En vanlig Svensson

Jobbar för en bättre miljö, fler företag och ett ökat engagemang i det civila samhället. Jag vill gärna vara din röst i stort som smått – Så hör gärna av dig!

fredag 28 september 2007

idag bär jag en röd tröja

Hej
detta är ett meddelande som många av oss runt om i världen fick igår. Jag glömde att lägga ut det på bloggen osm en uppmaning igår.. men det är aldrig för sent.

""In support of our incredibly brave friends in Burma: May all people around the world wear a red shirt on friday, September 28. Pleas forward""

Därför bär jag idag en röd tröja.

tisdag 25 september 2007

JAG: en utställning

Var idag upp till Hudiksvall och Hälsinglandsmuseum för att titta på "Jag: En utställning" som handlar om sexualitet och identitet. Konst; Monica Melin och Martin Sjoberg, Text: Kristina Hultman.

Tankvärd utställning om sexualitet. Vilka normer som finns. Personligen så kände jag att man skulle kunna använda denna utställning för att lyfta upp och diskutera homosexualitet och sexualitet i alla former. Utställningen öppnar för den dialogen. Även om bilderna vara en aningen Råa och beskrev det extrema i manlig kärlek gentemot varandra så kunde man inte undgå att ta intryck. Även texterna var av den art att man kände att det inte gick att blunda. Mycket bra samanställd utställning.
Den pågår fram till den 17/11-07 för den som har tid att åka upp till Hudiksvall.

När jag ändå var på museumet så passade jag på att gå och se utställningen om Linne, Lyx och lidande – flors linnemanufaktur på 1700-talet. En utställning som handlar om den lugna bondesocknen Mo utanför Söderhamn. Som blev den största industrin i Norrland på 1700-talet. Det vill säga innan ångmaskinerna kom och tog plats, innan industri och globalisering tog fart. Mycket intressant utställning, som jag lärde mig massor av. Dessutom är det alltid roligt när det ligger så nära en geografiskt.

Länk till hälsinglands museum hittar du här.http://www.halsinglandsmuseum.se

KUS nämnd den 24 september

Igår hade vi Kultur- och samhällsutvecklingsnämnd hela dagen. Vi började dagen med att den kommunal revisionen i en timme fick berätta om sitt uppdrag och fråga ut oss nämndsledamöter kring ny organisation, verksamhet och mål med vårt arbete… jag tror vi klarade oss bra.

Sedan hanterad vi budgetärenden. I dagsläget ligger vi strax över 4 miljoner plus och på årsbasis räknar jag med ett noll resultat.

Vi gick även igenom investeringsäskanden för den kommande 4-års perioden. För KUS räkning har vi investeringar som ligger i röret på ca 60 miljoner. Alla dessa kommer inte att bli av. Men Jag har en stark förhoppning om att investeringar på Forsbackabron och Grundviskbron ligger bra till. Alla investeringar skall vidare upp till Kommunstyrelsen för bedömning och sedan till Kommunfullmäktige för ett avgörande beslut. Men nu har KUS nämnden gjort sin bedömning

Vi gav även ett anslag på 30.000:- till Broberg som ett evenemangsbidrag då de skall arrangera världsmästerskap i bandy för 19 åringar. Roligt att det händer saker i kommunen.

Eftermiddagen igår gick till att diskutera de utredningsuppdrag som KUS har. Det gäller Handlingsprogram för skärgårdsutveckling, Utveckling av sport- och friluftsområdet Hällåsen - Hällmyra med omnejd, handlingsprogram för Ljusnans mynning, handlingsprogram för det vattenära området i Söderhamns stad samt det utredningsuppdrag som vi har kring landsbygdsutveckling.
Mycket bra diskussioner kring dessa handlingsprogram som om man skulle slå ut det på pengar skulle hamna på över 100 miljoner kr… Nu kommer inte allt att vara kommunala medel, men det finns en kraft i Söderhamns Kommun som inte tidigare har funnits så tydligt.
Men vi vet nu att kommun, företagande och den ideella sektorn måste samverka om vi skal nå resultat.

KUS har här ett viktigt uppdrag att fungera som motor, men även genom att tillskapa mötesplatser där vi kan mötas.

onsdag 19 september 2007

Ecodriving del 2

vilken slump. idag gjorde jag ecodriving. Centerpartiet gör ett utspel om samma sak på riksplanet.. länken finns här
http://www.centerpartiet.se/defaultnormal.aspx?id=54721

Men klart står att det går att spara både pengar och miljö på ecodriving:-)

EcoDriving

Så har jag idag genomgått en EcoDriving utbildning. Jag trodde innan jag satt mig i bilen att jag kunde det här. Jag är ju både Centerpartist och miljövän. Men icke sa nicke… jag var tämligen dålig på att köra miljövänligt eller rent ut sagt jag var "skit" dålig!!!

Jag har haft som metod att treans växel funkar i alla lägen och motorbromsa är skadligt för bilen. Men nu fick jag lära mig att kör man 50km/h skall man använda 5:ans växel (ologiskt, skulle tro det) och motorbromsa innebära att man spar jättemycket på både miljön och bilen..

Skillnaden på det sätt jag körde innan och Ecodriving körningen. En minskning av utsläppen med över 10%. Helt absurt bra, så denna utbildning borde alla genomgå. Eller åtminstone vore det ett körkrav för att få låne en bil ur den kommunala bilpolen… he he

Med i denna utbildning var även den gamle bandylegenden Göran "Dallas" Sedvall, Dansaren Sofie Becker (floor filer), Gunnar Mellqvist Förvaltningschef på KUS, Karin Nylander Chef på kommunens Service enhet (kus) och Johnny Olofsson Trafikplanerare i Kommunen (kus)

Kontentan av detta är att jag idag lärt mig tära mindra på miljön och förmodligen blivit en bättre bilförare.

Söderhamn – Nästa motorstad i världsklass!!!

Träffade SMK Söderhamn igår den 18 september. Vilken förening… så mycket drag det fanns och finns i den klubben är svårt att förstå, Oerhört många aktiva medlemmar.

Jag hade äran att få åka runt med Anders Berggren och Lasse Burefjord Ordförande samt vice ordförande i SMK klubben. De pratade även om verksamheten och visionerna kring det hela. Jag blev imponerad!!! Vilken kraft och framtidstro.

Jag är nu av den bestämda uppfattningen att Söderhamn behöver en klubb som SMK – Söderhamn. En klubb som kan göra Söderhamns Kommun till nästa motorstad i världsklass. Jag skall även stödja den utvecklingen.

Här är en länk till SMK Söderhamn http://www.smksoderhamn.com/

fredag 14 september 2007

Insändar - Grön lista kan få fler att teckna avtal

Hej Här finns en insändare som Magnus Svensson, c kommunfullmäktigeledamot i Söderhamn och Kalle Khalidy, c ersättare kommunfullmäktige i Söderhamn hade publicerad i tidningen i går torsdag.

Här är länken

Handlar om arbetsmarknadspolitik

onsdag 12 september 2007

Höstkonferens i Sälen (torsdag-fredag)

Imorgon far en delegation från Söderhamn till Sälen för att närvarra på SvensktNäringslivs höstkonferens.

Jag tror och hoppas att jag kan knyta många bra kontakter som kan ge fakt och information om en företagares vilkor. Även att jag skall kunna få idéer som skall kunna omsättas i handling i Söderhamnskommun.

Här nedan är programmet för höstkonferensen

Länken här

Facebook.com

Gud va skoj med detta forum.. träffar en massa gamla vänner som man haft dålig kontakt med en längre tid.. kännns osm ett bra sätt att kommunicera för en sambo levande tvåbarnsfar som har nästintill var och varannan kväll inbokad på möten.

Så för dig som inte ännu kommit in på detta forum gå in här... http://www.facebook.com/login.php

Ses där inne

Klimatmiljard presenteras i budgeten

Pressmeddelande 11 september 2007
Näringsdepartementet, Miljödepartementet, Jordbruksdepartementet

Klimatmiljard presenteras i budgeten
Regeringen förstärker insatserna för klimatet. Ytterligare en miljard kronor avsätts i den kommande budgetpropositionen för åren 2008 till 2010.

Näringsminister Maud Olofsson, miljöminister Andreas Carlgren och jordbruksminister Eskil Erlandsson presenterade innehållet i klimatmiljarden i dag. 245 miljoner kronor avsätts under år 2008, 415 miljoner kronor 2009 och 340 miljoner kronor 2010.

Klimatmiljarden stärker insatser som regeringen bedömer nödvändiga och riktiga på kort sikt, och kompletterar övriga insatser för klimatet.

Med klimatmiljarden görs utökade satsningar bl.a. på:
Energieffektivisering
Satsningen på energieffektivisering avser bl.a teknikupphandling och marknadsintroduktion av energieffektiv teknik, krav på energideklarationer av byggnader, klimatrådgivning till konsumenter och företagare samt utveckling av klimatmärkning av produkter och tjänster. 120 miljoner kronor satsas 2008, 130 miljoner kronor 2009 och 60 miljoner kronor 2010.

Klimatforskning
Regeringen utökar anslaget till Rossby Centre vid SMHI för att ta fram underlag i form av klimatmodeller och scenarier. 24 miljoner kronor satsas fram till 2010.
Pilot och demonstrationsprojekt för andra generationens biodrivmedel
Sverige har goda förutsättningar att positionera sig som ledande i arbetet med att utveckla andra generationens biodrivmedel. Totalt satsas ytterligare 150 miljoner kronor under de tre åren.

Nätverk för vindbruk
Ett nationellt nätverk för vindbruk skapas för att ge möjlighet till mer kunskap om vindkraft. Genom att stärka befintliga initiativ och bidra till att nya regionala nodpunkter kan bildas inom vindkraftområdet. 20 miljoner kronor satsas årligen 2008 och 2009.

Hållbart uttag av bioenergi i jord- och skogsbruket
Metoder för ett hållbart uttag av biprodukter från skogssektorn prövas i pilotprojekt, där även skogens roll som kolsänka studeras. En handlingsplan tas fram för att öka bioenergin på skogs- och åkermark. 40 miljoner kronor satsas under 2008 och 2009.

Internationella klimatinvesteringar
Långtgående klimatåtgärder inom Sveriges gränser kompletteras med internationella klimatinsatser. Insatserna bidrar till hållbar utveckling, överföring av miljöteknik och stärkt internationellt klimatsamarbete. 32 miljoner årligen, sammanlagt 96 miljoner kronor, satsas.

Program för hållbara städer och samhällen
Ett program för hållbara städer utvecklas. Satsningen ska främja integrerade lösningar för vatten, energi och avlopp, bygga om och bygga nytt där värmebehovet är minimalt. Den ska även vara en del för att introducera ny teknik som gör att man kan minska energibehovet.
Medlen kan användas till att underlätta för företag och kommuner att höja miljö- och klimatprestanda väsentligt genom minimerad resurs- och energianvändning. Totalt satsas 340 miljoner kronor år 2009 och 2010.

tisdag 11 september 2007

Publicerad i kuriren...

Då var insändaren om graffitt inne. Länken här . Mattias Guander har även avgett ett svar som står längst ner på sidan av den länk som angavs ovan .-)... Vi håller inte med varandra den här gången hr Guander och jag men det är det fina med demokrati och yttrandefrihet.

Ha en bra dag

fredag 7 september 2007

Ang: Graffitivägg och/eller klotter

Här är en insädnare/debattartikel som sänts in ida ang
Graffitivägg och/eller klotter.

Insändare – debatt

Graffitivägg och/eller klotter
Under de senaste veckorna har det klottrats i Söderhamn. En hel del väggar har utsatts för vad vi liksom de flesta andra kallar för vandalisering. Vi ställer helt upp bakom driftschefen vid tekniska kontoret Mats Hedman när han säger: "Vi kan använda skattemedel till bättre saker".
Självfallet har Kuriren skrivit om det inträffade, precis som vi anser att en lokaltidning skall göra.

Graffiti, till skillnad från klotter och förstörelse, är en modern kostform som vi menar förstärker och förskönar det offentliga rummet. Därför har vi, tillsammans med Söderhamns Ungdomssatsning, bidragit till att ta fram en graffitivägg vid Stenbackens boende- och arbetskooperativ. Graffitiväggen har blivit mycket populär och det kommer ungdomar långt bort ifrån för att utöva sin kostform.

Vid denna graffitivägg sker allt målande under mycket välordnade former och någon nedskräpning förekommer inte. Mycket klara ordningsregler finns uppsatta vid väggen. Det har också införts åldersgräns på 15 år och legitimationstvång vid inköp av färg vid Värkstäderna.
De nyligen anställda ungdomsstödjarna i kommunen har tillsammans med frivilligt arbetande ungdomar byggt graffitiväggen och arbetar nu för att komma i kontakt med de som kladdar på stan för att istället engagera dem i ett kreativt skapande.

När det handlar om graffiti så tror vi det ligger en hel del i vad Malckolm Jacobsson säger i Kuriren; "Många vill måla lagligt men möjligheterna är små idag. Lagliga väggar kommer inte att innebära att det inte målas olagligt. Men jag kan inte heller se att det dramatiskt ökar de olagliga målningarna."

Vi kan slutligen inte låta bli att ha synpunkter på Kurirens nyhetschef, Mattias Guander, och hans konstaterande: "Jag tror i stället att graffitiväggen väckte en massa slumrande sprejare, som nu gör som de brukar – målar där det känns tillräckligt förbjudet och där tillräckligt många kan se deras verk. Eller dåd."

Konsekvensen av Mattias Guanders morgonfilosoferande blir att han tycker att om t.ex. en skytteklubb anlägger en skjutbana så ökar skjutandet på andra platser. Eller om de anläggs en ny racerbana så ökar fortkörarna på allmänna vägar. En mycket ytligt, korttänkt och gnällig analys av Mattias Guander.

Vår uppfattning är att vi ska vara rädda om när ungdomar konkretiserar sina drömmar – i det här fallet en graffitivägg. Som vuxna har vi ett ansvar och ska vara ett stöd! Med förbud kan vi garantera att det olagliga klottret kommer att öka. Men genom samtal och bättre stöd kan vi tillsammans komma till rätta med skadegörelse samtidigt som vi stöder en ny konstform i vår kommun.

Jan-Olov Karlsson Fält, ordförande Stenbackens boende- och arbetskooperativ
Magnus Svensson, ordförande Kultur- och samhällsbyggnadsnämnden

Debatt: en Modern familjepolitik

På denna länk ligger en kort debattartikel ang en Modern Familjepolitik
I löptext här nedan...

En modern familjepolitik
Snart är alla bitar på plats för en modern familjepolitik. Det är en politik som leder till ökad jämställdhet samtidigt som valfriheten för barnfamiljerna ökar. För även om män och kvinnor ska ha delat ansvar för hem och barn så ser vi att så inte är fallet i dag. Det är exempelvis fler kvinnor än män som tar ut föräldraledighet, vilket bidrar till att låsa fast människor i traditionella könsroller. Jämställdhetsbonusen är viktigt för arbetet med att bryta de strukturer som placerar kvinnor i hemmet. För mig som centerpartist är det är därför glädjande att vi äntligen har fått en modern familjepolitik som kan bryta dessa mönster. När vi flyttar makten över vardagen från Rosenbad till köksbordet innebär det att människors inflytande över sin egen vardag ökar. Vi vill ge människor den möjligheten och är övertygade om att jämställdheten också kommer att förbättras till följd av detta.

Det familjepolitiska paket som Alliansen presenterade före valet är en helhet som kommer att genomföras i två steg. Jämställdhetsbonusen och vårdnadsbidraget införs 1 juli 2008 och ambitionen är att införa resterande delar av familjepolitiken, barnomsorgspengen och de förslag som förstärker de pedagogiska inslagen i förskolan, i januari 2009. Regeringen har en modern familjepolitik och en sådan innebär att man utgår från att familjer är olika och har olika behov och önskemål. Ökad jämställdhet bidrar till tryggare familjeförhållanden och stabila uppväxtförhållanden för barnen. Det medför också att kvinnor och män ges samma förutsättningar i samhället.

Detta medför en valfrihet för alla familjer i Sverige och så även i Söderhamn. Den motion som jag och två till Centerpartister skrivit under om ett kommunalt frivilligt vårdnadsbidrag i Söderhamn känns som ett naturligt steg. Alla blir vinnare på det. Barnen, familjen, kommunen och totalt hela samhället.

Magnus Svensson (c)Kommunfullmäktigeledamot i Söderhamn

onsdag 5 september 2007

Jämställdhetsbonus och vårdnadsbidrag införs nästa år

Regeringen har meddelat att en jämställdhetsbonus kommer att införas den 1 juli 2008. Det familjepolitiska paket som Allians för Sverige presenterade innan valet och som man nu genomför syftar till att öka jämställdheten och valfriheten för barnfamiljerna.

Riksdagsledamoten Annika Qarlsson svarar här på frågor kring Alliansens familjepolitik.

Varför införs en jämställdhetsbonus?
- Män och kvinnor har ett delat ansvar för barnen och för hemmet. Samtidigt ser vi att det är fler kvinnor än män som tar ut föräldraledighet och som har störst ansvar när det gäller barn och hem. Jämställdhetsbonusen är viktigt arbetet med att bryta ned de strukturer som placerar kvinnor i hemmet. Det är glädjande att vi äntligen har fått en modern familjepolitik som kan bryta dessa mönster.

Försämrar det inte jämställdheten att samtidigt införa ett vårdnadsbidrag?
- Nej. Valfrihet är också ett av ledorden i regeringens familjepolitik. Reformerna inför vi för att öka både jämställdheten och valfriheten för familjerna. Vi flyttar makten över vardagen från Rosenbad till köksbordet! Det inflytandet vill vi ge människor och vi är övertygade om att jämställdheten också kommer att förbättras till följd av detta. En modern familjepolitik utgår från att familjer är olika och har olika önskemål och olika behov.

Har Centerpartiet släppt de två övriga krav man tidigare sagt att man ville genomföra samtidigt, det vill säga barnomsorgspeng och ett ökat pedagogiskt inslag i förskolan?
- Nej det har vi inte. Regeringens samlade familjepolitik kan liknas vid en fyrklöver, två av bladen genomförs redan nu. Jämställdhetsbonus och vårdnadsbidrag gör tillsammans med införandet av en barnomsorgspeng och förstärkning av de pedagogiska inslagen i förskolan att familjer själva får välja vad som passar dem bäst.
Utformningen av de olika delarna i familjepaketet förbereds just nu inom regeringskansliet.
---
Detta borde om något underlätta för att vi i Söderhamn skall få ett kommunalt vårdnadsbidrag som stärker valfriheten för våra familjer. Alla kan bli vinnare.

tisdag 4 september 2007

Upp till kamp

Serien jag rekomenderade osedd på svt1 kl. 20.30 " Upp till kamp". Vilken oerhört bra seriestart... Kampen mot folkhemets likriktning och socialismens övertag i det svenska samhället. Roligt med en nygjord film som sänds i svartvitt.

Det tema som det första avsnittet var byggt på med mycket musik och undertonen av att få bestämma i sitt eget liv.. är nog i mångt och mycket samma känsla som man kan ha idag. Att vara anorlunda i Sverige och då framförallt i småstads Sverieg medför att människor kollar lite konstigt på den som inte hör till det som är ansett normalt.

Mkt bra... ser fram emot de andra tre delarna. Reprisen sänds den 8/9

måndag 3 september 2007

stugsundsudden - en kamp vi måste vinna

Idag på e.m var jag på ett seminarium om Stugsundsuddens framtid. Denna udde som under stab suecia tiden blev så miljöförorenad av kreosot, tjära, kopar m.fl miljögifter som gör att det inte går att göra så mycket där i dagsläget.

Rapporten som presenterades idag påvisar att till ett vist pris så går det i framtiden att få Stugsundsudden till ett planlagt område för bostäder. Men det krävs mycket pengar och en rejäl urschaktning av miljögifter som skall renas.

Vi kommer att vidta de åtgärder som vi behöver, detta är en kamp mot miljögifterna som Söderhamn måste vinna. Både för mänskligheten och för den biologiska mångfalden.

Rapporten går att beställas via kommunen eller via mig. magnus.svensson@soderhamn.se

Ljusne går en intressant framtid till mötes

Åkte idag på f.m runt i Ljusne med Ljusneortens bruks museum ordförande Aage och tittade på olika kulturella byggnader utifrån ett industri och bruks perspektiv. Mycket intressant. Det finns oerhört mycket att se och utforska i Ljusne.

Just nu håller kommunen på att jobba med ljusnansmynning och hur vi skall öppna upp Ljusne mot havet. Här är det nu dags att vi tar in befolkningen i Ljusnes åsikter och tankar. Det handlar inte bara om att öppna upp Ljusne det handlar lika mycket om att Söderhamn måste vara en bättre kommun att leva i även för de som bor i ljusne, ala valvik mm.

Ljusne är oerhört vackert med många fina byggnader och ur ett turistiskt synsätt så borde detta gå att kombinera. Industrihistoriksa byggnader, utomhusbad, sportfiske, en camping mm.
- som sagt Ljusne har en intressant framtid om vi hjälps åt.

söndag 2 september 2007

Seriestart "upp tll kamp"

Imorgon på SVT1 kl.20.30 är det seriestart för "upp till kamp". varför jag slår ett slag för denna serie är för att Oskar Söderlund, Bördig från Söderhamn och släkting till undertecknad har varit med och jobbat fram serien i tre år. Mycket spanande

Oskar Söderlund är annars även känd för att ha varit med och gjort "offside"