m.fl. att prata om just möjligheterna med vindkraft, men även vad vi bör tänka på som kan vara problematiskt.

Innan jag avslutar vindkrafts delen i detta inlägg så vill jag bara säga att jag tror att Söderhamn kan bli riktigt stora på många olika näringar som ligger kopplande till vindkraft och att Söderhamn kommer att se en ljusare framtid än vad vi sett på ett tag. Samt att jag tycker att vindkraftsverk är vackra.

I övrigt pratade vi en del skvaller, vad som händer med djurtillsynen när den flyttas över till länsstyrelsen, markfrågor mm

Jag tror det gick bra. För de ville att jag skulle komma och närvara på det nästkommande mötet också. Det fanns så mycket mer de och jag ville diskutera.

För min del var det jätte värdefullt. Jag fick massor av frågor och idéer. Så erbjudandet om att vara med på fler av LRF:s möten kommer jag att ta.

Jag försöker igen…

Så har det då åter gått ett bra tag sedan jag bloggade sista gången. Men skam den som ger sig, jag försöker ta tag i det en gång till.

Det finns många anledningar till varför jag vill ta tag i det igen. En av dem är att jag tror att det finns ett värde i att någon förtroendevald i Söderhamn som dels sitter som nämndsordförande i en stor nämnd (kultur- och samhällsutvecklingsnämnden) och sitter i Kommunstyrelsen ger sin bild av det som händer i kommunen ur ett Centerpolitiskt perspektiv.

En annan anledning som är att det är många som frågar när jag skall börja blogga igen. Det gör mig oerhört glad. Ytterligare en anledning är att jag kan använda bloggandet som ett förbättrat minne över saker och ting som sker både kommunalt, regional, nationellt och globalt

En annan sak med bloggandet är att jag verkligen gillar när jag får kommentarer på det jag skrivit. Då blir bloggen även ett redskap och en demokratisk plattform för dialog. Det mina vänner gillar jag.

Jag tror inte jag kommer att blogga varje dag, men målsättningen är minst ett par gånger i veckan.